Írásjegytanulási stratégiák a japánul tanulók körében

  • Veronika Takács ELTE
##semicolon## kanji, tanulás, technikák, tapasztalatok, motiváció

Absztrakt

A kutatás a japánul tanulók írásjegytanulási stratégiáit vizsgálja. Az idegennyelv-elsajátítás folyamata során egy, adott esetben az anyanyelvtől jelentősen eltérő nyelvi eszköztár és nyelvhasználat megismerésén keresztül jut el a tanuló az idegen nyelven történő kommunikatív kompetencia megszerzéséig. A japán nyelv tekintetében az írásjegyek tanulása speciális módszereket kíván. Ezekbe az írásjegytanulási stratégiákba nyújt a tanulmány bepillantást, a téma releváns, nemzetközi szakirodalma, valamint saját kérdőíves felmérés eredményei alapján. Kitér olyan tényezőkre is, amelyek szerepet játszanak a tanulási módszerek kiválasztásában, például a motiváció, a tanuló anyanyelvének írásképe vagy a tudatosság.

Szerzői adatok

Szerző intézménye

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Japanológia program, doktori hallgató

Megjelent
2021-02-25
Hogyan kell idézni
Takács, V. (2021). Írásjegytanulási stratégiák a japánul tanulók körében. Távol-Keleti Tanulmányok, 12(2020/1), 129–150. https://doi.org/10.38144/TKT.2020.1.6
Rovat
Articles