Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

The Buddhist Interpretation of the Confucianist Concept of Family: Filial Piety as Universal Compassion

Imre Hamar
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

 • konfucianizmus,
 • buddhizmus,
 • szülőtisztelet,
 • etika

Hogyan kell idézni

Hamar, I. (2021). The Buddhist Interpretation of the Confucianist Concept of Family: Filial Piety as Universal Compassion. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 3–20. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.2

Absztrakt

A szülőtisztelet az egyik fő morális érték a konfuciánus tanításban, amely a kínai társadalmi értékrendszer alappillérévé vált, amennyiben leírja és előírja az emberi közösségek megfelelő működését mikro- (családi) és makro- (állami) szinten. A buddhizmus megjelenése, amely tanítás azt hirdeti, hogy a legfőbb igazságot csak azok érhetik el könnyűszerrel, akik cölibátusba vonulva szerzetesi életpályára lépnek, kihívás elé állította a konfucianizmus általánosan elfogadott morális kötelmeit, és párbeszédet, esetenként vitát indított a kínai írástudókkal a buddhista és a konfuciánus etika különbségeiről és hasonlóságairól. A jelen tanulmány abba nyújt bepillantást, hogyan igyekeztek bizonyítani a buddhizmus kínai értelmezői nemcsak azt, hogy a szülőtisztelet a buddhizmus minden gyakorlója számára követelményt jelent, mintegy bebocsátásként abba a társadalmi közegbe, amelyben a szülőtisztelet az erényes emberi létezést reprezentálja, hanem a szülőtiszteletről szóló indiai szövegek hamisítása, valamint indiai iratok képi megjelenítése és kommentálása révén azt is , hogy a szülőtisztelet a buddhista gyakorlat meghatározó eleme.

