Az olvasástanítás eredményessége az iskola kezdő szakaszában a Covid19 időszaka alatt: a pedagógusok és a szülők megítélése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.131.144

Kulcsszavak:

Covid19, távolléti oktatás, korai olvasástanítás, olvasási készségek, olvasási motiváció

Absztrakt

A Covid19-vírus következtében kialakult járványhelyzet miatt 2020 márciusától Magyarországon is bezártak az iskolák. A Kormány digitális munkarendet vezetett be, a gyermekek otthon tanultak, amit a pedagógusok távolléti oktatás formájában segítettek. Kevés információ áll egyelőre még rendelkezésre arról, hogy az így bevezetett digitális oktatás milyen hatékonysággal bírt. Nem ismert, hogy az osztálytermi oktatáshoz képest milyen mértékben tér el a távolléti oktatás idején elsajátított tudás. A vizsgálat célja ezért az volt, hogy adatokat gyűjtsünk a kezdő olvasástanítás, -tanulás eredményességéről. Az első és második évfolyamon tanító pedagógusok, valamint a szülők tapasztalataira voltunk kíváncsiak a távolléti oktatás idején folyó olvasástanításról. Online kérdőívvel gyűjtöttünk adatokat, a válaszadás önkéntes és anonim volt. A kérdőíveket 117 pedagógus és 83 szülő töltötte ki. Eredményeink rámutattak, hogy a vírus alatti időszakban a pedagógusok elsősorban a tradicionális olvasástanítási módszereket igyekeztek adaptálni a digitális környezetbe, ennek hatékonysága azonban elmaradt az osztálytermi tanítás hatékonyságától. A pedagógusok és a szülők megítélése szerint is lassabban haladtak a gyermekek az olvasástanulással. A tanulók többségének az olvasási motivációja csökkent az osztálytermi helyzethez viszonyítva. Az iskola kezdő szakaszában a hatékony távolléti tanulás elengedhetetlen feltétele a pedagógusok és a szülők szoros együttműködése. A korai olvasástanítás eredményességének növeléséhez új tanítási módszerek kidolgozására és gyakorlati elterjesztésére van szükség.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bánkeszi, K. & Szepesi, J. (2018). Módszertan és eszköztár elektronikus oktatási környezetben. Könyvtári Figyelő, 64(3), 377–390. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00353/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2018_3_377-390.pdf

Csapó, B. & Csépe, V. (2012, Eds.). Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Csapó, B., Steklács, J. & Molnár, Gy. (2015, Eds.). Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

D. Molnár, É., Molnár, E. K. & Józsa, K. (2012). Az olvasásvizsgálatok eredményei. In Csapó, B. (Ed.), Mérlegen a magyar iskola (pp. 17–81). Nemzeti Tankönyvkiadó. https://mek.oszk.hu/12300/12314/12314.pdf

Engler, Á., Markos, V. & Dusa, Á. R. (2021). Szülői segítségnyújtás a jelenléti és távolléti oktatás idején. Educatio, 30(1), 72–87. https://doi.org/10.1556/2063.30.2021.1.6

Farkas, A., Földeáki, A., Főző, A. L., Frész, A J., Genáhl, K. J., Horváth, Á., Jánossy, Zs., Kapcsáné, N. J., Krajcsovicz, Á., Neumann, V., Pintér, G., Sió, L., Szabados, T., Szalay, S. Zs., Szilágyi, Á., Timár B. & Tóth T. (2021). Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye. Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/Modszertani_gyujtemeny_01_08_honlapra.pdf?fbclid=IwAR30VxV9Q2ccD6drMsUb8EXUxHuVWxGmwGUiI3nA_mR01O3EIxMVhB0I-vU

Gliner, J. G., Morgan, G. A. & Leech, N. L. (2017). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis. Routledge/Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315723082

Jagodics, B., Kóródi, K. & Szabó, É. (2020). Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában (2. rész). Iskolakultúra, 30(11), 24–43. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.11.24

Jakab, G. (2020). ISKOLA – járvány idején (1. rész). Iskolakultúra, 30(9), 64‒76. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.9.64

Józsa, G. & Józsa, K. (2014). A szövegértés, az olvasási motiváció és a stratégiahasználat összefüggése. Magyar Pedagógia, 114(2), 67–89.

Józsa, G., Karáné Miklós, N. & Józsa, K. (2021). A tanulók motiválása a tantermen kívüli, digitális munkarend idején – a pedagógusok tapasztalatai. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 169–186.

Józsa, K. (2006, Ed.). Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó.

Józsa, K. & Steklács, J. (2009). Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 109(4), 365–397.

Józsa, K. & Steklács, J. (2012). Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In Csapó, B. & Csépe, V. (Eds.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez (pp. 137–188). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kende, Á., Messing, V. & Fejes, J. B. (2021). Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a koronavírus okozta iskolabezárás idején. Iskolakultúra, 31(2), 76–97. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.02.76

Molnár, G., Hódi, Á., Ökördi, R. & Mokri, D. (2021). A koronavírus-járvány okozta rendkívüli oktatási helyzet hatása 2–8. évfolyamos diákok tudás- és képességszintjére az olvasásszövegértés, a matematika és a természettudományok területén. Iskolakultúra, 31(2), 3–22. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.02.3

N. Kollár, K. (2021). Az online oktatás tapasztalatai és gyakorlata a pedagógusok nézőpontjából. Iskolakultúra, 31(2), 23–53. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.02.23

Nagy, J. (2004). Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, 14(3), 3–26. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00080/pdf/iskolakultura_EPA00011_2004_03_003-026.pdf

OECD (2016). PISA 2015. Results in focus. OECD Publishing.

OECD (2020). Learning remotely when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from PISA. OECD.org

Ostorics, L., Szalay, B., Szepesi, I. & Vadász, Cs. (2016). PISA 2015 összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal.

Porubčanová, D., Geršicová, Z., Bočková, K., Pasternáková, l., Barnová, S., Rochovská, I., Dolinská, E., Dudek, M. & Szőköl, I. (2021). Educational challenges in subject didactics education in the context of home education. STS Science Centre, Ltd. in coedition with KEY Publishing.

Stelitano, L., Doan S., Woo, A., Diliberti, M., Kaufman, J. H. & Henry, D. (2020). The digital divide and Covid-19: Teachers’ perceptions of inequities in students’ Internet access and participation in remote learning. RAND Corporation, https://doi.org/10.7249/RRA134-3 https://doi.org/10.7249/RRA134-3

Szenczi, B. (2013). Olvasási motiváció 4., 6. és 8. osztályos tanulók körében. Magyar Pedagógia, 113(4), 197–220.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-10-19

Hogyan kell idézni

Józsa, K., & Pasztendorf, G. (2021). Az olvasástanítás eredményessége az iskola kezdő szakaszában a Covid19 időszaka alatt: a pedagógusok és a szülők megítélése. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 131–144. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.131.144

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus tanulmányok