Hogyan befolyásolja a biológiával kapcsolatos tévképzeteket a tantárgyi eredményesség és az eszközhasználat?

Tévképzetek vizsgálata a tanulásban akadályozott és a tipikus fejlődésmenetű tanulók körében

Szerzők

  • Réka Mády Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar
  • Roland Hegedűs Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Intézet

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2023.4.2

Kulcsszavak:

tévképzetek, biológia, tantárgyi teljesítmény, tanulási akadályozottság

Absztrakt

Háttér és célok: Jelen kutatásban tanulásban akadályozott és tipikus fejlődésmenetű, hetedik osztályos tanulók biológiával kapcsolatos tévképzeteit vizsgáljuk a tantárgyi teljesítmény, valamint a biológia órákon történő eszközhasználat összefüggésében. A tévképzetek vizsgálata már régóta foglalkoztatja a kutatókat (Korom, 1997, 2002, 2022; Kádár & Farsang, 2019), ennek egyik lehetséges eszköze a szóasszociációs módszer, amivel lehetőségünk van az ismeretek és a tévképzetek gyors és hatékony feltárására (Sójáné & Tóth, 2017). A tipikus fejlődésmenetű iskolások esetében gyakoriak az ilyen irányú kutatások hazai és nemzetközi téren is (Timur, 2012; Daru & Tóth, 2014), viszont a tanulásban akadályozott tanulók körében kevésbé jellemző, továbbá a két tanulócsoport ilyen jellegű összehasonlítására még nem került sor.

Módszer: A kutatás első részét egy saját összeállítású kérdőív felvétele képezte, ezt követte a szóasszociációs vizsgálat, ami során a tanulóknak egy percük volt arra, hogy a megadott hívószavakra asszociáljanak. Az így kapott adatokat SPSS programban, ANOVA módszerével elemeztük.

Eredmények: Az eredményeinkben jól látható a különbség a két tanulócsoport tévképzeteit illetően, mert a tanulásban akadályozott tanulók egységnyi idő alatt több tévképzetet produkálnak. További eredmény annak megismerése, hogy az olyan tényezők, mint a tantárgyi eredményesség, illetve az órákon történő eszközhasználat milyen hatással van a tanulók szóasszociációs képességére.

Következtetések: Az alacsony elemszám miatt általános következtetéseket nem vonhatunk le, de a vizsgálat során rávilágítottunk a problémás területekre, továbbá javaslatokat tehetünk olyan tényezőkre, amelyekkel növelhető a helyes asszociációk aránya, így kevesebb tévképzet épülhet be a tanulók ismeretelsajátítása során.

Kulcsszavak: tévképzetek, biológia, tantárgyi teljesítmény, tanulási akadályozottság

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-15

Hogyan kell idézni

Mády, R., & Hegedűs, R. (2023). Hogyan befolyásolja a biológiával kapcsolatos tévképzeteket a tantárgyi eredményesség és az eszközhasználat? : Tévképzetek vizsgálata a tanulásban akadályozott és a tipikus fejlődésmenetű tanulók körében. Gyógypedagógiai Szemle, 51(4), 305–324. https://doi.org/10.52092/gyosze.2023.4.2

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények