Évf. 13 Szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

The Buddhist Interpretation of the Confucianist Concept of Family: Filial Piety as Universal Compassion

Imre Hamar
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio
Megjelent december 15, 2021
Kulcsszavak
  • konfucianizmus,
  • buddhizmus,
  • szülőtisztelet,
  • etika
Hogyan kell idézni
Hamar, I. (2021). The Buddhist Interpretation of the Confucianist Concept of Family. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 3–20. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.2

Absztrakt

A szülőtisztelet az egyik fő morális érték a konfuciánus tanításban, amely a kínai társadalmi értékrendszer alappillérévé vált, amennyiben leírja és előírja az emberi közösségek megfelelő működését mikro- (családi) és makro- (állami) szinten. A buddhizmus megjelenése, amely tanítás azt hirdeti, hogy a legfőbb igazságot csak azok érhetik el könnyűszerrel, akik cölibátusba vonulva szerzetesi életpályára lépnek, kihívás elé állította a konfucianizmus általánosan elfogadott morális kötelmeit, és párbeszédet, esetenként vitát indított a kínai írástudókkal a buddhista és a konfuciánus etika különbségeiről és hasonlóságairól. A jelen tanulmány abba nyújt bepillantást, hogyan igyekeztek bizonyítani a buddhizmus kínai értelmezői nemcsak azt, hogy a szülőtisztelet a buddhizmus minden gyakorlója számára követelményt jelent, mintegy bebocsátásként abba a társadalmi közegbe, amelyben a szülőtisztelet az erényes emberi létezést reprezentálja, hanem a szülőtiszteletről szóló indiai szövegek hamisítása, valamint indiai iratok képi megjelenítése és kommentálása révén azt is , hogy a szülőtisztelet a buddhista gyakorlat meghatározó eleme.