Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

Teaching Culture through Language: Teaching Korean Kinship Terms in Korean in Foreign Language Classrooms

Krisztina Nguyen
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

 • koreai nyelvoktatás,
 • koreai nyelvtanulás,
 • koreai rokonsági terminusok,
 • rokonsági terminusok tanítása,
 • koreai mint idegen nyelv,
 • koreai kultúratanítás
 • ...Tovább
  Kevesebb

Hogyan kell idézni

Nguyen, K. (2021). Teaching Culture through Language: Teaching Korean Kinship Terms in Korean in Foreign Language Classrooms. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 271–292. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.17

Absztrakt

A koreai nyelv egyik fontos szociokulturális aspektusa a rokonsági és családterminusok széleskörű használata, amellyel a tanulók számos kommunikációs helyzetben találkozhatnak. A koreai rokonsági terminusok fontos kulturális információk hordozói. Ha valaki nincs tisztában e terminusok kulturális konceptualizációival, a félreértések elkerülhetetlenek. Követve azt a megközelítést, amely hangsúlyt fektet az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésére a nyelvoktatásban, a tanulmány azt vizsgálja, miért fontos a rokonsági terminusok tanítása a koreai mint idegen nyelvet tanuló diákoknak. Röviden bemutatjuk a rokonsági terminológiai rendszert és kapcsolatát a kulturális koncepiókkal; megvizsgáljuk a családterminusok jelenlegi tanításának helyzetét, és kitérünk azokra az aspektusokra, amelyek befolyásolhatják a terminusok tanítását. Elmondható, hogy általánosságban kevés figyelmet kapnak a rokonsági terminusok a tanításban, annak ellenére, hogy az egyik leggyakrabban használt megszólító és hivatkozó terminusok. Ezt a tendenciát megfigyelve, a tanárok aktív szerepvállalása szükséges ahhoz, hogy a terminusokkal kapcsolatos ismereteket a tanulók megszerezhessék.

Hivatkozások

 1. Agar, Michael 1994. Language Shock: Understanding the Culture of Conversation. New York: William Morrow. https://doi.org/10.1353/anq.2015.0016
 2. Agha, Asif 2015. “Chronotopic Formulations and Kinship Behaviors in Social History.” Anthropological Quarterly 88.2: 401–415. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4056-6_19
 3. Ahn, Hyejeong 2017. “Seoul Uncle: Cultural Conceptualisations Behind the Use of Address Terms in Korean.” In: Farzad Sharifian (ed.) Advances in Cultural Linguistics. Singapore: Springer, 411–431.
 4. Baik, Songiy – Chae, Hee-Rakh 2010. “An Ontological Analysis of Korean Kinship Terms.” In: Susumu Kuno (ed.) Harvard Studies in Korean Linguistics XIII. Cambridge, MA: Harvard University Press, 385–394.
 5. Ballweg, John A. 1969. “Extension of Meaning and Use for Kinship Terms.” American Anthropologist 71: 84–87. https://doi.org/10.1525/aa.1969.71.1.02a00100
 6. Bennett, Janet M. – Bennett, Milton J. 2004. “Developing Intercultural Sensitivity.” In: J. M. Bennett, M. J. Bennett & Daniel R. Landis (eds.) Handbook of Intercultural Training. Thousand Oaks, CA: Sage, 147–165.
 7. Brown, Lucien 2011. Korean Honorifics and Politeness in Second Language Learning. Amsterdam: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/pbns.206
 8. Brown, Lucien 2017. “‘Nwuna’s Body Is so Sexy’: Pop Culture and the Chronotopic Formulations of Kinship Terms in Korean.” Discourse, Context and Media 15: 1–10. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2016.10.003
 9. Brown, Roger – Gilman, Albert 1960. “The Pronouns of Power and Solidarity.” In: Thomas A. Sebeok (ed.) Style in Language. Cambridge, MA: MIT Press, 253–276.
 10. Byram, Michael 1997. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.
 11. Chan, Wai Meng – Chi, Seo Won 2010. “A Study of the Learning Goals of University Students of Korean as a Foreign Language.” Electronic Journal of Foreign Language Teaching 7.1: 125–140.
 12. Chang Yoon-jung 장윤정 2002. Han'gugŏ Kyojaeesŏŭi Munhwa Kyoyuk Punsŏk 한국어 교재에서의 문화 교육 분석 [Analysis on Cultural Education of Korean Language Teaching Material]. MA thesis, Yonsei University.
 13. Davcheva, Leah – Sercu, Lies 2005. “Culture in Foreign Language Teaching Materials.” In: Lies Sercu – Ewa Bandura – Paloma Castro – Leah Davcheva – Chryssa Laskaridou – Ulla Lundgren – María del Carmen Mendez García – Phyllis Ryan. Foreign Language Teachers and Intercultural Communication: An International Investigation. Clevedon: Multilingual Matters, 90–109. https://doi.org/10.21832/9781853598456-008
 14. De Mente, Boye 2012. The Korean Mind: Understanding Contemporary Korean Culture. Tokyo: Tuttle Publishing.
 15. Grayson, James H. 2002. Korea – A Religious History. London–New York: RoutledgeCurzon.
 16. Hanó Renáta – Németh Nikoletta – Nguyen Krisztina 2016. “The Change in the Image of Korea in Hungary in Recent Years.” In: Che21hoe Han'gugŏmunhak Kukchehaksurhoeŭi: Tongyurŏbesŏŭi Han'gugŏmunhak Yŏn'guwa Kyoyuk 제21회 한국어문학 국제학술회의: 동유럽에서의 한국어문학 연구와 교육. [21st International Korean Studies Conference: The Research and Education of Korean Language and Literature in Eastern Europe]. Sŏul: Koryŏdaehakkyo, 127–139.
 17. Harkness, Nicholas 2015. “Basic Kinship Terms: Christian Relations, Chronotopic Formulations, and a Korean Confrontation of Language.” Anthropological Quarterly 88.2: 305–336. https://doi.org/10.1353/anq.2015.0025
 18. Hofstede, Geert 2010. Cultures and Organisations, Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. London: McGraw-Hill.
 19. Jin, Dal Yong 2016. New Korean Wave: Transnational Cultural Power in the Age of Social Media. Champaign, IL: University of Illinois Press. https://doi.org/10.5406/illinois/9780252039973.001.0001
 20. Jeon Eunjin 전은진 2012. “Taehaksaengŭi Ch'injok Yongŏ Sayonge taehan Ŭishik mit Shilt'ae Chosa” 대학생의 친족 용어 사용에 대한 의식 및 실태 조사. [A Study of the Perceptions and Actual Situation of the Usage of Kinship Terms Among University Students]. Hanminjongmunhwayŏn'gu 한민족문화연구 40: 5–37.
 21. Jo Kyung-Sun 조경순 – Nan Mingyu 남명옥 – Lee Seo-hee 이서희 2019. “Han'gugŏ Kajogŏhwie Panyŏngdoen Kajokkwan Pyŏnhwa Yŏn'gu” 한국어 가족어휘에 반영된 가족관 변화 연구. [A Study of the Changes in Family Values as Reflected in the Korean Family Vocabulary]. Ŏmunnonch'ong 어문논총 34: 5–36. https://doi.org/10.24227/jkll.2019.02.34.5
 22. Kang So-san 강소산 – Jeon Eun-joo 전은주 2013. “Han'gugŏ Kyoyugesŏ Hoch'ingŏ, Chich'ingŏ Kyoyuk Hyŏnhwanggwa Kaesŏn Pangan” 한국어 교육에서 호칭어, 지칭어 교육 현황과 개선 방안. [A Study on Terms of Address and Reference Education Status and Remedy in Korean Textbooks]. Saegugŏgyoyuk 새국어교육 95: 363–389. https://doi.org/10.15734/koed..95.201306.363
 23. Kim, Han-Kon 1967. “Korean Kinship Terminology: A Semantic Analysis.” Ŏhakyŏn'gu 어학연구 3.1: 70–81.
 24. Kim, Minju 1998. “Cross-adoption of Language Between Different Genders: The Case of the Korean Kinship Terms Hyeng and Enni.” In: Suzanne Wertheim – Ashley C. Bailey – Monica Corston-Oliver (eds.) Proceedings of the Engendering Communication: From Fifth Berkeley Women and Communication Conference. Berkeley, CA: University of California, 271–284.
