A tanítási gyakorlat alternatív megközelítései: jelenléti, távolléti és hibrid megoldások a koronavírus-járvány idején

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.256.285

Kulcsszavak:

pedagógusképzés, tanítási gyakorlat, mentorálás, koronavírus (Covid19), résztvevői kutatás

Absztrakt

A 2020–2021-es évek a koronavírus világjárvány miatt kihívásokkal teli és embert próbáló időszak volt világszerte. A folyamatosan változó karanténhelyzet a magyar oktatás számára is komoly kihívásokat jelentett. A köznevelési és felsőoktatási intézmények bezárása néhány nap alatt kényszerű átállást igényelt a jelenlétiről a sürgősségi távolléti oktatásra. A magyar pedagógustársadalom bizonyította rugalmasságát, innovatív szemléletét és elhivatottságát. Tanulmányunk lehetséges megoldásokat kínál az egyik legnehezebb kihívásra: a pedagógusképző intézmény és az általános iskola közös tanítási gyakorlatának tervezésére, szervezésére és megvalósítására a veszélyhelyzet idején, jelenléti, távolléti és hibrid tanrendben. A bemutatott nyolc alternatíva közül a szerzők a fordított mentorálás és a csoportos társtanítás vizsgálatára részletesen is kitérnek. A résztvevői kutatás tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az alkalmazott technikák támogatják a hallgatók pedagógiai kompetenciáinak széleskörű fejlődését, és pozitívan befolyásolják a pedagógiai kísérletben szereplő hallgatók és oktatók motivációját, reflektív szemléletét és tudatosságát ezekben a kiszámíthatatlan időkben is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Argente-Linares, E., M. Carmen Pérez-López & Celia Ordóñez-Solana (2016). Practical Experience of Blended Mentoring in Higher Education. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 24(5), 399–414, https://www.doi.org/10.1080/13611267.2016.1273449

Bencsik, A. & Juhász, T. (2016). A mentorálás, mint a tudásátadás formája Magyarországon. Gradus, 3(1), 179–184. http://real.mtak.hu/110297/ (2021.06.20.)

Coyle, D., Hood, P. & Marsh, D. (2010). CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press.

ELTE JOKT koronavírussal kapcsolatos tájékoztatói https://www.elte.hu/content/koronavirussal-kapcsolatos-tajekoztatok-cikkek.c2c.316 (2021.07.11.)

ELTE TÓK tantervi tájékoztató, tanító szak, nappali tagozat https://www.tok.elte.hu/dstore/document/876/NTK_taj_2019_Bp_KKKvm.pdf (2021. 07.11.)

Fromann, R. (2017). Játékoslét – A gamifikáció világa, Typotex.

Hunya, M. (2014). Reflektív pedagógus – reflektív gyakorlat. Oktatáskutató és fejlesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat (2021.06.16.)

Káplár-Kodácsy K. & Dorner H. (2017). Felnőttkori tanulási modellek a reflektív gyakorlat szolgálatában. A mentori munka mint felnőttkori tanulásszervezési forma. Neveléstudomány. Oktatás – Kutatás – Innováció, 5(3), 31–49. https://www.doi.org/10.21549/NTNY.19.2017.3.3

Marsh, D. & Langé, G. (2000, Eds.). Using Languages to Learn and Learning to Use Languages. University of Jyväskylä.

Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols, M. J. (2008). Uncovering CLIL. Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Macmillan.

Morris, L. V. (2017). Reverse Mentoring: Untapped Resource in the Academy? Innovative Higher Education,42, 285–287. https://doi.org/10.1007/s10755-017-9405-z.

Nemzeti Jogszabálytár gyűjteménye a veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályokról, kormányrendeletekről https://njt.hu/search/vesz%C3%A9lyhelyzet:-:-:-:-:-:-:-:-:-/

/10 (2021.07.11)

Prekopa, D., Seresné B. E. & Tókos K. (2015). Hazai „jó gyakorlatok” a pedagógusképzés gyakorlati elemeinek megújítására. http://pedagoguskepzes.elte.hu/images/anyagok/ii1/32_hazai_jo_gyakorlatok.pdf (2021.06.15.)

Prievara, T. (2015). A 21. századi tanár. Neteducatio.

Szivák, J. (2014). Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó http://www.eltereader.hu/media/2016/05/Szivak-_READER.pdf (2021.06.15.)

Urha, M., Vukovic, G., Jereba & E., R. Pintara (2015). The Model for Introduction of Gamification into E-learning in Higher Education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 388–397. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.154

Zauchner-Studnicka, S. A. (2017). A Model for Reverse-Mentoring in Education. World Academy of Science, Engineering and Technology 11, 551–558. doi.org/10.5281/zenodo.1129019

##submission.downloads##

Megjelent

2021-10-19

Hogyan kell idézni

Trentinné Benkő, Éva, & Kovács, M. (2021). A tanítási gyakorlat alternatív megközelítései: jelenléti, távolléti és hibrid megoldások a koronavírus-járvány idején. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 256–285. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.256.285