Hivatkozások

 1. Arai Keiyo (trans.) 2005. The Sutra on the Profundity of Filial Love. In: Apocryphal Scriptures, BDK English Tripiṭaka Series Moraga: BDK America, Inc., 117–132.
 2. Bandō Shōjun (trans.) 2005. The Ullambana Sutra. In: Apocryphal Scriptures, BDK English Tripiṭaka Series. Moraga: BDK America, Inc., 17–26.
 3. Buswell, Robert Jr. (ed.) 1990. Chinese Buddhist Apocrypha. Honolulu: University of Hawaii Press.
 4. Chen, Jinhua 2007. Philosopher, practitioner, politician: The many lives of Fazang (643–712). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/ej.9789004156135.i-542
 5. Ch’en, Kenneth 1968. “Filial Piety in Chinese Buddhism.” Harvard Journal of Asiatic Studies 28: 81–97. https://doi.org/10.2307/2718595
 6. Cleary, Thomas 1993. The Flower Ornament Scripture. A Translation of the Avatamsaka Sutra. Boston: Shambhala.
 7. Cole, Alan 1998. Mothers and Sons in Chinese Buddhism. Stanford: Stanford University Press.
 8. Galambos Imre. The changing face of filial piety: The Śyāma jātaka. forthcoming.
 9. Gombrich, Richard F. 2006. Theravāda Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203016039
 10. Greene, Eric Matthew 2012. “Meditation, Repentance and Visionary Experience in Early Medieval Chinese Buddhism.” Ph.D. diss., University of California, Berkeley.
 11. Gregory, Peter 1991. Tsung-mi and the Sinification of Buddhism. Princeton: Princeton University Press.
 12. Gregory, Peter 1995. Inquiry Into the Origin of Humanity – An Annotated Translation of Tsung-mi’s Yüan jen lun with a Modern Commentary. Honolulu: University of Hawai’i Press.
 13. Guang Xing. “Filial Piety in Chinese Buddhism.” Oxford Research Encyclopedia of Religion. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.559
 14. Guang Xing. 2010. “A Buddhist-Confucian Controversy on Filial Piety.” Journal of Chinese Philosophy 37.2: 248–260. https://doi.org/10.1111/j.1540-6253.2010.01582.x
 15. Guang, Xing 2016. “The Teaching and Practice of Filial Piety in Buddhism.” Journal of Law and Religion 31.2: 212–226. https://doi.org/10.1017/jlr.2016.20
 16. Guang, Xing 2005. “Filial Piety in Early Buddhism.” Journal of Buddhist Ethics 12: 82–106. https://doi.org/10.2307/j.ctvvn6qz.25
 17. Guang Xing 2011. “Yulanpen Festival and Chinese Ancestor Worship.” Journal of Centre for Buddhist Studies Sri Lanka 9: 123–143.
 18. Guang, Xing 2008. “A Study of the Apocryphal Sūtra: Fumu Enzhong Jing.” International Journal of Buddhist Thought and Culture 11: 105–146.
 19. Hamar Imre 2002. A Religious Leader in the Tang: Chengguan’s Biography. Studia Philologica Buddhica Occasional Paper Series XII., Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies of The International College for Advanced Buddhist Studies.
 20. Hamar Imre 1999. “Buddhism and the Dao in Tang China: The Impact of Confucianism and Daoism on the Philosophy of Chengguan.” Acta Orientalia Hung. 52.3–4: 283–292.
 21. Inagaki Hisao 2003. “The Contemplation Sutra (Sutra on the Visualization of the Buddha of Infinite Life Delivered by Śākyamuni Buddha).” In: The Three Pure Land Sutras. Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and Research, 63–88.
 22. Kanno Hiroshi, Felbur Rafael 2015. “Sūtra Commentaries in Chinese until the Tang Period.” In: Jonathan A. Silk (ed.) Brill's Encyclopedia of Buddhism. Volume One. Leiden: Brill, 450–466.
 23. Karashima, Seishi 2013. “The Meaning of Yulanpen 盂蘭盆 -- “rice bowl” on Pravāraṇā Day.” Annual Report of The International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University 16: 289–305.
 24. Kato Bunno (trans) 1975. The Threefold Lotus Sutra. Tokyo: Kosei Publishing Company.
 25. Liu, Ming-wood 1979. “The Teaching of Fa-tsang: An Examination of Buddhist Metaphysics” Ph.D. dissertation, University of California at Los Angeles.
 26. Ma, Shichang 2001. Essays on the Buddhist Cave Temples of China. Taiwan: Chueh Feng Buddhist Art and Culture Foundation 覺風佛教藝術文化基金會.
 27. Mai Cuong T. 2009. “Visualization Apocrypha and The Making of Buddhist Deity Cults in Early Medieval China: with Special Reference to the Cults of Amitābha, Maitreya, And Samantabhadra.” Ph.D. diss., Indiana University.
 28. Muller, Charles and Tanaka, Kenneth (trans.) 2017. The Brahmā’s Net Sutra. BDK English Tripiṭaka Series Moraga: BDK America, Inc.
 29. Nattier, Jan 2005. “The Proto-History of the Buddhāvataṃsaka: The Pusa benye jing 菩薩本業經 and the Dousha jing 兜沙經.” Annual Report of The International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University for the Academic Year 2004 [ARIRIAB] 8, 323–360.
 30. Ogawa, Kanichi 小川 貫弌 1984. “Fumu Enzhong Jing.” Tonko to chugoku bukkyo 敦煌と中国仏教, Koza Tonko 講座敦煌 7. Tokyo: Daito Shuppansha, 207–222.
 31. Quinter, David 2010. “Visualizing the Mañjuśrī Parinirvāṇa Sutra as a Contemplation Sutra.” Asia Major (3rd Series) 23.2: 97–128.
 32. Sheng Kai 圣凯 2004. “Lun ru fo dao sanjiao lunli de jiaoshe – yi wujie yu wuchang wei zhongxin 论儒佛道三教伦理的交涉— 以五戒与五常为中心.” Foxue yanjiu 佛学研究, 218–227.
 33. Schopen, Gregory 1984. “Filial Piety and the Monk in the Practice of Indian Buddhism: A Question of ‘Sinicization’ Viewed from the Other Side.” T'oung Pao, Second Series, 70.1/3: 110–126. https://doi.org/10.1163/156853284X00044
 34. Schopen, Gregory 2007. “The Buddhist Bhikṣu’s Obligation to Support His Parents in Two Vinaya Traditions.” Journal of the Pali Text Society 29, 107–136.
 35. Schopen, Gregory 1997. Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archaeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India. University of Hawai'i Press. https://doi.org/10.1515/9780824851224
 36. Strong, John 1983. “Filial Piety and Buddhism: The Indian Antecedents to a ‘Chinese’ Problem.” In Traditions in Contact and Change. Edited by Peter Slater and Donald Wiebe, Waterloo: Wilfred Laurier University Press, 171–186.
 37. Teiser, Stephen 1988. The Ghost Festival in Medieval China. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 38. Yamabe Nobuyoshi. “The Sutra on the Ocean-Like Samadhi of the Visualization of the Buddha: The Interfusion of the Chinese and Indian Cultures in Central Asia as Reflected in a Fifth Century Apocryphal Sutra.” Ph.D. diss., Yale University, 1999.
 39. Zürcher, Eric 2007. The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Third Edition with a Foreword by Stephen F. Teiser. Leiden: Brill.