Intellektuális képességzavart mutató személyek jogainak támogatását befolyásoló tényezők

Szerzők

  • Sára Horváth
  • Márton Hadarics

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.2-3.2

Kulcsszavak:

SDO, RWA, intellektuális képességzavar, sajnálat, jogok

Absztrakt

Háttér és célok: Kutatásunkban a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény alapján az intellektuális képességzavart mutató személyek számára biztosítandó jogokkal (lakáskörülmények megválasztása, házasságkötés, munkavállalás, integrált oktatás, gyermekvállalás, örökbefogadás, politikai részvétel) kapcsolatos attitűdöket vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, hogy fellelhető-e együttjárás az egyes jogok között, illetve milyen szociálpszichológiai konstruktumok lehetnek a jogok elutasításának hátterében.

Módszer: A szociális dominancia orientáció (SDO), a jobboldali tekintélyelvűség (RWA), illetve a sajnálat csoportközi érzelmének hatását vizsgáltuk online kérdőíves módszerrel.

Eredmények: A jogok együttjárását feltáró faktoranalízissel vizsgáltuk, mely során két faktor rajzolódott ki, az elsőbe a nagyobb támogatottságot élvező, inkább szorosan az intellektuális képességzavart mutató személyt érintő, míg a másodikba a kevésbé támogatott, a többségi társadalomra nagyobb hatást gyakorló jogok tartoztak. A lineáris regresszió alapján az SDO és az RWA (részben) szignifikáns összefüggést mutatott a jogok elutasításával. Érdekes jelenséget mutatott a sajnálat csoportközi érzelmének beemelése, mely további vizsgálatot igényel.

Következtetések: A kutatás eredményei hasznos kiindulópontot adhatnak, hogy jobban megértsük, milyen folyamatok állnak az IKZ-t mutató emberek társadalmi részvételének elutasítása mögött. A kapott információk segíthetnek az IKZ-t mutató személyek inklúzióját támogató szemléletformáló programok javításában.

Kulcsszavak: SDO, RWA, intellektuális képességzavar, sajnálat, jogok

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-08

Hogyan kell idézni

Horváth, S., & Hadarics, M. (2021). Intellektuális képességzavart mutató személyek jogainak támogatását befolyásoló tényezők. Gyógypedagógiai Szemle, 49(2-3.), 105–124. https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.2-3.2

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények