Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett utazó gyógypedagógusok integrációs történeteinek összehasonlító elemzése

Szerzők

  • Adrienn Gacsó Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.8

Kulcsszavak:

együttnevelés, utazó gyógypedgaógus, munkaköri feladatok és szerepek, nehézségek, együttműködés

Absztrakt

ABSZTRAKT

Kvalitatív vizsgálatomban tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett, Budapesten dolgozó utazó gyógypedagógusok együttneveléssel kapcsolatos narratív történeteit elemzem. Az adatok feldolgozásához a MAXQDA szövegelemző szoftvert használtam. A vizsgálat fókuszában a munkaköri feladatok, szerepek, az objektív/szubjektív nehézségek és az együttműködés formái állnak. A kódok 6 fő kategóriájának eloszlási mintázatai alapján, a köznevelési törvénnyel összhangban, elsődleges feladatuknak a pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs fejlesztést tartják, munkájukban a terapeuta szerepkör dominál. A befogadó pedagógusokkal és a szülőkkel való együttműködés fő formái a konzultáció és a tanácsadás. Nehézségeik közül kiemelkedik a túlterheltség és a befogadó pedagógusok elutasító attitűdje. Fejlesztési javaslataik ezen területekre vonatkoznak.

Kulcsszavak: együttnevelés, utazó gyógypedagógus, munkaköri feladatok és szerepek, nehézségek, együttműködés

Megjelent

2022-12-15

Hogyan kell idézni

Gacsó, A. (2022). Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett utazó gyógypedagógusok integrációs történeteinek összehasonlító elemzése. Gyógypedagógiai Szemle, 50(4), 221–223. https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.8

Folyóirat szám

Rovat

Bővített összefoglalók a MAGYE konferencia szakosztályi előadásaiból