Mesezene: Introducing a new Hungarian approach in fostering language skills to prepare reading in kindergarten

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.3.148.165

Kulcsszavak:

phonological awareness, phonological short-term memory, rapid automatised naming, Mesezene method

Absztrakt

The Mesezene method is an alternative pedagogical initiative that builds upon the knowledge of speech and language therapy and special needs education. The present study introduces the pillars of the method as well as discussing the pilot studies conducted in the field. According to previous assessments, the application of the programme in kindergarten has a positive effect on children’s phonological awareness on both the phonemic and syllable level. The training programme also provides a specific effect on children’s rapid automatised naming, while leaving the phonological short-term memory untouched.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Adams, M. J. (1991). Beginning to read: Thinking and learning about print. Language, 67. https://doi.org/10.2307/415121

Baddeley, A. D. & Hith, G. (1974). Working memory. Psychology of learning and motivation, 8. 47–89. https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60452-1

Blomert, L. & Csépe V. (2012): Az olvasástanulás és mérés pszichológiai alapjai. In Csapó, B. & Csépe, V. (Eds.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez (pp. 17–86). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bowers, P. G. & Ishaik, G. (2003). RAN’s contribution to understanding reading disabilities. In Swanson, H. L., Harris, K. R. & Graham, S. (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 140–157). The Guilford Press.

Brady, S., Fowler, A. Stone, B. & Winbury, N. (1994). Training phonological awareness: A study with inner-city kindergarten children. Annuals of Dyslexia, 44(1), 26–59. https://doi.org/10.1007/BF02648154.

Cain, K., Oakhill, J. & Bryant, P. (2004). Children’s Reading Comprehension Ability: Concurrent Prediction by Working Memory, Verbal Ability, and Component Skills. Journal of Educational Psychology, 96(1), 31–42. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.31

Caravolas, M., Lervåg, A., Mousikou, B., Onochie‐Quintanilla, E., Salas, N., Schöffelová, M., Defior, S., Mikulajová, M., Seidlová-Málková, G. & Hulme, Ch. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23/6, 678–686. https://doi.org/10.1177/0956797611434536

Carroll, J. M., Snowling, M. J., Stevenson, J. & Hulme, Ch. (2003). The development of phonological awareness in preschool children. Developmental Psychology, 39/5, 913–923. https://doi.org/10.1037/0012-1649.39.5.913

Daneman, M. & Merikle, P. M. (1996). Working memory and language comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3(4), 422–433. https://doi.org/10.3758/BF03214546

Denckla, M. B. & Rudel, R. (1974). Rapid “automatized” naming of pictured objects, colors, letters and numbers by normal children. Cortex: A Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 10(2), 186–202. https://doi.org/10.1016/S0010-9452(74)80009-2

Downing, J. & Valtin, R. (1984, Eds.), Language awareness and learning to read. Springer Verlag.

Goswami, U. (2001). Early Phonological Development and the Acquisition of Literacy. In Neuman, S. & Dickinson, D. (Eds.), Handbook of Research in Early Literacy for the 21st Century (pp. 111–126). The Guilford Press.

Jordanidisz, Á. (2015). Magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése 4 és 10 éves kor között. PhD-értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

Linan-Thompson, S. & Miciak, J. (2012). Reading Interventions for Students in Early Primary Grades. In Wong, B. & Butler, D. (Eds.), Learning About Learning Disabilities (pp. 175–190). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-388409-1.00006-0

Lundberg, I., Larsman, P. & Strid, A. (2012). Development of phonological awareness during the preschool year: The influence of gender and socio-economic status. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 25(2), 305–320. https://doi.org/10.1007/s11145-010-9269-4

Lyytinen, H., Erskine, J., Hämäläinen, J., Torppa, M. & Ronimus, M. (2015). Dyslexia — Early identification and prevention: Highlights from the Jyväskylä longitudinal study of dyslexia. Current Developmental Disorders Reports, 2(4), 330–338. https://doi.org/10.1007/s40474-015-0067-1

Marosits, I. (2007). Szűrővizsgálat. Előrejelző gyorsteszt I. In Juhász, Á. (Ed.), Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Logopédiai Kiadó.