 25. Kim, Minju 2008. “On the Semantic Derogation of Terms for Women in Korean, With Parallel Developments in Chinese and Japanese.” Korean Studies 32: 148–176. https://doi.org/10.1353/ks.0.0000
 26. Kim, Minju 2015. “Women’s Talk, Mothers Work: Korean Mothers’ Address Terms, Solidarity and Power.” Discourse Studies 17.5: 551–582. https://doi.org/10.1177/1461445615590720
 27. Kim, Youna 2013. The Korean Wave: Korean Media Go Global. New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315859064
 28. King, Ross 2006. “Korean Kinship Terminology.” In: Sohn Ho-min (ed.) Korean Language in Culture and Society. Honolulu: University of Hawai’i Press, 101–117.
 29. Koh, Haejin Elizabeth 2006. “Usage of Korean Address and Reference Terms.” In: Sohn Ho-min (ed.) Korean Language in Culture and Society. Honolulu: University of Hawai’i Press, 146–154.
 30. Kramsch, Claire 1993. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 31. Kuwahara, Yasue (ed.) 2014. The Korean Wave: Korean Popular Culture in Global Context. New York, NY: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137350282_11
 32. Lee, Inhye 2018. “Effects of Contact with Korean Popular Culture on KFL Learners' Motivation.” The Korean Language in America 22.1: 25–45. https://doi.org/10.5325/korelangamer.22.1.0025
 33. Lee, Kiri – Cho, Young-mee Yu 2013. “Beyond ‘Power and Solidarity’: Indexing Intimacy in Korean and Japanese Terms of Address.” Korean Linguistics 15.1: 73–100. https://doi.org/10.1075/kl.15.1.04lee
 34. Lee, Kwang-Kyu – Kim, Youngsook Harvey 1973. “Teknonymy and Geononymy in Korean Kinship Terminology.” Ethnology 12.1: 31–46. https://doi.org/10.2307/3773095
 35. Lee, Sangjoon – Nornes, Abé Mark (eds.) 2015. Hallyu 2.0: The Korean Wave in the Age of Social Media. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.7651262
 36. Morgan, Lewis H. 1877. Ancient Society (or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism to Civilization). New York, NY: Henry Holt and Company.
 37. Norbeck, Edward – Befu, Harumi 1958. “Informal Fictive Kinship in Japan.” American Anthropologist 60: 102–117. https://doi.org/10.1525/aa.1958.60.1.02a00090
 38. Osváth Gábor 2016. “Rokonsági és családterminusok a koreai nyelvben.” [Kinship and Family Terms in Korean] In: Hidasi Judit – Osváth Gábor – Székely Gábor (eds.) Család és rokonság nyelvek tükrében [Family and Kinship as Reflected by Languages]. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 102–118.
 39. Park, Insook Han – Cho, Lee-jay 1995. “Confucianism and the Korean Family.” Journal of Comparative Family Studies 26.1: 117–134. https://doi.org/10.3138/jcfs.26.1.117
 40. Park Soon-Ham 1975. “On Special Uses of Kinship Terms in Korean.” Korea Journal 15.9: 4–8.
 41. Park Jeong-woon 박정운 1997. “Han'gugŏ Hoch'ingŏ Ch'egye” 한국어 호칭어 체계 [Address Terms in Korean]. Sahoeŏnŏhak 사회언어학 5.2: 507–527.
 42. Pratt, Keith L. – Rutt, Richard – Hoare, James 1999. Korea: A Historical and Cultural Dictionary. Surrey: Curzon.
 43. Seelye, Ned H. 1993. Teaching Culture. Lincolnwood, IL: National Textbook Company.
 44. Sercu, Lies 2005. “Teaching Foreign Languages in an Intercultural World.” In: Lies Sercu – Ewa Bandura – Paloma Castro – Leah Davcheva – Chryssa Laskaridou – Ulla Lundgren – María del Carmen Mendez García – Phyllis Ryan. Foreign Language Teachers and Intercultural Communication: An International Investigation. Clevedon: Multilingual Matters, 1–18. https://doi.org/10.21832/9781853598456-003
 45. Sharifian, Farzad 2013. “Cultural Linguistics and Intercultural Communication.” In: Farzad Sharifian – Maryam Jamarani (eds.) Language and Intercultural Communication in the New Era. New York: Routledge, 60–79. https://doi.org/10.4324/9780203081365
 46. Sohn, Ho-min (ed.) 2006. Korean Language in Culture and Society. Honolulu: University of Hawai’i Press.
 47. You, Seok-Hoon 2002. “Teaching Korean Kinship Terms to Foreign Learners of Korean Language: Addressing and Referencing.” The Korean Language in America 7: 307–329.
 48. Yum, June Ock 2009. “The Impact of Confucianism on Interpersonal Relationships and Communication Patterns in East Asia.” Communications Monographs 55.4: 374–388. https://doi.org/10.1080/03637758809376178
 49. Wang, Han-seok 왕한석 1988. “Han'guk Ch'injokyongŏŭi Naejŏk Kujo” 한국 친족용어의 내적 구조. [Inner Structure of Korean Kinship Terms]. 한국문화인류학 20: 199–224.
 50. Wierzbicka, Anna 2015. “A Whole Cloud of Culture Condensed Into a Drop of Semantics: The Meaning of the German Word Herr as a Term of Address.” International Journal of Language and Culture 2.1: 1–37. https://doi.org/10.1075/ijolc.2.1.01wie
 51. Hofstede, Geert (n.d.). “The 6-D Model of National Culture.” Geert Hofstede. http://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/ (accessed: 19.02.2020.)