Évf. 13 Szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

Teaching Culture through Language: Teaching Korean Kinship Terms in Korean in Foreign Language Classrooms

Krisztina Nguyen
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio
Megjelent december 15, 2021
Kulcsszavak
  • koreai nyelvoktatás,
  • koreai nyelvtanulás,
  • koreai rokonsági terminusok,
  • rokonsági terminusok tanítása,
  • koreai mint idegen nyelv,
  • koreai kultúratanítás
  • ...More
    Less
Hogyan kell idézni
Nguyen, K. (2021). Teaching Culture through Language. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 271–292. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.17

Absztrakt

A koreai nyelv egyik fontos szociokulturális aspektusa a rokonsági és családterminusok széleskörű használata, amellyel a tanulók számos kommunikációs helyzetben találkozhatnak. A koreai rokonsági terminusok fontos kulturális információk hordozói. Ha valaki nincs tisztában e terminusok kulturális konceptualizációival, a félreértések elkerülhetetlenek. Követve azt a megközelítést, amely hangsúlyt fektet az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésére a nyelvoktatásban, a tanulmány azt vizsgálja, miért fontos a rokonsági terminusok tanítása a koreai mint idegen nyelvet tanuló diákoknak. Röviden bemutatjuk a rokonsági terminológiai rendszert és kapcsolatát a kulturális koncepiókkal; megvizsgáljuk a családterminusok jelenlegi tanításának helyzetét, és kitérünk azokra az aspektusokra, amelyek befolyásolhatják a terminusok tanítását. Elmondható, hogy általánosságban kevés figyelmet kapnak a rokonsági terminusok a tanításban, annak ellenére, hogy az egyik leggyakrabban használt megszólító és hivatkozó terminusok. Ezt a tendenciát megfigyelve, a tanárok aktív szerepvállalása szükséges ahhoz, hogy a terminusokkal kapcsolatos ismereteket a tanulók megszerezhessék.