Nagy, A. (2018). Harmonikus óvoda-iskola átmenet határon innen és túl. Paideia, 6(1), 179–194. https://doi.org/10.33034/PAIDEIA.2018.6.1.179

Nancollis, A., Lawrie, B. & Dodd, B. (2005). Phonological awareness intervention and the acqusition of literacy skills in children from deprived social backgrounds. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 36(4), 325–335.https://doi.org/10.1044/0161-1461(2005/032)

Neuhaus, G. F. & Swank, P. R. (2002). Understanding the relations between RAN letter subtest components and word reading in first-grade students. Journal of Learning Disabilities, 35(2), 158–174. https://doi.org/10.1177/002221940203500206

Norton, E. S. & Wolf, M. (2012), Rapid automatized naming (RAN) and reading fluency: Implications for understanding and treatment of reading disabilities. Annual Review of Psychology, 63(1), 427–452. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100431

Pullen, P. C. & Justice, L. M. (2003). Enhancing Phonological Awareness, Print Awareness, and Oral Language Skills in Preschool Children. Intervention in School and Clinic 39(2), 87–98. https://doi.org/10.1177/10534512030390020401

Racsmány, M., Lukács, Á., Németh, D. & Pléh, C. (2005). A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 60(4), 479–505. https://doi.org/10.1556/MPSzle.60.2005.4.3

Sándor, K. (2020). És akkor Zöld Lufi lett a kezem, avagy a Mesezene óvodai moduljának szocioemocionális hatásai. Fejlesztő Pedagógia, 31(4–6), 75–87.

Scarborough, H. S. (2005). Developmental relationships between language and reading: Reconciling a beautiful hypothesis with some ugly facts. In Catts, A. G. & Kamhi, H. W. (Eds). The Connections Between Language and Reading Disabilities (pp. 3–25). Psychology Press.

Szűcs, A. M. & Tar, É. (2020a). A Mesezene program óvodai moduljának hatása a fonológiai feldolgozás műveleteire. In Bóna, J. & Krepsz, V. (Eds.), Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig (pp. 67–82). Eötvös Kiadó.

Szűcs, A. M. & Tar, É. (2020b). A Mesezene módszer óvodai moduljának fonológiai feldolgozási műveletekre gyakorolt hatásának vizsgálata halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél. Fejlesztő Pedagógia, 31(4;6), 65–74.

Szűcs, A. M. (2019). Fonológiai tudatosság fejlesztése a Mesezene élménypedagógiai módszerével. In Bóna, J. (Ed.), Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után (pp. 307–323). Eötvös Kiadó.

Szűcs, A. M. & Ványi, Á. (2020). Mesezene módszertan. Fejlesztő Pedagógia 31(4–6), 13–33.

Tóth, D. (2012). Mit, miért, hogyan? Mérés és értelmezés a kognitív olvasásfejlõdési vizsgálatokban. PhD-értekezés. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Doktori Iskola.

Ványi, Á., Sándor, K. & Szűcs, A. M. (2014). Óvodai Mesezene program: hangulatmesék. Fejlesztő Pedagógia, 25(2), 48–64.

Wagner, R. K., Torgesen, J. K., Rashotte, C. A., Hecht, S. A., Barker, T. A., Burgess, S. R., Donahue, J. & Garon, T. (1997). Changing relations between phonological processing abilities and word-level reading as children develop from beginning to skilled readers: a 5-year longitudinal study. Developmental psychology, 33(3), 468-479. https://doi.org/10.1037//0012-1649.33.3.468

Wolf, M., Bowers, P.G. & Biddle, K. (2000). Naming-Speed Processes, Timing, and Reading: A Conceptual Review. Journal of Learning Disability, 33(4), 387–407. https://doi.org/10.1177/002221940003300409

Zigler, J. & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131(1), 3–29. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.1.3

##submission.additionalFiles##

Megjelent

2022-05-07

Hogyan kell idézni

Szűcs, A. M. (2022). Mesezene: Introducing a new Hungarian approach in fostering language skills to prepare reading in kindergarten. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(2–3), 148–165. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.3.148.165