Kettős vak bírálati folyamat

A kettős vak bírálati folyamat lépcsői:

I. Előzetes ellenőrzés
II. Bírálat
III. Olvasószerkesztés
IV. Tördelés

I. Előzetes ellenőrzés

1. A tanulmány megérkezik a szerkesztőhöz, a beérkezett tanulmányt visszaigazoljuk.
2. A szerkesztő ellenőrzi a tanulmány anonimitását, valamint, hogy a szöveg olyan mértékben megfelel az alapvető tudományos sztenderdeknek és a szerzői útmutatónknak, hogy bírálatra kiadható.

Ha a tanulmány megfelelő, a következő munkafázisba kerül.
Ha a tanulmány nem megfelelő, visszaküldésre kerül.
Ha a tanulmány másodszorra se felel meg, a tanulmány nem jelenik meg.

II. Bírálat

1. A szerkesztő felkér két szakértőt a tanulmány bírálatára, akik nem állhatnak a szerzővel bárminemű összeférhetetlenséget okozó intézményi vagy szakmai viszonyban (lásd etikai nyilatkozat). A bírálat elkészítésére maxumum egy1 hónap áll rendelkezésre, de a szükséges idő esetenként hosszabb lehet.
2. A bírálók három javaslat közül választanak: (A) jelentéktelen módosításokkal megjelenésre javasolja; (B) csak komoly átdolgozás után javasolja megjelenésre; (C) átdolgozással sem javasolja megjelenésre. A bírálók szöveges bírálatot is írnak, különösen, amennyiben a (B) vagy a (C) opciót jelölik meg.
3. A bírálók elküldik a szerkesztőnek bírálataikat a folyóirat bírálatilap-sablonjában (és belátásuk szerint a tanulmányban elhelyezett korrektúrajelölésekkel), a szerkesztő ellenőrzi ezeket.
4. A bírálatok eredményét figyelembe véve a szerkesztő a következők szerint jár el:

Mindkét bíráló az (A) javaslattal élt: a szerkesztő továbbítja az apróbb észrevételeket a szerzőnek és a szöveg véglegesítését kéri.

A bírálók egyike vagy mindkét bíráló a (B) javaslattal élt: a szerkesztő továbbítja az anonim bírálatokat a szerzőnek és egyeztet vele az átdolgozáshoz szükséges időről. Amennyiben ez meghaladja a következő szám lapzártát, egyeztetnek egy későbbi megjelenésről.

A bírálók egyike a (C) javaslatot választotta, a másik bíráló az (A) vagy a (B) javaslatot: a szerkesztő harmadik bírálót kér fel. A további lépéseket annak megfelelően teszi meg, hogy a harmadik bírálat melyik korábbi bírálatot erősíti meg: ha javaslata (C), a tanulmány nem jelenik meg; ha (B), a tanulmány átdolgozás után megjelenhet; ha (A), a tanulmány megjelenhet, de az átdolgozás annyiban javasolt, hogy a szerző a (C) opciót megjelölő bíráló érvei alapján finomítja az írást.

Mindkét bíráló a (C) opciót jelölte meg: a tanulmány nem jelenik meg.

III. Olvasószerkesztés

1. A szerző a megbeszéltek szerint elküldi a szerkesztőnek a végleges változatot.
2. A szöveget szakértő olvasószerkesztő gondozza (Word korrektúrával).
3. Az olvasószerkesztett változatot a szerkesztő elküldi a szerzőnek ellenőrzésre. A nyelvhelyességi javítások is korrektúrában szerepelnek, de ez tájékoztató jellegű: nyelvhelyességi kérdésekben az olvasószerkesztő javításai döntők.
4. A szerző a tisztázott, korrektúrát nem tartalmazó szöveget visszaküldi.

IV. Tördelés

1. A szöveg átmegy a tördelésen.
2. A szerkesztő utolsó ellenőrzésre küldi a szerzőnek a tördelt szöveget. Ebben a fázisban a tördelési hibák kiszűrése a cél, tartalmi módosításra nincs mód, de hibák javítása (elírt évszám stb.) lehetséges.
3. A szerző megküldi az esetleges javítási kéréseket a szerkesztőnek, azokat a szerkesztő a tördelőnek továbbítja, javításukat később ellenőrzi.
4. A szöveg nyomdába kerül.