Évf. 1 szám 2009/2 (2010)
Tanulmányok

A Kāvyādarśa Tibetben

Péter-Dániel Szántó
Oxford University
Bio

Megjelent 2010-09-09

Hogyan kell idézni

Szántó, P.-D. (2010). A Kāvyādarśa Tibetben. Távol-Keleti Tanulmányok, 1(2009/2), 77–88. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/tkt/article/view/1787

Absztrakt

Az alábbi rövid tanulmány egyfajta kezdőcsomag a szanszkrit kāvya tibeti karrierjének tanulmányozásához. Két korábban megjelent tanulmányomon alapul, ugyanakkor a 2009. évi Csoma-emlékülésen felvolvasott előadásom bővített és jegyzetekkel ellátott változata. Rövid bevezető után a ’kāvya’ meghatározásának és a fogalom pontos átültethetőségének problémáit tárgyalom. Ezután bemutatom az egyik legkorábbi kāvyaśāstrát, Daṇḍin művét, amelyet a 13. században fordítottak tibetire. A következő alfejezet témája a fenti mű bemutatása az egyik ún. Alexanderkönyvben. Kitágítva a látókört áttérek a kāvya tibeti befogadásának és tanulmányozásának néhány kérdésére: kik voltak Daṇḍin művének legfontosabb kommentátorai, milyen ellenvetéseket sorolnak fel ezekeben a munkákban, és hogyan utasítják el ezeket az ellenvetéseket. Következtetésképpen rámutatok arra, hogy a kāvya tibeti fogadtatása nem volt teljesen zavartalan. Az utószóban kiemelem, hogy a témakörben még rengeteg a felfedezetlen terület.