Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? Óvodáskorú bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlesztése

  • Ildikó Schmidt
##semicolon## iskolakészültség, óvodai nevelés, bevándorló gyermekek, nyelvtanulás, nyelvelsajátítás

Absztrakt

Jelen tanulmányban azt mutatom be, hogy miként jelenik meg az iskolakészültség fogalma magyar és nemzetközi viszonylatban, milyen megoldásokat nyújtanak eléréséhez a különböző oktatási rendszerek, illetve milyen programokat ajánlanak a szakértők a kutatásokban szereplő programok eredményességének feltárása alapján. Majd a bevándorló gyermekek speciális fejlesztését vizsgálom, mivel esetükben a nyelvtudásbeli hátrány leküzdése további feladat. Végül bemutatok egy olyan modellértékű magyar kezdeményezést, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk a magyar nyelv sajátosságait és a magyar iskolakészültség kritériumait figyelembe vevő felkészítési lehetőségekbe. Eredményként megfogalmazható, hogy az óvodáskorú bevándorló hátterű kisgyermekek esetében a nyelvi fejlesztési munkában jelentős hozadékkal bír a nyelvtanulás és a nyelvelsajátítás összehangolása.

Megjelent
2018-12-20
Hogyan kell idézni
Schmidt, I. (2018). Nyelvelsajátítás vagy nyelvtanulás? Óvodáskorú bevándorló kisgyermekek magyar nyelvi fejlesztése. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(3), 26-33. https://doi.org/10.31074/201832633
Rovat
Tematikus tanulmányok