Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

Passage from Youth to Adulthood in Japan: Coming of Age Rituals and the Process of Change


Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

  • felnőtté válás,
  • seijinshiki,
  • átmeneti rítusok,
  • érettség,
  • rítus

Hogyan kell idézni

Melinda. (2021). Passage from Youth to Adulthood in Japan: Coming of Age Rituals and the Process of Change. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 129–138. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.8

Absztrakt

Szinte minden kultúrában ismertek rítusok, amelyek a felnőtté válást jelezték vagy jelzik. A felnőtté válás az életciklus egyik legfontosabb átmenete, a felnőtté válás rítusa a gyermekkort a felnőttkortól elválasztó küszöbként értelmezhető.  A felnőtté válás folyamata egy komplex folyamat, amely érinti a biológiai, illetve a fizikai érettséget, ahogy a lelki és társadalmi érettséget is. Jelen cikk a jelenkori Japán felnőtté válás ünnepét vizsgálja. A seijinshiki néven ismert szertartás formája viszonylagosan új, habár alapját az évszázados múltra visszetekintő átmeneti rítusok hagyománya képezi együtt azzal a hagyományos világlátással, amely az emberi életciklust egymást követő átmenetek folyamataként értelmezte. Ma, amikor a jogi felnőtté válás törvénye változóban van, a seijinshiki formája és gyakorlata új kihívások elé néz. A seijinshiki az eddigi történelme alatt mindvégig sikeresen integrálta a társadalomban lefolyt változásokat. Mai formája is egyszerre  alkalmazkodik a változásokhoz, és reflektál az aktuális társadalmi problémákra. Seijinshiki ünnepe azt is mutatja, hogy a rítus, ünnep vagy szertartás máig érvényes eszköze a japán társadalomnak az átmenetek kezelésére az egyén és a közösség életében.