Értékelmélet és dialektika. Az Überhaupt a kritikai gazdaságtan hegeli örökségéről

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.2.9

Kulcsszavak:

Überhaupt, Marx, Hegel, Neue Marx-Lektüre, a politikai gazdaságtan kritikája, értékelmélet

Absztrakt

A marxizmus történetében a Hegelhez fűződő viszony kérdése mindig is jelentőségteljesebb volt annál, minthogy csupán hatástörténeti összefüggéseket tisztázó szakfilozófiai vizsgálódások tárgya legyen: Hegel ismétlődő le- és fölértékelése fontos fordulópontokkal esett egybe. Az Überhaupt esetében sincs ez másként. A mű nemcsak Hegellel szakít, hanem jóval általánosabb fordulatot hoz: a rendszerváltás előtti Magyarország progresszív elméleti antimarxizmusának legfőbb forrása lesz. Írásomban a Neue Marx-Lektüre értelmezési hagyománya alapján amellett érvelek, hogy A tőke „bizonyítási eljárásaival” szembeni közismert ellenvetések – az Überhaupt alapos és szubtilis bírálatai is – részben célt tévesztenek, s ez nem független a dialektikus módszer megítélésének problémájától.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-29

Hogyan kell idézni

Forczek, Ákos. (2023). Értékelmélet és dialektika. Az Überhaupt a kritikai gazdaságtan hegeli örökségéről. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(2), 113–132. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.2.9