Évf. 13 szám 2021/2 (2022)
Tanulmányok

Kígyókultusz Cheju szigetén a ponp’uri-k tükrében

Erika Vörös
ELTE BTK, Távol-keleti Intézet, Koreai Tanszék

Megjelent 2022-09-05 — Frissítve ekkor: 2022-09-13

Kulcsszavak

  • kígyókultusz,
  • ponp'uri,
  • Cheju-i sámánizmus,
  • házvédő istenségek,
  • ŏp,
  • ch’ilsǒng kultusz,
  • Göncöl
  • ...Tovább
    Kevesebb

Hogyan kell idézni

Vörös, E. (2022). Kígyókultusz Cheju szigetén a ponp’uri-k tükrében. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(2021/2). https://doi.org/10.38144/TKT.2021.2.7

Absztrakt

A koreai folklór és vallás igen gazdag a kígyóra vonatkozó hiedelmekben és kultuszokban. Cheju szigete különösen fontos a kígyótisztelet kutatása szempontjából, hiszen a sziget viszonylagos elzártsága miatt itt tovább megmaradhattak olyan elképzelések, amelyek a félszigeten már eltűntek. Ezenkívül, a szárazföldtől eltérő, őshonos kultúrája a félsziget hagyományaival összeolvadva sajátos hiedelemrendszert hozott létre. A chejui hitvilág kutatásakor a terepmunka mellett jelentős forrásként szolgálnak a központi kormányzat hivatalnokai által készített helyrajzi leírások, valamint a sámánisztikus narratívák egy sajátos csoportja, az ún. ponp’urik 본풀이. Az eredetileg sámánszertartásokon előadott eredettörténetek különösen értékes anyagnak számítanak, mivel nem csak történelmi és vallástörténeti események tükröződnek vissza bennük, hanem a chejui emberek azon törekvése is, hogy ezeket a folyamatokat értelmezzék és feldolgozzák. A ponp’urikon és a hozzájuk kapcsolódó rítusokon keresztül, ha csak szimbolikusan is, de tenni tudtak az események ellen, és így, ha csak jelképesen is, de vissza tudták állítani a rendet a világban: az elfojtott neheztelést kioldhatták, a konfucianizmus felett győzelmet aratva büszkén kifejezhették kulturális identitásukat, vagy a túlélés érdekében akár be is emelhettek elemeket más kultuszokból.