Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

From Family Crisis to State Crisis: The Case of Former Yan (Qian Yan 前燕, 285/337–370), a Xianbei Conquest Dynasty


Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

  • az öt barbár tizenhat királysága,
  • dinasztia bukása,
  • családi válság,
  • Murong,
  • Korai Yan,
  • Xianbei
  • ...Tovább
    Kevesebb

Hogyan kell idézni

Mátyás. (2021). From Family Crisis to State Crisis: The Case of Former Yan (Qian Yan 前燕, 285/337–370), a Xianbei Conquest Dynasty. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 141–158. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.9

Absztrakt

A Korai Yan (285/337 – 370) egy kérészéletű állam volt Északkelet-Kínában, melyet a részben nomád Xianbeiek Murong nemzetsége hozott létre. A Murongok a 220-as években jelentek meg Kína északkeleti határa mentén, ahol aztán fokozatosan alkalmazkodtak a kínai életmódhoz. A 340-es évekre sikerült legyőzniük főbb riválisaikat, s ezzel a térség legnagyobb hatalmú uraivá váltak. Egy évtizeddel később elpusztították a Sárga-folyótól északra fekvő államok akkor legerősebbikét is  a Kései Zhao-t (319–351),  miután vezetőjük felvette a császári címet. A Murongok ekkor már közel jártak ahhoz, hogy egész Észak-Kínát az uralmuk alá hajtsák. Schreiber gyors és látványos sikereiket azzal magyarázza, hogy a Yan-hatalom kiépítése és működtetése „családi ügy” volt. Szerinte a Yan egy olyan stabil alapokon nyugvó állam volt, mely többnyire mentes volt a belső zűrzavartól és a polgárháborútól. Ugyanakkor a Murong vezető eliten belüli személyes konfliktusok, az egyes családtagok közti megromlott kapcsolatok – melyek ugyan nem vezettek súlyos fegyveres konfliktusokhoz, de mintegy két évtizedig elhúzódtak – jelentős szerepet játszottak a Yan bukásában. Jelen tanulmányomban a családi viszonyok megromlása és az abból következő belpolitikai válság körülményeit vizsgálom, kitérve a Murong uralkodók korábbi próbálkozásaira, melyek éppen az ilyen válságok elkerülését voltak hivatottak szolgálni.