Zsákutcák és középutak

Az eszmetörténeti vizsgálódások és az individuális cselekvés viszonya Maruyama Masao-nál

  • Ferenc Takó ELTE
##semicolon## Maruyama Masao, G.W.F. Hegel, Karl Marx, Max Weber, történelemfilozófia, Tokuawa-kor, Meiji-kor, ultranacionalizmus, modernizáció

Absztrakt

Maruyama Masao a XX. századi japán gondolkodás egyik meghatározó alakja volt. Számos jelentős írásában olyan történelmi korszakokkal foglalkozott, amelyekben a japán társadalom „fejlődését” előre mozdítani képes erőket, vagy épp ellenkezőleg, ezt „késleltető” akadályokat fedezett fel. A tanulmány azt vizsgálja, hogyan interpretálta Maruyama ezeket a tényezőket, összehasonlítva a Tokugawa-korról nyújtott értelmezését azzal, ahogyan saját korát, azaz a második világháború után Japánt leírta. Az elemzés középpontjában történelemértelmezésének azok a sajátosságai állnak, amelyek az európai történelemfilozófiában gyökereznek.

Szerzői adatok

Szerző intézménye

ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Japán Tanszék, óraadó

Megjelent
2021-02-25
Hogyan kell idézni
Takó, F. (2021). Zsákutcák és középutak. Távol-Keleti Tanulmányok, 12(2020/1), 101–127. https://doi.org/10.38144/TKT.2020.1.5
Rovat
Articles