A beküldött tanulmányok életútja

 1. A tanulmány megérkezik a szerkesztőhöz.
 2. A szerkesztő ellenőrzi a tanulmány anonimitását, valamint, hogy a szöveg olyan mértékben megfelel az alapvető tudományos sztenderdeknek, hogy bírálatra kiadható.
 3. A szerkesztő felkér két szakértőt a tanulmány bírálatára, akik nem állhatnak a szerzővel bárminemű összeférhetetlenséget okozó intézményi vagy szakmai viszonyban (ld. https://ojs.elte.hu/tkt/declaration_of_ethics). A bírálat elkészítésére minimum 1 hónap áll rendelkezésre, de a szükséges idő esetenként hosszabb lehet.
 4. A bírálók az alábbi szempontok szerint értékelik az írást „erősen csiszolandó”, „megfelelő”, „kiváló” értékeléssel:
  – A terület átfogó ismerete, magabiztos kezelése
  – Gondolatmenet világossága, követhetősége
  – Stílus, nyelvi megformáltság
  – Elsődleges források használata
  – Szakirodalom ismerete és használata
  A bírálók a fenti értékelés alapján három javaslat közül választanak: a) jelentéktelen módosításokkal megjelenésre javasolja; b) csak komoly átdolgozás után javasolja megjelenésre; c) átdolgozással sem javasolja megjelenésre. A bírálók szöveges bírálatot is írnak, különösen, amennyiben a b) vagy a c) opciót jelölik meg.
 5. A bírálók elküldik a szerkesztőnek bírálataikat a folyóirat bírálatilap-sablonjában (és belátásuk szerint a tanulmányban elhelyezett korrektúrajelölésekkel).
 6. A szerkesztő ellenőrzi a bírálatok anonimitását.
 7. A bírálatok eredményét figyelembe véve a szerkesztő a következők szerint jár el:
  a) Mindkét bíráló az a) javaslattal élt: a szerkesztő továbbítja az apróbb észrevételeket a szerzőnek és a szöveg véglegesítését kéri. Erre legalább 1 hónap áll a szerző rendelkezésére.
  b) A bírálók egyike vagy mindkét bíráló a b) javaslattal élt: a szerkesztő továbbítja az anonim bírálatokat a szerzőnek és egyeztet vele az átdolgozáshoz szükséges időről. Amennyiben ez meghaladja a következő szám lapzártát, egyeztetnek egy későbbi megjelenésről.
  c) A bírálók egyike a c) javaslatot választotta, a másik bíráló az a) vagy a b) javaslatot: a szerkesztő harmadik bírálót kér fel. A további lépéseket annak megfelelően teszi meg, hogy a harmadik bírálat melyik korábbi bírálatot erősíti meg: ha javaslata c), a tanulmány nem jelenik meg; ha b), a tanulmány átdolgozás után megjelenhet; ha a), a tanulmány megjelenhet, de az átdolgozás annyiban javasolt, hogy a szerző a c) opciót megjelölő bíráló érvei alapján finomítja az írást.
  d) Mindkét bíráló a c) opciót jelölte meg: a tanulmány nem jelenik meg.
 8. A 6a–c esetekben a szerző a megbeszéltek szerint elküldi a szerkesztőnek a végleges változatot.
 9. A szöveget szakértő olvasószerkesztő gondozza (Word korrektúrával).
 10. Az olvasószerkesztett változatot a szerkesztő elküldi a szerzőnek ellenőrzésre. A nyelvhelyességi javítások is korrektúrában szerepelnek, de ez tájékoztató jellegű: nyelvhelyességi kérdésekben az olvasószerkesztő javításai döntők. Bizonyos kérdések (pl. a keleti nyelvek átírása) egyeztetés tárgyát képezik.
 11. A szerző a tisztázott, korrektúrát nem tartalmazó szöveget visszaküldi.
 12. A szöveg átmegy a tördelésen.
 13. A szerkesztő utolsó ellenőrzésre küldi a szerzőnek a tördelt szöveget. Ebben a fázisban a tördelési hibák kiszűrése a cél, tartalmi módosításra nincs mód, de hibák javítása (elírt évszám stb.) lehetséges.
 14. A szerző megküldi az esetleges javítási kéréseket a szerkesztőnek, azokat a szerkesztő a tördelőnek továbbítja, javításukat később ellenőrzi.
 15. A szöveg nyomdába kerül.