Évf. 13 Szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

Some Characteristic Features of Family Structure in the Old Uighur Societies (as Reflected in Contractual Documents)

Ruyi He
Minzu University of China / Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio
Megjelent december 15, 2021
Kulcsszavak
  • régi ujgur,
  • társadalom,
  • szerződéses dokumentum,
  • családszerkezet,
  • patrilineáris
Hogyan kell idézni
He, R. (2021). Some Characteristic Features of Family Structure in the Old Uighur Societies (as Reflected in Contractual Documents). Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 159–171. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.10

Absztrakt

Tanulmányomban korábbi kutatások alapján a régi ujgur társadalmak családszerkezetének néhány jellegzetességét mutatom be. A vizsgálat forrásául szolgáló korpuszt 13–14. századi szerződéses dokumentumok alkotják. A régi ujgur társadalom családszerkezetének jellemzőit három szempont szerint foglalom össze. Először is annak alapján, a család szerkezete az atyai ági család kiterjesztése, melyet rokoni csoportok alkotnak. A családtagok közötti kapcsolat szoros, a vér szerinti rokonság pedig kiemelt jelentőségű. Másodszor, a férfiak meghatározó szerepet játszanak a családban és a társadalomban. Harmadszor, a rokon szabadon cserélhetők el és adhatók zálogként. Emellett röviden magyarázom e sajátosságok okait.