Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

What has Changed in Japan? Case Studies of Women’s Life Paths from the Last Two Decades

Melinda Papp
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio
Yuko Umemura
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

 • nők szerepe,
 • nemi egyenlőség,
 • nők foglalkoztatása,
 • munkaerőpiac,
 • mai japán társadalom,
 • japán család
 • ...Tovább
  Kevesebb

Hogyan kell idézni

Papp, M., & Umemura, Y. (2021). What has Changed in Japan? Case Studies of Women’s Life Paths from the Last Two Decades. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 231–239. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.14

Absztrakt

A jelen tanulmány a nőknek a jelenkori japán társadalomban elfoglalt helye általános átalakulásának egyes aspektusait vizsgálja. Az elemzés elsősorban azokra a változásokra összpontosít, amelyek a nőknek a családban betöltött hagyományos szerepében mennek végbe, valamint arra, hogyan befolyásolja mindez a nők lehetőségeit a munkaerőpiacon. A tanulmány első fele általános áttekintést nyújt a legfőbb változásokról, amelyek hatással voltak a japán nők szerepére a család intézményében a 20. és a 21. század folyamán. A második szakaszban három esettanulmányt mutatunk be és elemzünk. Az esettanulmányok három eltérő életutat jelenítenek meg, amelyek illusztrálják a korunkban végbe menő átalakulást. Az elemzés rámutat, hogy a házasságot már nem lehet széles körben úgy értelmezni mint egyetlen társadalmilag elfogadott életutat, és hogy a mai japán társadalom sokkal inkább hajlandó elfogadni alternatív életút-választásokat. Noha a nemek közötti egyenlőség továbbra is olyan cél, melyet Japánban nehéz elérni, a közelmúlt változásai arra mutatnak rá, hogy a nemi szerepek és a foglalkoztatási módok radikális átalakulásai nem kerülhető el, a japán társadalom pedig nagyobb mértékben áll készen ezen átalakulás befogadására, mint valaha.

Hivatkozások

 1. Ambaras, David R. 1998. “Social Knowledge, Cultural Capital, and the New Middle Class in Japan. 1895‒1912.” Journal of Japanese Studies 24.1: 1–33. https://doi.org/10.2307/132937
 2. Hendry, Joy 1981. Marriage in Changing Japan. Rutland, Tokyo: Charles E. Tuttle Co.
 3. Hendry, Joy 1986. Becoming Japanese. The World of the Pre-School Child. Manchester: Manchester University Press.
 4. Kato, Akihiko 2013. “The Japanese Family System: Change, Continuity, and Regionality over the Twentieth Century.” MPIDR Working Papers WP 2013-004. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research, 1–48. https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2013-004
 5. Nobuyoshi, Toshitani – Amy Searight 1994. “The Reform of Japanese Family Law and Changes in the Family System. U.S.-Japan Women's Journal. English Supplement 6: 66–82.
 6. Papp, Melinda 2016. Shichigosan. Change and Continuity of a Family Ritual in Contemporary Urban Japan. New York: Palgrave Macmillan.
 7. Papp, Melinda 2015. “The Transformation of a Family Ritual in Interwar Japan.” Asia Pacific World 6.1: 5‒20.
 8. Papp, Melinda 2014. “A család intézményének átalakulása az ünnepi szokások tükrében a háború előtti Japánban (1868–1945)” [The Japanese family and its celebrations in prewar Japan]. Távol-keleti Tanulmányok 8.1–2: 159‒178.
 9. Uno, Kathleen 1993. “The death of ‘good wife, wise mother’?” In: Andrew Gordon (ed.) Postwar Japan as History. Berkeley, CA: University of California Press, 293‒322.
 10. Usui Chikako – Howard A. Palley 1997. “The Development of Social Policy for the Elderly in Japan.” Social Service Review 71.3: 360‒381. https://doi.org/10.1086/604262
 11. Vogel, Suzanne H. 1996. “Urban Middle-Class Japanese Family Life, 1958‒1996: A Personal and Evolving Perspective.” In: David W. Shwalb – Barbara J. Shwalb (eds.) Japanese Childrearing. Two Generations of Scholarship. New York, London: The Guilford Press, 177–200.
 12. White, Merry 1996. “Renewing the New Middle Class: Japan’s Next Families.” In: David W. Shwalb – Barbara J. Shwalb (eds.) Japanese Childrearing. Two Generations of Scholarship. New York, London: The Guilford Press, 208–218.