Évf. 13 szám 2021/2 (2022)
Tanulmányok

A kínai íjászat története. Egy Ming-kori íjászati útmutató

János Litkei
ELTE BTK, Kínai szak

Megjelent 2022-09-05

Kulcsszavak

  • íjászat,
  • kínai íjászattörténet,
  • íjásztechnika,
  • Gao Ying,
  • Ming-dinasztia

Hogyan kell idézni

Litkei, J. (2022). A kínai íjászat története. Egy Ming-kori íjászati útmutató. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(2021/2), 105–134. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.2.5

Absztrakt

Jelen tanulmány témája a kínai íjászat, célom a kínai íjászati technika bemutatása és értelmezése. Alapját a Ming-dinasztia kori íjászmester, Gao Ying íjászati útmutatója, ennek fordítása és elemzése képezi. Először röviden áttekintem a kínai íjászat történetét, majd megvizsgálom a mű keletkezésének körülményeit. A tanulmányban az útmutató első fejezetét vizsgálom részletesen, amely az íjászati technika alapjairól ad átfogó leírást. A felvázolt technikát értelmezem, elemzem, és helyenként összevetem a modern sportíjászattal is. Végül röviden ismertetem Gao Ying munkájának további részeit is. A tanulmány elején megállapítottam, hogy ellentétben Európával és az európai nagyhatalmak által uralt területekkel, a korabeli Kínában még mindig nagy szerep jutott az íjnak és a nyílnak a csatatéren. A könyv keletkezési körülményeit megvizsgálva az is látható, hogy az válaszként született a mandzsu fenyegetésre. Az útmutatóban leírt technika vizsgálata során arra jutottam, hogy az ma is relevánsnak mondható, az anatómiailag legtökéletesebbnek bizonyuló módszerrel sok párhuzamot mutat. Végül megállapítottam, hogy az írásnak Kínán belül valószínűleg nem volt nagy hatása, aminek köszönhetően az író neve ma jóformán ismeretlen az országban.