The role of the teacher in the educational achievement of Roma children

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.3.48.60

Kulcsszavak:

teacher role, socialisation, social capital, cultural capital, weak ties, educational mobility, romology, qualitative methods

Absztrakt

This paper discusses the role of the teacher as the one who has the most profound influence on school mobility. My analysis draws attention to the teacher, who can facilitate the performance of Roma children at school by fostering a positive attitude toward learning, encouraging positive relationships, and thereby supporting the overall social mobility of this disadvantaged minority group. The research underlying this particular study consists of analyses of the life stories of Roma individuals who hold or about to obtain university degrees and have been particularly successful in the mobility channel of the education system by the standards of the Roma community. I point to the social factors that help or hinder the progress of the individual. In the analysis, particular attention was paid to the microsocial relationships affecting the school performance of Roma students as well as to the question of secondary socialisation.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Angelusz, R. & Tardos, R. (1991). Hálózatok, stílusok, struktúrák. MKI.

Angelusz, R. & Tardos, R. (2005). Internet és egyenlőtlenség. Egy „digitális Máté-effektus” körvonalai? Jel-Kép, 2, 3–24.

Berger, P. L. & Luckmann, T. (1998). A valóság társadalmi felépítése. Jószöveg Műhely Kiadó.

Bernát, A. (2018). A magyarországi romák társadalmi integrációja 2010-es években. In Kolosi, T. & Tóth, I. Gy. (Eds.). Társadalmi Riport 2018 (pp. 144–165). TÁRKI.

Bernát, G. & Gábos, A. (2018). Társadalmi folyamatok Magyarországon. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia időszakának első félévében, 2009-2017, Tátki, kézirat.

Bognár, B. (2009). A népi szociográfia nemzeti radikalizmusa. Erdei Ferenc, Féja Géza és Veres Péter társadalomszemléletének kapcsolódásairól. Szociológiai Szemle, 19(2), 60–77.

Bognár, B. (2010a). Tömegmédia, manipuláció, közösség. Vigilia, 75(11), 814–822.

Bognár, B. (2010b). Versengő harmadik utasok. Németh László és Erdei Ferenc társadalomértelmezéséről és politikai programjáról. Szociológiai Szemle, 20(4), 109–129.

Bourdieu, P. (1978a). Az iskolai kiválóság és a francia oktatási rendszer értékei. In Bourdieu, P., A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat.

Bourdieu, P. (1978b). Rekonverziós stratégiák. In: Bourdieu, P. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődés. Gondolat.

Bukodi, E. (2000). Szülői erőforrások és iskolázási egyenlőtlenségek. In Elekes, Zs. & Spéder, Zs. (Eds.), Törések és kötések a magyar társadalomban (pp. 13–27). Társadalomtudományi Társaság – Századvég.

Carbonaro, W. J. (1998). A little Help from My Friends’ Parents: Intergenerational Closure and Educational Outcomes. Sociology of Education, 71(4), 295–313. https://doi.org/10.2307/2673172

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of the Human Capital. American Journal of Sociology, 94. 95–120. https://doi.org/10.1086/228943

Csapó, B., Fejes, J. B., Kinyó, L. & Tóth, E. (2018). Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In Kolosi, T. & Tóth, I. Gy. (Eds.), Társadalmi Riport 2018 (pp. 110–136), TÁRKI.

Elekes, Gy. (2015). Roma fiatalok sikeres és sikertelen iskolai karrierjének társadalmi meghatározói egy kvalitatív kutatás alapján, Budapesti Corvinus Egyetem, Doktori értekezés.

Elekes, Gy. (2018). Narratív életinterjú módszere a társadalomtudományok kvalitatív kutatásában. Szociálpedagógia, 11, 42–51.

Fényes, H. & Pusztai, G. (2004). A kulturális és a társadalmi tőke kontextuális hatásai az iskolában. Statisztikai Szemle, 82(6–7), 567–582.

Granovetter, M. (1991). A gyenge kötések ereje. A hálózat elmélet felülvizsgálata. In Angelusz, R. & Tardos, R. (Eds.), Társadalmak rejtett hálózata (pp. 371–400), Magyar Közvéleménykutató Intézet.

Hablicsek, L. (2007). A roma népesség iskolázottságának területi alakulása: tények és becslések. Kisebbségkutatás, 16(4), 729–766.

Havas, G. & Liskó, I. (2005). Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Felsőoktatási Kutatóintézet.

Havas, G., Kemény, I. & Liskó, I. (2002). Roma gyerekek az általános iskolában, OI-Új Mandátum.

Hoffer, T., Greeley, A. M. & Coleman, J. S. (1985). Achievement Growth in Public and Catholic Schools. Sociology of Education, 58(4), 74–97. https://doi.org/10.2307/2112249

Kemény, I. & Havas, G. (1996). Cigánynak lenni. In Andorka, R., Kolosi T. & Vukovich, Gy. (Eds.), Társadalmi Riport 1996 (pp. 352–380). TÁRKI, Századvég.

Kemény, I., Janky, B. & Lengyel, G. (2004). A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat – MTA Etnikai– nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Kovács, É. & Vajda, J. (2002). Mutatkozások, Zsidó Identitástörténetek. Múlt és Jövő.

Lannert, J. (2018). Nem gyereknek való vidék. A magyar oktatás és a 21. századi kihívások. In Kolosi, T. & Tóth, I. Gy. (Eds.), Társadalmi Riport 2018 (pp. 1–19). TÁRKI.

Liskó, I. (2003). Kudarcok a középfokú iskolákban. Kutatás Közben. Oktatáskutató Intézet.

Lin, N. (1997). Társadalmi erőforrások és társadalmi mobilitás – a státuselérés strukturális elmélete. In Angelusz, R. (Ed.), A társadalmi rétegződés komponensei (pp. 383-416). Új Mandátum Könyvkiadó.

Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815447

Mead, G. H. (1973). A pszichikum, az én és a társadalom szociálbehaviorista szempontból. Gondolat.

Róbert, P. (2001). Családösszetétel, társadalmi tőke és iskolai egyenlőtlenségek. In Pál, E. (Ed.), Útközben. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Somlai Péter 60. születésnapjára. Új Mandátum Könyvkiadó.

Rosenthal, G. (1995). Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Campus.

Stanton-Salazar, R. D. & Dornbusch, S. M. (1995). Social capital and the reproduction of inequality: information networks among Mexican-origin high school students. Sociology of Education, 68(2), 116–135. https://doi.org/10.2307/2112778

Székelyi, M., Örkény, A., Csepeli, Gy. & Barna, Ildikó (2005). A siker fénytörései. Sík Kiadó.

##submission.additionalFiles##

Megjelent

2022-05-07

Hogyan kell idézni

Elekes, G. (2022). The role of the teacher in the educational achievement of Roma children. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(2–3), 48–60. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.3.48.60