A folyóiratról

Az Elpis folyóirat 2007-ben jött lérte, 2017 óta mint Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola open-access, lektorált, időszaki lapja működik. A periodika a Magyar Tudományos Akadémia által elismert: szerepel a II. Osztály Filozófiai Bizottságának elfogadott folyóiratlistáján ("A" besorolású) és ennek megfelelően státusza az MTMT-ben lektorált.

A folyóirat kész közölni minden olyan tudományos írást, ami a filozófiatudomány tág kategóriájába sorolható, profilja ugyanakkor egyértelműen filozófiai. Elsődleges célkitűzésünk a tehetséggondozás, fórumot biztosítani a filozófia területéhez tartozó fiatal kollégák számára. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a magyar filozófiai könyvek számára értő recepciót biztosítsunk, illetve hasábjainkon aktuális problémákat tárgyaló filozófiai vitákat ösztönözzünk. 

Lapszámaink online és nyomtatásban is megjelennek évi két alkalommal. Az Elpis a nemzetközileg elfogadott etikai alapelvek mentén, a legmagasabb tudományos sztenderdeknek megfelelően működik: a tanulmányok kettős vak bírálati folyamaton esnek át.

Folyóiratunk a következő rovatokra épül:
1. A tematikus, címadó rovat egy jól meghatározott témakör, probléma vagy szerző köré szervez tanulmányokat.
2. A Kratér (vegyes) rovat tematikus megkötés nélkül várja a szakcikkeket.
3. A Szkopé (kitekintő) rovat olyan hosszabb tanulmányokat kíván publikálni, melyek a magyar irodalomban csak utalásszerűen tárgyalt elméleteket mutatnak be. A hiánypótló publikációk egyetemi tananyagként is hasznosíthatóak.
4. A Kritérion (bírálat) rovat könyvkritikákat és vitairatokat közöl. A részletek és a tárgyalható könyvek listája érdekében kérjük, tekintsék meg a rovat különálló felhívását.