Évf. 1 szám 2009/2 (2010)
Tanulmányok

Az élettelen tárgyak buddha-természetének bizonyítása: Zhanran A gyémánt penge című művében

Melinda Pap
ELTE
Bio

Megjelent 2010-09-09

Hogyan kell idézni

Pap, M. (2010). Az élettelen tárgyak buddha-természetének bizonyítása: Zhanran A gyémánt penge című művében. Távol-Keleti Tanulmányok, 1(2009/2), 37–76. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/tkt/article/view/1786

Absztrakt

A cikk összefoglalja azokat az érveket, melyekkel Zhanran megcáfolja azt az általánosan elfogadott nézetet, hogy a buddha-természet nem vonatkozik az élettelen tárgyakra. A bevezető részben röviden bemutatásra kerül a buddha-természet fogalmának eredete és jelentésköre. Ezt követi a tiantai filozófia alapjainak tárgyalása, kiemelve azokat az elveket, melyekre Zhanran érvelése épül. A bevezetés fő gondolata az, hogy bár Zhiyi soha nem állította, hogy az élettelen tárgyaknak van buddha-természetük, mégis a tiantai alapelvek által közvetített világkép, a lételemek tökéletes és teljes kölcsönös tartalmazásának gondolata Zhanran végkövetkeztetésének tökéletes premisszája. A vitapartner a Nirvāṇa sūtrára alapozza legfőbb ellenvetését, amely világosan megfogalmazza, hogy a buddha-természet nem vonatkozik az élettelen tárgyakra. Zhanran úgy érvel, hogy az idézett sorok a Nirvāṇa sūtrában kifejtett relatív tanításhoz (upāya; quan) tartoznak, és nem fejezik ki a végső soron valós igazságot (shi). A továbbiakban más sūtrákból és értekezésekből idéz, bemutatja az ellenvéleményt, majd következetesen megcáfolja mindet. A cikk témája az érvek és ellenérvek bemutatása.