Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

Passage from Youth to Adulthood in Japan: Coming of Age Rituals and the Process of Change

Melinda Papp
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

 • felnőtté válás,
 • seijinshiki,
 • átmeneti rítusok,
 • érettség,
 • rítus

Hogyan kell idézni

Papp, M. (2021). Passage from Youth to Adulthood in Japan: Coming of Age Rituals and the Process of Change. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 129–138. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.8

Absztrakt

Szinte minden kultúrában ismertek rítusok, amelyek a felnőtté válást jelezték vagy jelzik. A felnőtté válás az életciklus egyik legfontosabb átmenete, a felnőtté válás rítusa a gyermekkort a felnőttkortól elválasztó küszöbként értelmezhető.  A felnőtté válás folyamata egy komplex folyamat, amely érinti a biológiai, illetve a fizikai érettséget, ahogy a lelki és társadalmi érettséget is. Jelen cikk a jelenkori Japán felnőtté válás ünnepét vizsgálja. A seijinshiki néven ismert szertartás formája viszonylagosan új, habár alapját az évszázados múltra visszetekintő átmeneti rítusok hagyománya képezi együtt azzal a hagyományos világlátással, amely az emberi életciklust egymást követő átmenetek folyamataként értelmezte. Ma, amikor a jogi felnőtté válás törvénye változóban van, a seijinshiki formája és gyakorlata új kihívások elé néz. A seijinshiki az eddigi történelme alatt mindvégig sikeresen integrálta a társadalomban lefolyt változásokat. Mai formája is egyszerre  alkalmazkodik a változásokhoz, és reflektál az aktuális társadalmi problémákra. Seijinshiki ünnepe azt is mutatja, hogy a rítus, ünnep vagy szertartás máig érvényes eszköze a japán társadalomnak az átmenetek kezelésére az egyén és a közösség életében.

Hivatkozások

 1. Akata, Mitsuo 赤田光男 1979. “Girei denshō 儀礼伝承 (Ritual tradition).” In: Mitsuo Akata, Noboru Miyata, Ajio Fujita et al (eds.) Nihon Minzokugaku. Tokyo: Kōbundō, 83–112.
 2. Berque, Augustin 1995. “Conclusion. The Rituals of Urbanity: Temporal Forms and Spatial Forms in Japanese and French Cities.” In: Jan van Bremen and Dolores P. Martinez (eds.) Ceremony and Ritual in Japan: Religious Practices in an Industrialized Society. London and New York: Routledge, 246–258.
 3. Bossard, James H.S. and Boll, E. Stoker 1960 (1948). The Sociology of Child Development. New York: Harper Brother Publ.
 4. Douglas, Mary 2003 (1970). Natural Symbols. London and New York: Routledge Classics.
 5. Van Gennep, Arnold 1960. Rites of Passage. London, Routledge and Kegan Paul. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226027180.001.0001
 6. Fukutake, Tadashi 1972 (1967). Japanese Rural Society. Transl. by Ronald P. Dore. Ithaca and London: Cornell University Press.
 7. Grimes, L. Ronald 1982. “Defining Nascent Ritual.” Journal of the American Academy of Religion 50.4: 539–556. https://doi.org/10.1093/jaarel/L.4.539
 8. Itabashi, Haruo 板橋春夫 2007. Tanjō to shi no minzokugaku 誕生と死の民俗学 (Folklore of birth and death). Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.
 9. Iwata, Shigenori岩田重則 1999. “Nenrei chitsujo to nenrei shūdan 年齢秩序と年齢集団 (Age order and age groups).” In: Ajio Fujita and Mitsuo Akata (eds.) Nihon no Minzokugaku 3. Shakai to minzoku. Yūzankaku, 139–154.
 10. Papp, Melinda 2016. Shichigosan. Change and Continuity of a Family Ritual in Contemporary Urban Japan. New York: Palgrave Macmillan.
 11. Papp, Melinda 2011. “A korai gyermekkor rítusai Japánban és a hozzákapcsolódó hagyományos népi hitvilág” [Rites of early childhood in Japan and its associated traditional folk belief]. Távol-keleti Tanulmányok 3.1–2: 227–247.
 12. Rohlen, Thomas 1976. “The Promise of Adulthood in Japanese Spiritualism.” Daedalus 105.2: 125–143.
 13. Sakurai, Shigeru 桜井秀1938. “Shichigosan shukusetsu fūzokushikō” 七五三祝節風俗志向 [Thoughts about the custom and celebration of shichigosan]. Rekishi Kōron 7 (December): 121–124.
 14. Sugawara, Masako菅原正子 2000. “Shichigosan no genryū” 七五三の源流 [The origins of shichigosan]. Nihon Rekishi 6: 47–52.
 15. Sugawara, Masako 菅原正子 2007. Chūsei no buke to kuge no ie 中世の武家と公家の家 [Samurai and aristocratic families in the Middle Age]. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.
 16. Tsuboi, Hirofumi坪井弘文 1976. “Shichigosan iwai 七五三祝い (The celebration of 7-5-3).” In: Kokugakuin Daigaku Nihon Bunka Kenkyūsho (eds.) Shintō yōgoshū. Tokyo: Shintō Bunkakai, 166–171.
 17. Turner, Victor 1969. The Ritual Process. Structure and Anti-structure. Ithaca, New York: Cornell University Press.
 18. Yamaji, Masanori 2005. “Gyerek a Japán jog- és kultúrtörténetben” [Child in Japan’s legal and cultural history]. In: Szabolcs Felföldi (ed.) Abhivadana. Tanulmányok a hatvanéves Wojtilla Gyula tiszteletére [Abhivadana. Studies in Honour of the 60 Years Old Gyula Wojtilla]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 339–357.