Tanuláshoz szükséges készségek mérése DIFER programcsomaggal cerebrális parézissel élő gyermekek körében iskolába lépéskor

Szerzők

  • Tímea Vissi Semmelweis Egyetem, Pető András Kar Pedagógiai Intézet
  • Éva Feketéné Szabó Semmelweis Egyetem, Pető András Kar Pedagógiai Intézet
  • Gabriella Papp Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Kulcsszavak:

cerebrális parézis, tanuláshoz szükséges alapkészségek, DIFER

Absztrakt

Absztrakt

Háttér és célok: A cerebrális parézissel (továbbiakban CP-vel) élő gyermekeket a mozgáskorlátozott személyek közé sorolják, a CP azonban sohasem csak a mozgás érintettségében nyilvánul meg. A kognitív készségekben megjelenő akadályok akár jobban befolyásolják az életminőséget és a szociális részvételt, mint a mozgásban való akadályozottság. Jelen tanulmány a CP-vel élő gyermekek tanuláshoz szükséges alapkészségeinek szintjét vizsgálja iskolakezdéskor.

Módszer: A vizsgálatba a Semmelweis Egyetem (SE) Pető András Karának intézményi adatbázisában szereplő, a Kar gyakorló általános iskolájában 87 fő, tanulmányait megkezdő, CP-vel élő gyermek adatait vontuk be (54% fiú és 46% lány; átlagéletkor 7,7 év; IQ≥70; közülük 50 rendelkezett Motor Function Classification System (továbbiakban GMFCS) osztályozási rendszer szerinti besorolással: 14% 1. szint, 20% 2. szint, 36% 3. szint, 22% 4. szint, 8% 5. szint). Az alapkészségek vizsgálatához a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (továbbiakban DIFER) programcsomagot, a nagymozgásban való akadályozottság mértékének meghatározásához a GMFCS osztályozási rendszert alkalmaztuk.

Eredmények: Alapkészségenként tekintve a beszédhanghallás kivételével a CP-vel élő gyermekek átlageredménye jelentősen elmarad a többségi tanulók átlageredményéhez viszonyítva. Az iskolaérettséget jelző Összesített mutatót megvizsgálva a gyermekek 13,8%-a éri el az iskolaérettségi szintet, 54%-a a nagycsoportos óvodások készségszintjét, 32,2%-a a középsőcsoportos óvodások készségszintjét. A vizsgálatba bevont gyermekek közül az Összesített mutató optimális szintjét egyetlen gyermek sem érte el. A GMFCS szint és a DIFER Összesített mutatója között összefüggés nem mutatkozott.

Következtetések: A vizsgálat eredménye megerősítette, hogy az IQ teszt eredménye nem elegendő a CP-vel élő gyermekek tanuláshoz szükséges készségeinek felmérésére és a sikeres iskolai teljesítmény előrejelzésére. Egyetértünk azokkal a szerzőkkel, akik sürgetik, hogy a CP-vel élő gyermekek felmérését a kezdetektől szükséges kiterjeszteni egyéb készségeik és képességeik feltérképezésére is, illetve fejlesztési céljaikat, támogatásukat is ehhez a valós támogatási szükséglethez kell igazítani.

Kulcsszavak: cerebrális parézis, tanuláshoz szükséges alapkészségek, DIFER

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-15

Hogyan kell idézni

Vissi, T., Feketéné Szabó, Éva, & Papp, G. (2020). Tanuláshoz szükséges készségek mérése DIFER programcsomaggal cerebrális parézissel élő gyermekek körében iskolába lépéskor. Gyógypedagógiai Szemle, 48(1-2), 113–130. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7472

Folyóirat szám

Rovat

A gyakorlat műhelyéből

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei