Évf. 16 szám 1 (2024)
Tanulmányok

A Mengzi hatalombölcselete: Az uralom (zhi 治) szabályairól (zhi 治), a kormányzás (zheng 政) feladatairól és a „kútföldekről” (jingdi 井地)

András Várnai
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2024-01-04

Kulcsszavak

 • Mengzi,
 • fengjian,
 • kínai feudalizmus,
 • kínai filozófia,
 • konfucianizmus,
 • jingtian,
 • kútföldrendszer
 • ...Tovább
  Kevesebb

Hogyan kell idézni

Várnai, A. (2024). A Mengzi hatalombölcselete: Az uralom (zhi 治) szabályairól (zhi 治), a kormányzás (zheng 政) feladatairól és a „kútföldekről” (jingdi 井地). Távol-Keleti Tanulmányok, 16(1), 1–47. https://doi.org/10.38144/TKT.2024.1.1

Absztrakt

Az ókori kínai társadalomtörténet viszonyainak félremagyarázása abban az alapvető átértelmezésben keresendő, hogy a standard sinológus-történészi tézis szerint az ókori Kína a Zhou-korban feudális, majd a Qin egyesítéstől úgynevezett centralizált állam volt. A tanulmány bevezetése röviden tisztázza, ez miért nem így van, és miért nem is lehetséges. Ebben az összefüggésben mutatja be a fengjian 封建 terminus értelmezését. Ez a „kínai feudalizmus”-t valló felfogás kihat a bölcselet helyzetének az átértelmezésére is, mert többek között ezzel van összefüggésben az a nézet, hogy az ókori kínai gondolkodás filozófiaként vizsgálható és értelmezhető. Ám itt is problémába ütközünk. Vajon miért kell a kínai gondolkodás nézetrendszerét bölcseletnek tekintenünk? A tanulmány kitér a filozófia és a bölcselet viszonyára és a közöttük fennálló különbségre, továbbá bemutatja, hogy a kínai bölcselet miért nem filozófia.

A Mengzi azoknak a kortársaknak és követőknek szólt, akik az államigazgatás, az egyes részállamok közötti kapcsolatok „építése”, a katonai stratégia, az agrárpolitika és más a kormányzáshoz tartozó ügyekben érdekeltek lehettek. Mengzi, jó konfuciánushoz illően, elítéli a „haszon”-ról (li利) szóló beszédet. Bár ezt a passzust úgy szokták értelmezni, hogy a haszonelv teljes elvetését követeli, ám ez nem állja meg a helyét, később a kifejtésben éppen az „égalatti” egésze számára hasznosuló kormányzási gyakorlatot ajánl az uralkodóknak. A tanulmány a faluközösségeken belüli „horizontális munkamegosztási” és az elit irányító szerepének „vertikális munkamegosztási” példázatain keresztül annak megvilágítását célozza, hogy ennek a munkamegosztásnak mi a funkciója a „társadalomtest” működésében és működtetésében. Kiemelt hely jut annak a történelmi szerepnek a bemutatására – az ókori Kínában – , ahol a paraszti termelés a faluközösségi földeken, az úgynevezett „kútföldrendszer” (jingtian zhi 井田制) keretei között folyt. Ez egy szántóföldkiosztási, művelési és ennek alapján adózási mód volt, és mivel ennek egyik elsődleges forrása a Mengzi, így ezeket a szöveghelyeket részletesen vizsgálja a tanulmány.

