A verbális tanulás és emlékezet vizsgálata nyelvfejlődési zavarban a Rey Auditív-Verbális Tanulási Teszttel

Szerzők

  • Andrea Mészáros ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Kulcsszavak:

SLI, Rey Auditív-Verbális Tanulási Teszt, verbális emlékezet, kvantifikált folyamatmegközelítés

Absztrakt

Háttér és célok: Az iskolai teljesítményeket nagyban befolyásolja a verbális információk deklaratív emlékezeti tárolása és előhívása. A nyelvfejlődési zavarban érintett gyermekek körében e kognitív folyamatok vizsgálatára kevés kutatás irányult. Saját kutatásunk célja, hogy specifikus nyelvi zavart mutató tanulók körében, tipikusan fejlődő, életkorban és nonverbális intelligenciában illesztett kontrollcsoporttal való összehasonlítás alapján leírjuk a verbális tanulás és emlékezet sajátosságait.

Módszer: A vizsgálatban a Rey Auditív-Verbális Tanulási Tesztet alkalmaztuk, melynek értékelésében a hagyományos teljesítménymutatók mellett a kvantifikált folyamatelemzés módszertanából származó mutatókat is felhasználtuk.

Eredmények: A specifikus nyelvi zavart mutató gyermekek a szólista elsajátítását és annak emlékezeti felidézését vizsgáló próbák mindegyikben elmaradást mutattak a kontrollcsoporthoz képest, ugyanakkor a felismeréses emlékezeti próbában a korábban hallott szavak azonosításában, a találati számban nem tértek el. A tanulási próbák kezdetén, a rövid távú emlékezeti kapacitásban kimutatott különbség beszámítása megszüntette a verbális tanulás terén kimutatott különbséget. A folyamatelemzés alapján a csoportok közötti pontszámkülönbségre a nyelvfejlődési zavarban érintett gyerekek szűkebb kiinduló kapacitása és az emlékezeti előhívás alacsonyabb hatékonysága ad magyarázatot, míg az ismétlések sorozatán keresztül mért tanulékonyság és az emlékezeti tárolás a tipikusan fejlődő kortársakéval megegyezik.

Következtetések: Eredményeink döntően, különösen a körvonalazott háttérmechanizmusok vonatkozásában, összhangban állnak a korábbi eredményekkel. A rövid és a hosszabb távú előhívás során kimutatható nehézségek a kezdeti kódolási folyamatra vezethetők vissza, amely értelmezhető a kognitív feldolgozásra fordítható korlátozott kapacitás következményeként.

Kulcsszavak: SLI, Rey Auditív-Verbális Tanulási Teszt, verbális emlékezet, kvantifikált folyamatmegközelítés

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-15

Hogyan kell idézni

Mészáros, A. (2020). A verbális tanulás és emlékezet vizsgálata nyelvfejlődési zavarban a Rey Auditív-Verbális Tanulási Teszttel. Gyógypedagógiai Szemle, 48(3-4), 184–206. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7815

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények