A pragmatikai jelentés kikövetkeztetésének fejlődése tipikusan fejlődő gyermekek körében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.94.112

Kulcsszavak:

pragmatikai fejlődés, információfeldolgozás, társalgási implikatúrák, metafora, beszédaktus, irónia

Absztrakt

A tanulmány óvodáskorú gyermekek pragmatikai tudásának fejlődését tárgyalja kognitív pszichológiai megközelítésben. Áttekinti különböző pragmatikai jelenségek megértésének alakulását, és a fejlődési folyamatok összefüggéseit nem-nyelvi információfeldolgozási képességekkel. Négy téma kap különös figyelmet: (1) a társalgási implikatúrák kikövetkeztetésének képessége és az ehhez szükséges kognitív erőforrások, (2) az átvitt értelmű, metaforikus jelentések megértése és ennek összefüggései a kognitív rugalmassággal, (3) a társas kogníció és szándéktulajdonítási képességek szerepe a beszédaktusok megértésében és (4) a mások ismereteinek, vélekedésének felismerése és a metapragmatikai tudás hozzájárulása az irónia megértéséhez.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Austin, J. L. & Warnock, G. J. (1962). Sense and sensibilia. Clarendon Press.

Babarczy A. & Balázs A. (2016). A kognitív kontroll és a preverbális fókusz értelmezése. In Kas, B. (Ed.), „Szavad ne feledd!” – Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére (pp. 151–163). MTA Nyelvtudományi Intézet.

Babarczy, A. & Szűcs, M. (2019). Az irónia és a hazugság kommunikatív komponenseinek felismerése 5–10 éves korban. Magyar Nyelv, 115(2), 164-175. https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2019.2.164

Balázs, A. & Babarczy, A. (2019). A pragmatikai kompetencia és nemnyelvi kognitív erőforrások összefüggései. In Bóna, J. & Horváth, V. (Eds.), Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után (pp. 33–48.), ELTE Eötvös Kiadó.

Balázs, A., Krizsai, F. & Babarczy, A. (2019). Beszédaktusok megértése óvodáskorban Magyar Nyelvőr, 143(3), 311–325.

Bambini, V., Bertini, C., Schaeken, W., Stella, A. & Di Russo, F. (2016). Disentangling metaphor from context: an ERP study. Frontiers in psychology, 7, 559. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00559

Baron-Cohen, S. (1999). The evolution of a theory of mind. In Corballis, M. C. & Lea, S. E. G. (Eds.), The descent of mind: Psychological perspectives on hominid evolution (pp. 261–77). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780192632593.003.0013

Bara, B. G., Bosco, F. M. & Bucciarelli, M. (1999). Developmental pragmatics in normal and abnormal children. Brain and language, 68(3), 507–528. https://doi.org/10.1006/brln.1999.2125

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”?. Cognition, 21(1), 37-46. https://doi.org/10.1016/0010-0277(85)90022-8

Bateson, M. C. (1979). The epigenesis of conversational interaction: A personal account of research development. In Bullowa, M. (Ed.), Before speech: The beginning of human communication (pp. 63–77). Cambridge University Press.

Beaty, R. E. & Silvia, P. J. (2013). Metaphorically speaking: Cognitive abilities and the production of figurative language. Memory & Cognition, 41(2), 255-267. https://doi.org/10.3758/s13421-012-0258-5

Bernicot, J., Laval, V. & Chaminaud, S. (2007). Nonliteral language forms in children: In what order are they acquired in pragmatics and metapragmatics? Journal of Pragmatics, 39, 2115–2132. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2007.05.009

Bucciarelli, M., Colle, L. & Bara, B. G. (2003). How children comprehend speech acts and communicative gestures. Journal of Pragmatics, 35(2), 207–241. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(02)00099-1

Butterworth, G. & Grover, L. (1990). Joint visual attention, manual pointing, and preverbal communication in human infancy. In Attention and performance XIII (pp. 605-624). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203772010-22

Cameron-Faulkner, T. (2013). The interaction of gesture, intonation, and eye-gaze in protoimperatives. Journal of Child Language, FirstView, 1–19. https://doi.org/10.1017/S0305000913000238

Callaghan, T., Moll, H., Rakoczy, H., Warneken, F., Liszkowski, U., Behne, T. & Collins, W. A. (2011). Early social cognition in three cultural contexts. Monographs of the society for research in child development, 1-142.

Cutica, I., Bucciarelli, M. & Bara, B. G. (2006). Neuropragmatics: Extralinguistic pragmatic ability is better preserved in left-hemisphere-damaged patients than in right- hemisphere-damaged patients. Brain and Language, 98, 12–25. https://doi.org/10.1016/j.bandl.2006.01.001

Edwards, A., Edwards, C., Westerman, D. & Spence, P. R. (2019). Initial expectations, interactions, and beyond with social robots. Computers in Human Behavior, 90, 308–314. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.08.042

Esteve-Gibert, N. & Prieto, P. (2012). Prosody signals the emergence of intentional communication in the first year of life: Evidence from Catalan-babbling infants. Journal of Child Language, FirstView, 1–26. https://doi.org/10.1017/S0305000912000359

Filippova, E. (2014). Developing appreciation of irony in Canadian and Czech discourse. Journal of Pragmatics, 74, 209–223. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2014.09.003

Filippova, E. & Astington, J.W. (2010). Children’s understanding of social-cognitive and social-communicative aspects of discourse irony. Child Development, 81, 915–930. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01442.x

Foppolo, F., Guasti, M. T. & Chierchia, G. (2012). Scalar implicatures in child language: Give children a chance. Language Learning and Development, 8(4), 365-394. https://doi.org/10.1080/15475441.2011.626386

Gergely, G. & Watson, J. S. (1999). Early socio-emotional development: Contingency perception and the social-biofeedback model. Early social cognition: Understanding others in the first months of life, 60, 101–136.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In Grice, H. P. Speech acts (pp. 41-58). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004368811_003

Hancock, J. T., Dunham, P. J. & Purdy, K. (2000). Children’s comprehension of critical and com- plimentary forms of verbal irony. Journal of Cognition and Development, 1, 227–248. https://doi.org/10.1207/S15327647JCD010204

Happé, F. G. (1993). Communicative competence and theory of mind in autism: A test of relevance theory. Cognition, 48(2), 101-119. https://doi.org/10.1016/0010-0277(93)90026-R

Henning, A. & Striano, T. (2011). Infant and maternal sensitivity to interpersonal timing. Child Development, 82(3), 916–931. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01574.x

Hogrefe, G. J., Wimmer, H. & Perner, J. (1986). Ignorance versus false belief: A developmental lag in attribution of epistemic states. Child Development, 567-582. https://doi.org/10.2307/1130337

Katsos, N. & Bishop, D. V. (2011). Pragmatic tolerance: Implications for the acquisition of informativeness and implicature. Cognition, 120(1), 67-81. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2011.02.015

Keller, H. & Schölmerich, A. (1987). Infant vocalizations and parental reactions during the first 4 months of life. Developmental Psychology, 23(1), 62. https://doi.org/10.1037/0012-1649.23.1.62

Krizsai, F. & Babarczy A. (2022). Nonsense or Metaphor? It’s up to the Context. In Bagasheva, A. & Tincheva, N. (Eds.), Figurativity across Domains, Modalities and Research Practices (pp. 131–147). Cambridge Scholars Publishing.

Küntay, A. C., Nakamura, K. & Ateş Şen, B. (2014). Crosslinguistic and crosscultural approaches to pragmatic development. In Matthews, D. (Ed.), Pragmatic development in first language acquisition (pp. 317–341). https://doi.org/10.1075/tilar.10.18kun

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). The metaphorical structure of the human conceptual system. Cognitive science, 4(2), 195-208. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0402_4

Levorato, M. C. & Donati, V. (1998). La farfalla e solo un insetto oe anche un arcobaleno?. Eta Evolutiva, 98-107.

Masataka, N. (2003). The onset of language (Vol. 9). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489754

Mashal, N. (2013). The role of working memory in the comprehension of unfamiliar and familiar metaphors. Language and Cognition, 5(4), 409–436. https://doi.org/10.1515/langcog-2013-0024

Matthews, D. (2014, Ed.). Pragmatic development in first language acquisition (Vol. 10). John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/tilar.10

Matthews, D., Biney, H. & Abbot-Smith, K. (2018). Individual differences in children’s pragmatic ability: a review of associations with formal language, social cognition, and executive functions. Language Learning and Development, 14(3), 186–223. https://doi.org/10.1080/15475441.2018.1455584

Miller, S. A. (2009). Children’s understanding of second-order mental states. Psychological Bulletin, 135(5), 749-773. https://doi.org/10.1037/a0016854

Noveck, I. A. (2001). When children are more logical than adults: Experimental investigations of scalar implicature. Cognition, 78(2), 165-188. https://doi.org/10.1016/S0010-0277(00)00114-1

Özçalişkan, Ş. (2005). On learning to draw the distinction between physical and metaphorical motion: is metaphor an early emerging cognitive and linguistic capacity? Journal of Child Language, 32(2), 291-318. https://doi.org/10.1017/S0305000905006884

Pexman, P. M. & Glenwright, M. (2007). How do typically developing children grasp the meaning of verbal irony? Journal of Neurolinguistics, 20(2), 178–196. https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2006.06.001

Pouscoulous, N. & Tomasello, M. (2020). Early birds: Metaphor understanding in 3-year-olds. Journal of Pragmatics, 156, 160–167. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.05.021

Premack, D. & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences, 1(4), 515–526. https://doi.org/10.1017/S0140525X00076512

Rakoczy, H. & Tomasello, M. (2009). Done wrong or said wrong? Young children understand the normative directions of fit of different speech acts. Cognition, 113(2), 205–212. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2009.07.013

Reeder, K. (1980). The emergence of illocutionary skills. Journal of Child Language, 7(1), 13–28. https://doi.org/10.1017/S0305000900007005

Rubio-Fernández, P. & Grassmann, S. (2016). Metaphors as second labels: Difficult for preschool children? Journal of Psycholinguistic Research, 45(4), 931–944. https://doi.org/10.1007/s10936-015-9386-y

Searle, J. R. (1976). A classification of illocutionary acts1. Language in Society, 5(1), 1-23. https://doi.org/10.1017/S0047404500006837

Senju, A. & Csibra, G. (2008). Gaze following in human infants depends on communicative signals. Current biology, 18(9), 668–671. https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.03.059

Sperber, D. & Wilson, D. (2002). Pragmatics, modularity and mind-reading. Mind & Language, 17(1–2), 3-23. https://doi.org/10.1111/1468-0017.00186

Sperber, D. & Wilson, D. (1986/1995). Relevance: Communication and Cognition (Vol. 142). Harvard University Press.

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18(6), 643-662. https://doi.org/10.1037/h0054651

Sullivan, K., Winner, E. & Hopfield, N. (1995). How children tell a lie from a joke: The role of second-order mental state attributions. British Journal of Developmental Psychology, 13, 191–204. https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1995.tb00673.x

Sullivan, K., Winner, E. & Tager-Flusberg, H. (2003). Can adolescents with Williams Syn- drome tell the difference between lies and jokes? Developmental Neuropsychology, 23, 85–103. https://doi.org/10.1080/87565641.2003.9651888

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. In Mestre, J. P. & Ross, B. H. (Eds.), Psychology of learning and motivation (pp. 37–76). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8

Szücs, M. & Babarczy, A. (2017). The role of Theory of Mind, grammatical competence and metapragmatic awareness in irony comprehension. In Assimakopoulos, S. (Ed.), Pragmatics at its Interfaces (pp. 129–148). De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9781501505089-008

Verschueren, J. (2000). Notes on the role of metapragmatic awareness in language use. Pragmatics, 10, 439–456. https://doi.org/10.1075/prag.10.4.02ver

Vosniadou, S. (1987). Contextual and linguistic factors in children’s comprehension of nonliteral language. Metaphor and Symbol, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.1207/s15327868ms0201_1

Vosniadou, S., Ortony, A., Reynolds, R. E. & Wilson, P. T. (1984). Sources of difficulty in the young child’s understanding of metaphorical language. Child Development, 1588-1606. https://doi.org/10.2307/1130028

Whalen, J. M. & Pexman, P. M. (2010). How do children respond to verbal irony in face-to-face communication? The development of mode adoption. Discourse Processes, 47, 363–387. https://doi.org/10.1080/01638530903347635

Wilkinson, L. C. & Milosky, L. M. (1987). School-aged children’s metapragmatic knowledge of requests and responses in the classroom. Topics in language disorders, 7, 61–70. https://doi.org/10.1097/00011363-198703000-00007

Wilson, D. (2013). Irony comprehension: A developmental perspective. Journal of Pragmatics, 59, 40–56. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2012.09.016

Wimmer, H. & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children’s understanding of deception. Cognition, 13(1), 103–128. https://doi.org/10.1016/0010-0277(83)90004-5

Winner, E. (1997). The point of words: Children’s understanding of metaphor and irony. Harvard University Press.

Winner, E., Engel, M. & Gardner, H. (1980). Misunderstanding metaphor: What’s the problem? Journal of Experimental Child Psychology, 30(1), 22–32. https://doi.org/10.1016/0022-0965(80)90072-7

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-08

Hogyan kell idézni

Babarczy, A. (2022). A pragmatikai jelentés kikövetkeztetésének fejlődése tipikusan fejlődő gyermekek körében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 94–112. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.94.112