Focus on multicultural education in early childhood

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.2.156.168

Kulcsszavak:

Early childhood education, multicultural education, inclusion, equity, nursery

Absztrakt

This article gives account of a research project concerning the implementation of multicultural education in two nurseries in Budapest. The research entailed focus group interviews with their teaching staff and collected qualitative data about their professional experience, views, the possible institutional approach to multicultural education, and how they evaluated its integration into their own programmes. Although the significance of multicultural education in early childhood is acknowledged, the field seems to be under-researched in Hungary. The experiences reported were overwhelmingly positive, but since the research context was limited, further investigation is necessary in the area.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bajzáth, A. & Bereczkiné Záluszki, A. (2017, Eds.). Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – ELTE-TÓK.http://www.bolcsode-bp08.hu/jebkiadvanyok/paragon_hu.pdf

Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion: developing learning and participation in schools In Vaughan, M. (Ed.), Inkluziós index útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez (pp. 9–20). Centre for Studies on Inclusive Education/Csefkó Mónika, Csepregi András és a Mozgáskorlátozottak Békésmegyei Egyesülete. https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf

Bruch, E. A. (1995). Multikulturális nevelés - Egy válasz. Magyar Pedagógia, 95(1-2), 19-25. https://www.magyarpedagogia.hu/document/Bruch_MP9512.pdf

Csapó, B. & Czachesz, E. (1995). Európai fiatalok interkulturális attitűdjei. Új Pedagógiai Szemle, 45(12), 49-56. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00217/pdf/EPA00035_upsz_1995_12_049-057.pdf

Cs. Czachesz, E. (2007). A multikulturális neveléstől az interkulturális pedagógiáig. Iskolakultúra, 17(8–10), 3-11. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/20659

Gordon Győri, J., Németh, S. & Cs. Czachesz, E. (2014). Tanárok interkulturális nézetei és a szülőkkel való együttműködési gyakorlata. Neveléstudomány, 14(2), 39-50. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_2_39-50.pdf

Gorski, P. C. (2006). Complicity with conservatism: the de-politicizing of multicultural and intercultural education. Intercultural Education, 17(2), 163–177. https://doi.org/10.1080/14675980600693830

Gőbőlős, R. A. & Endrődy, O. (2020). Interkulturális pedagógia és multikulturális nevelés–Multikulturális alapfogalmak. In Endrődy, O., Svraka, B. & F. Lassú, Z. (Eds.), Sokszínű pedagógia (pp. 103–117). ELTE Eötvös Kiadó. https://www.eltereader.hu/media/2020/10/Endr%C5%91dy-%E2%80%93-Svraka-%E2%80%93-F-Lass%C3%BA-Soksz%C3%ADn%C5%B1-pedag%C3%B3gia-WEB.pdf

Herczeg, K. (2007). Hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában. Mester és Tanítvány – Konzervatív pedagógiai folyóirat,14, 77-80. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/6694/file/14.pdf

Kollár, A. (2000). Interkulturális nevelésről olaszországi tapasztalatok tükrében. Módszertani Közlemények, 40(3), 132–138. http://acta.bibl.u-szeged.hu/28386/1/modszertani_040_003_132-139.pdf

Nádasi, M. (2011). A kikérdezés. In Falus, I., Tóth Istvánné Környei, M., Bábosik, I., Réthy, E., Szabolcs, É., Nahalka, I., Csapó, B. & Mayer Miklósné Nádasi, M. (Eds.), Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe (pp. 140–174), Műszaki Könyvkiadó.

Torgyik, J. (2008). Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság.

##submission.additionalFiles##

Megjelent

2022-05-06

Hogyan kell idézni

Czövek, C., Endrődy, O., & Árva, V. (2022). Focus on multicultural education in early childhood. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(2–3), 156–168. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.2.156.168