Szerzőinknek

A Gyógypedagógiai Szemle a gyógypedagógiai témájú, ahhoz kapcsolódó, csak a profiljába illeszkedő, magyar nyelvű, máshol még nem publikált (és közlésre nem benyújtott) tanulmányokat, cikkeket, írásokat közöl. A kézirat benyújtásával a szerző(k) vállalja(ják), hogy az írás máshol még nem jelent meg, párhuzamosan más publikációs felületen nem kerül benyújtásra.

A bírálati folyamat

A Gyógypedagógiai Szemle a Tudományos közlemények című és a Gyakorlat műhelyéből című rovatok kéziratait a tudományos folyóiratokban szokásos kettős vak szakmai elbírálás (double-blind peer review) szabályai szerint bírálja el. A felkért bírálók minden esetben az adott szakterülethez értő, elismert szakemberek.

A bírálati folyamat három szakaszból áll: előzetes elbírálás után anonim kétkörös független szakmai elbírálás történik. Mind a szerző(k), mind a bírálók anonim módon részesei ennek a folyamatnak.

1) Az előzetes elbírálás (prelektori bírálat) során arról döntünk, hogy a benyújtott kézirat a folyóirat profiljába illeszkedik-e, megfelel-e a formai elvárásoknak, illetve tartalmi szempontból és színvonalát illetően eleget tesz-e a tudományos publikáció kritériumainak. Erről emailben értesítjük a szerző(ke)t.

2-3) Anonim szakmai elbírálás:

Prelektori megfelelés esetén a kéziratot két független szakmai bírálónak küldjük el, akik anonim módon, tudományos és szakmai szempontok alapján készítik el bírálói véleményüket.

A bírálati folyamatban figyelembe vett fő szempontok az alábbiak:

 • a problémafelvetés aktualitása, gyógypedagógiai relevanciája
 • a kézirat témájával kapcsolatosan bemutatott elméleti háttér, koncepció relevanciája, megalapozottsága
 • az alkalmazott kutatási paradigma illeszkedése
 • az alkalmazott kutatásmódszertani eljárások, elemzések relevanciája, bemutatása
 • a kutatási eredmények bemutatásának objektivitása, strukturáltsága
 • a kézirat koherenciája

A bírálat a részletes véleményen túl a kézirattal kapcsolatban a következő javaslatok valamelyikét teheti:

 1. változtatás nélkül publikálható
 2. kisebb módosítással publikálható
 3. jelen állapotában nem publikálható, de érdemes átdolgozni és újra benyújtani
 4. elutasítva, közlésre nem bocsátható

Az elutasított kézirat újra benyújtására nincsen lehetőség.

A bírálói véleményeket emailben küldjük el a szerző(k)nek.

Két pozitív bírálat esetében a következő szakaszban a szerző(k) – amennyiben szükséges – a bírálói véleményekben foglaltakat belátásuk szerint figyelembe véve elkészítik a kézirat átdolgozott változatát, melyet emailben küldenek el a szerkesztőségnek. Szükséges csatolni a lektori véleményekbe eltérő színnel (vagy korrektúrával) beleírt, az ott megfogalmazottakra reflektáló válaszukat, melyekben kifejtik, hogy a bíráló által javasolt módosítások közül mit végeztek el, és mit nem. Utóbbiakat röviden indokolni is szükséges. Mindkét bírálói véleményben szükséges az előbbieket elkészíteni.

Egy pozitív és egy elutasító bírálat esetében a folyóirat kiküldi egy harmadik bírálónak a szöveget.

Kettő elutasító bírálat esetén a folyóirat nem közli a kéziratot, annak módosított változatát sem.

A módosított kéziratot és a bírálói véleményre, javaslatokra írt választ a bírálók ismét megkapják. A bírálati javaslat ezután a következők egyike lehet:

 1. elfogadva, közlésre javasolt
 2. elutasítva, közlésre nem bocsátható

Minderről a szerző(ke)t emailben értesítjük. Az elutasított kézirat újra benyújtására nincsen lehetőség.