A tantermen kívüli, digitális tanulási munkarend az általános iskolákban – Az iskolavezetők szerepe az iskola szervezeti működésében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.227.255

Kulcsszavak:

szervezeti működés, vezetői döntéshozatal, digitális munkarend

Absztrakt

A kutatás célja a tantermen kívüli tanulási munkarend kialakítása kapcsán az általános iskolák szervezeti működésének vizsgálata az intézményvezetői döntéshozatalra vonatkozó információk alapján. 2020 májusában 34 általános iskola intézményvezetőjével félig strukturált telefonos interjút készítettünk. Az intézmények a Komplex Alapprogram megvalósítói, kiválasztásuk településtípus, intézményméret, pedagógiai hozzáadott érték figyelembevétele alapján történt. A kutatás alapján a vezetői feladatok általános modelljét állítottuk fel a tantermen kívüli tanulási munkarend kialakítására: 1. lehetőségelemzés, 2. kapacitásépítés, 3. közvetítő médiumok választása, 4. tanulásszervezés elvárásrendszere, 5. visszacsatolás alapú irányítás és 6. elérhetetlen tanulók problémájának kezelése. A digitális platform alkalmazásának egységesítettsége indikatívnak bizonyult az intézmény szervezeti teljesítőképessége vonatkozásában. A szervezeti működés módja azonban nem köthető az intézmény sikerességéhez: a megvitatásos alapon döntést hozó intézményvezetők ugyanúgy lehettek teljesítőképesek, mint az autoritásra – hierarchikus döntéshozatalra – építő intézményvezetők. Meghatározó fontossága a döntés informáltságának volt. Ez az eredmény felveti annak kérdését, hogy az olyan ideáltipikus szervezeti modellek, mint például a tanulószervezet modellje, általánosíthatók-e a vezetési stílus vonatkozásában.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Brandhoff, B. (2009). Autopoietic systems, not corporate actors: A sketch of niklas luhmann’s theory of organisations. European Business Organization Law Review, 10, 307–322. https://doi.org/10.1017/S1566752909003073

Brunczel, B. (2009). Niklas Luhmann társadalomelmélete és a politikai gyakorlat. Replika: Szociológiai Viták és Kritikák: Társadalomtudományi Folyóirat, (66), 111–123.

Goffman, E. (1967). Interaction ritual: Essays in face-to-face behavior. Aldine Pub. Co.

Kools, M., Stoll, L., George, B., Steijn, B., Bekkers, V. & Gouëdard, P. (2020). The school as a learning organisation: The concept and its measurement. European Journal of Education, Research, Development and Policy, 55(1), 24–42. https://doi.org/10.1111/ejed.12383

Luhmann, N. (2000). Organisation und Entscheidung. Westdeutscher Verlag.

Luhmann, N. (2009). Szociális rendszerek: egy általános elmélet alapvonalai: Társadalomelmélet – kommunikációtudomány. Gondolat Kiadó – AKTI.

Luhmann, N. (2012). Strukturauflösung durch interaktion: Ein analytischer bezugsrahmen / structural breakup by interaction: an analytical frame of reference. Soziale Systeme: Zeitschrift Für Soziologische Theorie 17(1), 3–30.

Mead, G. H. & MORRIS, C. W. (1934). Mind, self & society from the standpoint of a social behaviorist. University of Chicago Press.

OECD (2018). Developing schools as learning organisations in Wales. Implementing education policies, 2617–6572. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264307193-en

OECD (2020, Ed.). Learning remotely when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from PISA. OECD Publishing.

Seidl, D. & Becker, K. H. (2006). Organizations as distinction generating and processing systems: Niklas Luhmann’s contribution to organization studies. Organization, 13(1), 9–35. https://doi.org/10.1177/1350508406059635

Seidl, D. & Schoeneborn, D. (2010). Niklas Luhmann’s Autopoietic Theory of Organisations: Contributions, Limitations, and Future Prospects. SSRN Electronic Journal, Working Paper No. 105, https://doi.org/10.2139/ssrn.1552847

Simmel, G., Blasi, A. J., Jacobs, A. K. & Kanjirathinkal, M. J. (2009). Sociology: Inquiries into the construction of social forms. Brill.

Vanderstraeten, R. & Biesta, G. (2006). How is Education Possible? Pragmatism Account of Communication and the Social Organisation of Education. British Journal of Educational Studies, 54(2), 160–174. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2006.00338.x

##submission.downloads##

Megjelent

2021-10-19

Hogyan kell idézni

Török, B., Nagy, R., Imre, N., & Révész, L. (2021). A tantermen kívüli, digitális tanulási munkarend az általános iskolákban – Az iskolavezetők szerepe az iskola szervezeti működésében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 227–255. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.227.255

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus tanulmányok