Hivatkozások

 1. A Collection of Mencius’ Sayings. 1991. An English-Chinese bilingual Textbook. Ed. Luo Chenglie. Peiping: Qi Lu Press.
 2. Kínai filozófia. Ókor I. köt. 2005a. Ford. és szerk. Tőkei Ferenc. Budapest: Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány.
 3. Kongzi: Lunyu – Mengzi 2010.孔子論語 – 孟子譯注 - 中華傳世珍藏四書五經(繁體中文版) 中華書局 Zhonghua Book Company.
 4. Le Tcheou-li ou Rites de Tcheou. I. 1851. Traduit, accompagné d'une introduction et de notes par Édouard Biot. Paris: L’Imprimerie Nationale.
 5. Marx, Karl 1972. A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. A tőkés termelést megelőző formák. MEM 46/I. 355-391. Budapest: Kossuth Kiadó.
 6. Marx, Karl 1969. Levél az Otyecsesztvennije Zapiszki szerkesztőségének 1877. november. „Vesztnyik Narodnoj Voli” 1886. 5. sz. – MEM 19. Budapest: Kossuth Kiadó.
 7. Мэн-цзы 1999. Перевод с китайского, указ. В.С. Колоколова (Под. ред. Л.Н. Меньшикова). СПб.: «Петербургское Востоковедение».
 8. Mencius.1970. Trans. by Lau, D. C. New York: Penguin Books.
 9. Mencius. 2008. Traduction d'André Lévy, You Feng, 2003, réédité chez Payot & Rivages.
 10. Mencius. 2016. An Online Teaching Translation. Robert Eno.
 11. Meng Zi. Mong Dsï: Die Lehrgespräche des Meisters Meng K'o. 1982. [1916.] Verdeutscht von Richard Wilhelm. Köln. [Jena: Eugen Diederichs Verlag.]
 12. Meng Zi. Reden und Gleichnisse. 2012. Auswahl, Übersetzung und Deutung von Wolfgang Kubin. Freiburg: Verlag Herder.
 13. Philosophia Sinica tractatibus 1711. Primo Cognitionem PrimiEntis, Secundo Ceremonias erga Defunctos, Tertio Ethicam, iuxta Sinarum mentem complectens a P. Franciscus Noël. Pragae: Joannes Kamenicky.
 14. Sinensis Imperii Libri Classici Sex 1711. … nimirum Adultorum Schola, immutabile Medium, Liber sententiarum, Memcius, Filialis Observentia, parvulorum Schola, E Sinico idiomate in latinum traducti a P. Franciscus Noël. Pragae: Joannes Kamenicky.
 15. Schola, E Sinico idiomate in latinum traducti a P. F. N. Pragae: Joannes Kamenicky.
 16. Oeuvres de Meng Tzeu. 1910. Traducteur Séraphin Couvreur. Réimprimé à partir de l'édition de 1895 de « Quatre Lives ». Ho Kien Fou: Imprimerie de la Mission Catholique.
 17. The Chinese Classics. [1893. Oxford] 1971. Vol. 1. Confucius. Confucian Analects, The Great Learning, The Doctrine of the Mean. Trans. James Legge. Reprinted; New York: Dover Publication.
 18. The Chinese Classics. [1895.] 1970. Vol. 2. The Works of Mencius. Trans. James Legge. Oxford: Clarendon Press.
 19. Allan, Sarah 1991. The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. Albany, NY: State University of New York Press.
 20. Balázs, Étienne 1976. Gazdaság és társadalom a régi Kínában. Budapest: Európa Könyvkiadó.
 21. Balázs, Étienne 1968. La bureaucratie céleste. Recherches sur l'économie et la société de la Chine traditionnelle. Présentation de Paul Demiéville, Paris: Gallimard.
 22. Biot, Édouard 1851. Le Tcheou-li ou Rites de Tcheou. I. Paris: L’Imprimerie Nationale.
 23. Bloch, Marc 1974. A történelem védelmében. Válogatott művek. Társadalomtudományi Könyvtár. Budapest: Gondolat.
 24. Couvreur, Séraphin 1910. Oeuvres de Meng Tzeu. Réimprimé à partir de l'édition de 1895 de « Quatre Lives ». Ho Kien Fou: Imprimerie de la Mission Catholique.
 25. Ecsedy Ildikó 1987. A kínai állam kezdetei. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 26. Ecsedy Ildikó 1976. „A kínai civilizáció »ázsiai« talaja.” In: Tőkei Ferenc (szerk.): Őstársadalom és ázsiai termelési mód. Budapest: Magvető Könyvkiadó. 35–90.
 27. Eno, Robert 2016. Mencius. An Online Teaching Translation.
 28. Eno, Robert 1990. The Confucian Creation of Heaven. Philosophy and the Defense of Ritual Mastery. Albany: State University of New York Press.
 29. Feng Youlan [= Fung, Yu-lan] 1952. A History of Chinese Philosophy. Vol. 1. Translated by Derk Bodde. New York: Macmillan.
 30. Graham, Angus Charles 1989. Disputers of ther Tao. Philosophical Argument in Ancient China. La Salle, IL: Open Court.
 31. Karlgren, Bernhard [1959.] 1996. Grammata Serica Recensa. [Stockholm – Göteborg.] Taipei: SMC Publishing INC.
 32. Кокин, Михаил Александрович – Папаян, Гайка Кеганович 1930. Цзин-Тянь [Текст]: Аграрный строй древнего Китая. С предсловием Л. Мадьяра. Ленинград: Ленинградский Восточный Институт.
