Adaptív és nem adaptív megbirkózási stratégiák jellemzői látássérült gyermeket nevelő szülők körében

Szerzők

  • Erika Kiss ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet - 4/3. Doktori Program

Kulcsszavak:

látássérülés, szülőség, stressz, adaptív és nem adaptív megbirkózás, narratív kategoriális tartalomelemzés

Absztrakt

Absztrakt

Háttér és célok: A tanulmány célja, hogy bemutassa a hazánkban élő, látássérült gyermeket nevelő szülők körében azokat a jellemző reakciókat, folyamatokat, körülményeket, amelyek a szülők megváltozott helyzetükhöz való hatékony alkalmazkodásában (adaptív megbirkózás) szerepet játszanak.

Módszer: Vizsgálatom során 68, látássérült gyermeket nevelő szülővel vettem fel féligstrukturált, egyéni interjút. A mintát a látássérült gyermekek, fiatalok fő jellemzői (látássérülés foka, társuló sérülések) és demográfiai mutatói (SES-státusz, földrajzi elhelyezkedés) szerint alakítottam ki, annak érdekében, hogy elfogadható mértékű reprezentativitást érjek el az érinett szülők körében. 39 anya és 29 apa retrospektív narratívumát dolgoztam fel narratív kategoriális tartalomelemzéssel (Ehmann és mtsai, 2014). A reprezentativitás érdekében nem készültek páros interjúk.

Eredmények: Az anyai és apai szövegkorpuszok kódolása során kirajzolódtak a leggyakrabban megjelenő választípusok. A válaszok az érzelmi, kognitív és társas dimenziókra bonthatók. Módszertani megfontolásból ezeket a jellemzőket adaptív és nem adaptív kategóriák mentén mutatom be. A feldolgozás során elkülönített anyai és apai válaszok gyakorisági sorrendjéből leírhatók azok a tényezők, amelyek sajátosan az anyák és apák reakcióit, viszonyulásait jellemzik. A jellemzők feltárnak olyan támogató tényezőket, amelyek adalékokkal szolgálnak az ellátó rendszer szolgáltatásainak fejlesztéséhez.

Következtetések: A szülői működésmódok nem oszthatók egyértelműen adaptív vagy nem adaptív csoportra. Inkább időszakok vannak, amelyek során hol az egyik, hol pedig a másik dimenzió jellemzői szerint működnek. A hazai ellátórendszer működése szempontjából azoknak a jellemzőknek az összegyűjtése releváns, amelyek mentén leírhatóvá válik a helyzettel való hatékony megküzdés kimenetele.

Kulcsszavak: látássérülés, szülőség, stressz, adaptív és nem adaptív megbirkózás, narratív kategoriális tartalomelemzés

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-15

Hogyan kell idézni

Kiss, E. (2020). Adaptív és nem adaptív megbirkózási stratégiák jellemzői látássérült gyermeket nevelő szülők körében. Gyógypedagógiai Szemle, 48(1-2), 23–42. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7467

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei