„Állami fortély” és „belső kényszer”. A felvilágosodás kanti programjáról

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.5

Kulcsszavak:

Kant, politikafilozófia, morális rendeltetés, felvilágosodás

Absztrakt

Írásomban Kant Pragmatikus érdekű antropológiájának egy lábjegyzetéből kiindulva rekonstruálom az emberi nem karaktere és morális rendeltetése, majd e morális rendeltetés és a (világ)polgári alkotmány kidolgozásának programja közötti kapcsolatot. Ezután megvizsgálom, hogy Kant hogyan határozza meg e politikai program megvalósításán fáradozó „jellemes alattvalók”, valamint a „jellemes monarcha” cselekvési terét, s megvilágítom, milyen szerepet szán a „belső kényszernek”. Eltérő kontextusok alapján e fogalom két jelentését bontom ki: tisztázom, milyen értelemben beszélhetünk „konstruktív”, illetve „destruktív” belső kényszerről, s e distinkciót összefüggésbe hozom a praxis és a praktika, illetve a cognitio philosophica és a cognitio historica fogalompárjaival. Amellett fogok érvelni, hogy a kanti koncepció szerint a felvilágosodásnak egy konstruktív belső kényszer kiérlelésével és alkalmazásával kell kiutat találnia a „népet” már mindig is megkötöző, destruktív belső kényszer állapotából. Konklúzióm szerint e projekt feloldhatatlan feszültségekkel terhes.

##submission.downloads##

Megjelent

2017-10-01

Hogyan kell idézni

Forczek, Ákos. (2017). „Állami fortély” és „belső kényszer”. A felvilágosodás kanti programjáról. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 10(2), 73–86. https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.2.5