 33. Колоколов, Всеволод Сергеевич 1999. Мэн-цзы. Перевод с китайского. СПб.: «Петербургское Востоковедение».
 34. Kósa Gábor 2013. „Az ókori konfucianizmus.” In: Kósa Gábor – Várnai András (szerk.): Bölcselők az ókori Kínában. Budapest: Magyar Kína-kutatásért Alapítvány. 32–121.
 35. Kroll, Paul W. 2014. A Student's Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Brill.
 36. Kubin, Wolfgang 2012. Meng Zi. Reden und Gleichnisse. Auswahl, Übersetzung und Deutung. Freiburg: Verlag Herder.
 37. Lau Din Cheuk 1970. Mencius. London–New York: Penguin Books.
 38. Legge, James [1895.] 1970. The Chinese Classics. Vol. 2. The Works of Mencius. Oxford: Clarendon Press.
 39. Lévy, André 2008. Mencius. Payot & Rivages.
 40. Luo Chenglie (ed.) 1991. A Collection of Mencius’ Sayings. An English-Chinese bilingual Textbook. Peiping: Qi Lu Press.
 41. Maspero, Henri 1978. Az ókori Kína. Budapest: Gondolat.
 42. Nivison, David 2002. „Mengzi as Philosopher of History.” In: Alan K. L. Chan (ed.): Mencius: Contexts and Interpretations. Honolulu: University of Hawai'i Press. 282–304. https://doi.org/10.1515/9780824863609-014
 43. Noël, Franciscus 1711. Philosophia Sinica tractatibus: Primo Cognitionem PrimiEntis, Secundo Ceremonias erga Defunctos, Tertio Ethicam, iuxta Sinarum mentem complectens P. F. N. Pragae: Joannes Kamenicky.
 44. Noël, Franciscus 1711. Sinensis Imperii Libri Classici Sex, nimirum Adultorum Schola, Immutabile Medium, libersententiarum, Memcius, Filialis Observentia, Parvulorum Schola, E Sinico idiomate in latinum traducti a P. F. N. Pragae: Joannes Kamenicky.
 45. Parker, Edward Harper 1908. Ancient Chinese Simplified. London: Chapman and Hall Ltd.
 46. Polányi Károly 1976. Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest: Gondolat.
 47. Polanyi, Karl 1977. The Livelihood of Man. Ed. by Harry W. Pearson. New York–San Francisco-London: Academic Press.
 48. Попо́в, Па́вел Степа́нович 1904. Китайский философ Мэн-Цзы. Санкт-Петербу́рг: Типографія Императорской Академіи Наукъ.
 49. Salát Gergely 2010. A régi Kína története. Budapest: ELTE Konfuciusz Intézet. Konfuciusz Könyvtár 1.
 50. Schuessler, Axel 2007. ABC Etymological Dictionary of Old Chinese. Honolulu: University of Hawaii Press.
 51. Schumacher, Jörg 1993. Über den Begriff des Nützlichen bei Mengzi. (Schweizer Asiatische Studien: Monographien 12.) Bern: Peter Lang.
 52. Theobald, Ulrich 2016. Jingtian zhi 井田制. „The Well-field System.” In: Theobald, Ulrich (2000. ff.): An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art. chinaknowledge.de.
 53. Tőkei Ferenc 2005a. Kínai filozófia. Ókor. I. köt. Válogatta, fordította, a bevezetéseket, jegyzeteket készítette Tőkei Ferenc. Budapest: Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány.
 54. Tőkei Ferenc 1974. Sinológiai műhely. Budapest: Gondolat.
 55. Várnai András 1976. „A felvilágosodás Kelet-képének forrásai. A jezsuita Kína-tudósítások.” Világosság XVII/1: 19–27.
 56. Várnai András 2016. A jezsuita Kína-misszió interpretációi az eredeti források tükrében. (Morálfilozófia-e a konfuciánus bölcselet?) Kézirat.
 57. Várnai András 2010. „Az »egyenes nevek« (zheng ming) és a »nemes ember« (junzi) egyenessége. Konfuciánus nyelvértelmezés és értékelmélet.” Távol-keleti Tanulmányok 2/2: 3–26.
 58. Várnai András 1977. „»Ex oriente lux« – avagy miért kell visszatérni forrásainkhoz? Világosság XVIII/1: 25–31.
 59. Wieger, Leon 1916. Caractères chinois. Sien-hsien: imprimerie de la mission catholique.
 60. Wilhelm, Richard 1982. [1916.] Meng Zi. Mong Dsï: Die Lehrgespräche des Meisters Meng K'o. Köln. [Jena: Eugen Diederichs Verlag.]
 61. Wong, Roy Bin 1999. „The political economy of agrarian empire and its modern legacy. China and Western social thought in the modern period.” In: Brook, Timothy-Blue, Gregory (ed.): China and Historical Capitalism. Genealogies of Sinological Knowledge. Cambridge-NewYork-Melbourne: Cambridge Univ. Press. 210–245. https://doi.org/10.1017/CBO9780511470707.008
 62. Zhao Lisheng 2018. „The Well-Field System in Relation to the Asiatic Mode of Production.” Tr. by Ray Dragan. In: Timothy Brook (ed.): The Asiatic Mode of Production in China. New York: Routledge. 64–84. https://doi.org/10.4324/9781315491936-4