A beszéd jellemzői az óvoda-iskola átmenet idején. Előszó

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.5.7

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

A gyermeknyelv aspektusai (2018). Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat (tematikus szám, szerk. M. Pintér Tibor), 6(3).

Bóna, J. (2022). Artikulációs tempó, beszédtempó és szünetezés, megakadások és önellenőrzési folyamatok a beszédben. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 23–38. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.23.38

Babarczy, A. (2022). A pragmatikai jelentés kikövetkeztetésének fejlődése tipikusan fejlődő gyermekek körében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 94–112. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.94.112

Bodnár, N. (2022). Óvodások és kisiskolások nyelvi attitűdje. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 146–160. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.146.160

Gósy, M. (1997). Beszéd és óvoda, Nikol Gmk.

Gósy, M. (2022). Az anyanyelvi beszédészlelés és beszédmegértés egy meghatározó szakasza. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 8–22, https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.8.22

Hámori, Á. (2022). Hogyan beszélgetnek a gyerekek? A társalgási készségek 5-7 éves kor között. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 39–62. https://doi.org/10.31074/ gyntf.2022.1.39.62

Horváth, V. (2022). Magyar anyanyelvű gyermekek szókincsének változásairól óvodáskor végétől kisiskolás korig. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 63–77. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.63.77

Jordanidisz, Á. (2022). A fonológiai tudatosság szerepe az iskolakészültségben. Óvodáskorban alkalmazható dalos, játékos feladatok az olvasás és írás elsajátításának előkészítéséhez. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 161–167. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.161.167

Krepsz, V. (2022). A kiejtés sajátosságai az anyanyelv-elsajátítás folyamán – artikulációs jellemzők. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 78–93. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.114.129

M. Pintér, T. (2018). A gyermeknyelvkutatás aspektusai Magyarországon. Előszó A gyermeknyelv aspektusai szám elé. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 19–25. https://doi.org/10.31074/201831925

Murányi, S. (2022). A narratív készség fejlődése óvodáskorban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 133–145. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.133.145

Sipos, Z. (2022). Meixner-módszertanra épülő anyanyelvi fejlesztő foglalkozás az óvoda nagycsoportjában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 179–185. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.179.185

Svindt, V. (2022). A pragmatikai képesség atipikus fejlődése. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 113–132. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.113.132

Szűcs Antal, M. & Ványi, Á. (2022). A Mesezene módszer, mint emocionális híd az óvoda és iskola között. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 168–178. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.168.178

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-08

Hogyan kell idézni

Bóna, J. (2022). A beszéd jellemzői az óvoda-iskola átmenet idején. Előszó. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 5–7. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.5.7