Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

From Family Crisis to State Crisis: The Case of Former Yan (Qian Yan 前燕, 285/337–370), a Xianbei Conquest Dynasty

Mátyás Balogh
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

 • az öt barbár tizenhat királysága,
 • dinasztia bukása,
 • családi válság,
 • Murong,
 • Korai Yan,
 • Xianbei
 • ...Tovább
  Kevesebb

Hogyan kell idézni

Balogh, M. (2021). From Family Crisis to State Crisis: The Case of Former Yan (Qian Yan 前燕, 285/337–370), a Xianbei Conquest Dynasty. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 141–158. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.9

Absztrakt

A Korai Yan (285/337 – 370) egy kérészéletű állam volt Északkelet-Kínában, melyet a részben nomád Xianbeiek Murong nemzetsége hozott létre. A Murongok a 220-as években jelentek meg Kína északkeleti határa mentén, ahol aztán fokozatosan alkalmazkodtak a kínai életmódhoz. A 340-es évekre sikerült legyőzniük főbb riválisaikat, s ezzel a térség legnagyobb hatalmú uraivá váltak. Egy évtizeddel később elpusztították a Sárga-folyótól északra fekvő államok akkor legerősebbikét is  a Kései Zhao-t (319–351),  miután vezetőjük felvette a császári címet. A Murongok ekkor már közel jártak ahhoz, hogy egész Észak-Kínát az uralmuk alá hajtsák. Schreiber gyors és látványos sikereiket azzal magyarázza, hogy a Yan-hatalom kiépítése és működtetése „családi ügy” volt. Szerinte a Yan egy olyan stabil alapokon nyugvó állam volt, mely többnyire mentes volt a belső zűrzavartól és a polgárháborútól. Ugyanakkor a Murong vezető eliten belüli személyes konfliktusok, az egyes családtagok közti megromlott kapcsolatok – melyek ugyan nem vezettek súlyos fegyveres konfliktusokhoz, de mintegy két évtizedig elhúzódtak – jelentős szerepet játszottak a Yan bukásában. Jelen tanulmányomban a családi viszonyok megromlása és az abból következő belpolitikai válság körülményeit vizsgálom, kitérve a Murong uralkodók korábbi próbálkozásaira, melyek éppen az ilyen válságok elkerülését voltak hivatottak szolgálni.

Hivatkozások

 1. JS = Jinshu 晉書, Taipei: Dingwen Shuju 1980.
 2. HHS = Hou Hanshu 後漢書, Taipei: Dingwen Shuju 1981.
 3. TPYL = Taiping Yulan 太平御覽, Beijing: Zhonghua Shuju 1995.
 4. ZZTJ = Zizhi Tongjian 資治通鑑, Beijing: Zhonghua Shuju 1976.
 5. Barfield, Thomas J. 1992. The Perilous Frontier, Nomadic Empires and China 221 BC to AD 1757. Cambridge and Oxford: Blackwell.
 6. Bielenstein, Hans 1996. The Six Dynasties I. [The Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin No. 68] Stockholm.
 7. Chen, Sanping 1996. “A-GAN Revisited – The Tuoba’s Cultural and Political Heritage.” Journal of Asian History, Vol. 30, No. 1: 46–78.
 8. de Crespigny, Rafe 1984. Northern Frontier: The Policies and Strategy of the Later Han Empire [Faculty of Asian Studies Monographs, New Series No. 4] Faculty of Asian Studies, Canberra: Australian National University.
 9. Gardiner, K.H.J. – de Crespigny, R.R.C. 1977. “T’an-shih-huai and the Hsien-pi Tribes of the Second Century A.D.” Papers on Far Eastern History 15: 1–44.
 10. Graf, David A. 2019. “The Art of War.” In: Albert E. Dien and Keith N. Knapp (eds.) The Cambridge History of China Vol. 2 The Six Dynasties 220–581. Cambridge: Cambridge University Press, 275–295. https://doi.org/10.1017/9781139107334.014
 11. Holocombe, Charles 2013. “The Xianbei in Chinese History.” Early Medieval China 19: 1–38. https://doi.org/10.1179/1529910413Z.0000000006
 12. Holocombe, Charles 2019a. “Eastern Jin.” In: Albert E. Dien and Keith N. Knapp (eds.) The Cambridge History of China Vol. 2 The Six Dynasties 220–581. Cambridge: Cambridge University Press, 96–118. https://doi.org/10.1017/9781139107334.007
 13. Holocombe, Charles 2019b. “The Sixteen Kingdoms.” In: Albert E. Dien and Keith N. Knapp (eds.) The Cambridge History of China Vol. 2 The Six Dynasties 220–581. Cambridge: Cambridge University Press, 119–144. https://doi.org/10.1017/9781139107334.008
 14. Honey, David B. 1990a. “The Rise of the Medieval Hsiung-nu: The Biography of Liu-Yüan.” Papers on Inner Asia (Subseries: Ancient Inner Asia) 15.
 15. Hucker, Charles O. 1985. A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
 16. Pan, Yihong 2013. “Locating Advantages: The Survival of the Tuyuhun State on the Edge, 300-ca. 580.” T’oung Pao 99/4–5: 268–300. https://doi.org/10.1163/15685322-9945P0002
 17. Pearce, Scott 2019. “Northern Wei.” In: Albert E. Dien and Keith N. Knapp (eds.) The Cambridge History of China Vol. 2 The Six Dynasties 220–581. Cambridge: Cambridge University Press, 158–183. https://doi.org/10.1017/9781139107334.010
 18. Rogers, Michael C. 1968. “The Myth of the Battle of the Fei River (A.D. 383).” T’oung Pao 2nd series 54/1–3: 50–72. https://doi.org/10.1163/156853268X00024
 19. Schreiber, Gerhard 1955. “The History of the Former Yan Dynasty Part I.” Monumenta Serica 14: 374–480. https://doi.org/10.1080/02549948.1949.11730940
 20. Schreiber, Gerhard 1956. “The History of the Former Yan Dynasty Part II.” Monumenta Serica 15: 1–141. https://doi.org/10.1080/02549948.1956.11730946
 21. Taskin, V. S. [Таскин В. С.] 1992. Материалы по истории кочевых народов в Китае III-V вв. Выпуск 3. Мужуны. Москва: Главная Редакция Восточной Литературы.