Évf. 14 szám 1 (2022)
Tanulmányok

The Hungarian Nippon Society

Ildikó Mária Farkas
Károli Gáspár Református Egyetem
Bio

Megjelent 2022-11-22

Kulcsszavak

  • Magyar–Nippon Társaság,
  • magyar–japán kapcsolatok,
  • orientalizmus,
  • turanizmus,
  • Mezey István

Hogyan kell idézni

Farkas, I. M. (2022). The Hungarian Nippon Society. Távol-Keleti Tanulmányok, 14(1). https://doi.org/10.38144/TKT.2022.1.6

Absztrakt

A Magyar–Nippon Társaság 1924-ben alakult azzal a céllal, hogy megismertesse és népszerűsítse a japán kultúrát Magyarországon, ösztönözze a Japánnal kapcsolatos kutatásokat, valamint elősegítse a magyar–japán kapcsolatok kialakítását és fejlődését.  Az egyesület ismeretterjesztő előadásokat szervezett Japánról, kulturális és művészeti kiállításokat, valamint a japán kultúrához kapcsolódó társadalmi eseményeket rendezett, amelyek révén a társaság a japán kultúra és művészet legjelentősebb szervezője és népszerűsítője volt Magyarországon a két világháború között. Ez a társaság volt az első (és sokáig, a Magyar–Japán Baráti Társaság 1987-es megalakulásáig az egyetlen) egyesület Magyarországon, amely kizárólag Japánra és a japán kultúrára koncentrált.

Jelen tanulmány a Magyar–Nippon Társaság történetét és tevékenységét korának tágabb történelmi és ideológiai kontextusába helyezve foglalja össze, amely megközelítéssel árnyaltabb képet kaphatunk arról, hogyan és miért változott meg Japán imázsa a 20. század első felében egy olyan közép-kelet-európai országban, amely a „Keletről” más fogalmakkal és elképzelésekkel rendelkezett, mint a nyugat-európai társadalmak. Az elemzés azt is bemutatja, hogy egy elsődlegesen kulturális egyesület hogyan került az adott korszak politikai meghatározottságának hatása alá: hogyan hatottak szellemiségére és tevékenységére a korszak meghatározó ideológiái, a nemzetközi helyzet eseményei, az aktuális politikai gondolkodás elemei, valamint a magyar identitásprobléma kérdései.