A Párt és a Munka. Szempontok Lukács György filozófiájának szisztematikus-történeti kutatásához

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.7

Kulcsszavak:

Lukács György, Lenin, Hegel, pártmetafizika, munkametafizika

Absztrakt

Vizsgálódásom fókuszában a Történelem és osztálytudat „pártmetafizikája” áll. A „Módszertani megjegyzések a szervezeti kérdéshez” című kötetzáró írást szoros értelemben vett filozófiai szövegként olvasom – ami nem triviális kijelentés, hiszen az esszét jellemzően nem tekintik többnek, mint a Kommunista Internacionálé pártszervezeti téziseihez fűzött kommentárnak. Előbb megvilágítom azokat az egymástól távol eső tradíciókat (egyfelől a lenini pártelméletet, másfelől az intézményesült szabadság hegeli koncepcióját), amelyekből Lukács építkezik, majd megmutatom, hogy e hagyományelemeket miképpen alakítja tovább a filozófus, és hogyan illeszti egymásba őket. Végül tisztázom e konstrukciónak a lukácsi rendszergondolkodásban betöltött funkcióját, és megrajzolom a kései munkásság felé vezető irányvonalakat is: rámutatok, hogyan lép az Ontológiában egyfajta „munkametafizika” a „pártmetafizika” helyébe.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-10-01

Hogyan kell idézni

Forczek, Ákos. (2023). A Párt és a Munka. Szempontok Lukács György filozófiájának szisztematikus-történeti kutatásához. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), 89–107. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.7

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus