Etikai nyilatkozat

Az Elpis teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy működése során betartsa, képviselje és terjessze a legszigorúbb etikai elveket. A Core Practices of the Committee on Publication Ethics (COPE) elemeivel és a Council of Science Editors ajánlásával (Recommendations for Promoting Integrity in Scientific Journal Publications) összhangban a folyóirat által alkalmazott eljárásokban részt vevő szerzők, szerkesztők, bírálók és további szereplők szigorúan kötelesek tartani magukat az alábbi elvekhez, továbbá arra kérjük őket, hogy minden kapcsolódó tevékenységük során kövessék a COPE ajánlásait.

I. Bírálati folyamat

A folyóirathoz benyújtott tanulmányok kettős vak bírálati folyamaton mennek keresztül. Minden benyújtott kéziratot két bíráló értékel. A szerzők és a bírálók között a szerkesztők közvetítenek minden információt és üzenetet. A bírálók személyét soha nem hozzák nyilvánosságra.

II. A szerzők

1. Saját kutatásukon alapuló tanulmányokat nyújtanak be, amelyek megfelelnek a felhasznált munkák jelölésére és hivatkozására vonatkozó szabályoknak, tartózkodva a plágium bármilyen formájától – a plágiumot a tudományos etika súlyos megsértésének tekintjük és nem toleráljuk.
2. Megfelelően utalnak a kutatásban részt vevő további közreműködőkre.
3. Eredeti kéziratot nyújtanak be, amely más (digitális vagy nyomtatott) publikációban még nem jelent meg.
4. Nem nyújtják be ugyanazt a kéziratot semmilyen más médiumhoz, miközben az a folyóiratnál bírálat alatt áll.
5. Csak eredeti eredményeken alapuló kéziratot nyújtanak be, nem már megjelent eredményeik átfogalmazását; részleges átfedés esetén megfelelően hivatkoznak korábbi publikációjukra.
6. Kutatótársaik munkáját méltányos és professzionális módon kezelik, elkerülve bárminemű személyes vagy támadó megfogalmazást.
7. Felelősek a kutatásukban használt adatok hitelességéért és pontosságáért.
8. Megjelölik a kutatásukhoz használt anyagi (vagy bármilyen egyéb) támogatást (ösztöndíjak, kutatócsoportbeli tagság stb.).
9. Együttműködnek a szerkesztőkkel és elfogadják, hogy kéziratuk kettős vak bírálati folyamaton és a folyóirat egyéb szerkesztési eljárásain megy keresztül.
10. Tájékoztatják a szerkesztőket bármilyen összeférhetetlenségről, amely bármilyen módon hatással lehet a méltányos és anonim bírálati folyamatra.
11. Jelzik, ha tanulmányukban az előkészítés során vagy a publikálást követően bármilyen hibát vagy hiányosságot fedeznek fel, lehetővé téve a szerkesztők számára, hogy helyesbítést közöljenek vagy visszavonják a tanulmányt.

III. A szerkesztők

1. Felelősek az etikai normák betartásáért, garantálva a személyes, anyagi, és egyéb nem szakmai érdekek kizárását minden alkalmazott eljárásból.
2. Biztosítják, hogy a kéziratokat méltányos, professzionális, és egyenlő módon bírálják el függetlenül a szerző(k) etnikai, vallási, nemzeti, nemi, korbeli vagy intézményi hovatartozásától.
3. Világosan meghatározzák és közzéteszik a bírálati szempontokat és a folyóiratnál alkalmazott eljárásrendet.
4. Felelősek a bírálati folyamat minőségéért, és biztosítják, hogy a benyújtott kéziratokat hozzáértő bírálók értékeljék kettős vak bírálati folyamat során.
5. Egyedüli felelősséget vállalnak a kéziratok elfogadásáért vagy elutasításáért.
6. Felelősek annak biztosításáért, hogy a folyóirat által alkalmazott eljárásokat, különösen a bírálati folyamatot semmilyen összeférhetetlenség ne befolyásolja.
7. Mindenkor garantálják a szerzők és a bírálók anonimitását.
8. Helyesbítést tesznek közzé vagy szükség esetén mérlegelik a tanulmány visszavonását (különösen olyan esetekben, amelyekben a szerzőség bizonytalanná válik vagy felmerül a plágium gyanúja).
9. Dokumentálnak, kivizsgálnak és tisztáznak minden panaszt vagy vitás helyzetet és biztosítják, hogy az érintett felek méltányosan képviseltetve legyenek a folyamatban.
10. Szigorúan ragaszkodnak a szerzőkre vonatkozó etikai alapelvekhez, amennyiben tanulmányt nyújtanak be a folyóirathoz, ilyen esetben tehát további szerkesztők bevonására van szükség az anonimitás biztosítása érdekében.

IV. A bírálók

1. Felelősek azért, hogy csakis abban az esetben fogadják el a felkérést, ha rendelkeznek az ahhoz szükséges készségekkel és ismeretekkel, hogy megfelelően és objektíven bírálják el a kéziratot.
2. Jelzik a szerkesztő felé, ha tudomásuk van olyan szabálytalanságról vagy összeférhetetlenségről, amely az objektív és anonim bírálati folyamatot érintheti.
3. A megbeszélt határidőre készítik el bírálatukat világos és professzionális formában, tartva magukat a folyóirat eljárásrendjéhez, értékelésük minden elemét indokolva.
4. Olyan bírálatot készítenek, amely csak szakmai véleményt tartalmaz, nem szerepel benne személyes megjegyzés, megalázó vagy támadó fordulat.
5. Kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő hivatkozások hiányára a kéziratban.
6. Szigorúan bizalmasan kezelik a bírálatra kapott kéziratot.

V. A kiadó

1. Megfelelő támogatást nyújt a szerkesztőknek és minden érintettnek, hogy a folyóirat etikai alapelvei szerint járjanak el.
2. Együttműködik a szerzőkkel, szerkesztőkkel és bírálókkal, hogy fejlessze az alkalmazott folyamatokat és eljárásokat.
3. Garantálja, hogy a szabad tudományos kutatás általános elvei mindenkor érvényesülnek, és hogy a folyóirat minőségét és hitelét semmiféle nem szakmai érdek nem befolyásolja.

VI. Az etikai alapelvek megsértésének kezelése

Amennyiben felmerül, hogy valaki a fenti elvek valamelyikét megsértette, az esetet pontosan dokumentálni kell, ki kell vizsgálni, a felelős érintetteket pedig azonnal értesíteni kell, megadva a feltételezhetően hibás félnek a méltányos lehetőséget, hogy álláspontját ismertesse. Enyhébb esetben a bizonyított hibát ki kell javítani, azt pedig, aki a hibát elkövette, figyelmeztetni kell, hogy tartózkodjon az etikátlan magatartástól. Súlyos esetben az érintett kézirat megjelentetését az első lépéstől felül kell vizsgálni. Az etikai vétség súlyától függően jogi lépések is következhetnek.