Évf. 13 szám 1 (2021): Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció
Tanulmányok

Pihon yŏsŏng – New Lifestyle and New Choices for Marriage and Unmarried Life in South Korea

Ramóna Kovács
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2021-12-15

Kulcsszavak

 • Pihon yŏsŏng,
 • pihon,
 • házasság,
 • dél-koreai társadalom,
 • tradíció

Hogyan kell idézni

Kovács, R. (2021). Pihon yŏsŏng – New Lifestyle and New Choices for Marriage and Unmarried Life in South Korea. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(1), 107–128. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.1.7

Absztrakt

Az elmúlt években a pihon terminus széleskörben elterjedtté vált a koreai fiatalok között. A fogalom egy erősődő tendenciára reflektál: egyre több férfi és nő dönt úgy, hogy nem házasodik meg, annak ellenére, hogy ez szembemegy a hagyományos társadalmi normákkal és a társadalom elvárásaival. A döntést társadalmi, gazdasági és pszichológiai tényezők befolyásolják. A húszas éveikben járó koreaiak számára nem egyszerű stabil állást találni, így hajlamosak később házasodni és csak harmincas éveikben vállalni első gyermeküket. A gyermekvállalás kapcsán megjegyzendő, hogy a dél-koreai születésszám rendkívül alacsony, ami a kormányzat szerint is komoly aggodalomra ad okot. A fiatalokat ugyanakkor nem könnyű arra ösztönözni, hogy több gyereket vállaljanak, mivel a foglalkoztatottság bizonytalansága, az anyák kismértékű támogatása, a magas tandíjköltségek és a társadalmi szerepek mind hatással vannak erre az életet meghatározó döntésre. A pihon, vagyis azok, akik úgy döntenek, nem házasodnak meg, egészen más életmódot folytatnak: e csoport tagjai szívesebben összpontosítanak a karrierjükre, független életükre és egyéni életmódjukra. Érdekes, hogy a társadalom megítélése – noha lassan – szintén átalakul, ez a hozzáállás pedig egyre szélesebb körben válik elfogadottá, igaz, az idősebb generáció a hagyomány családszerkezetet részesíti előnyben. Az egyedülállók természetesen szembe kell nézzenek olyan problémákkal, mint a magány, amire azonban hajlamossá válnak inkább "kényelmesként", semmint "szomorúként" tekinteni. A koreai társadalomban szembetűnő paradox figyelhető meg: a hagyományos elképzelések a 21. században még mindig erősek, a körülmények azonban már nem képesek támogatni ezeket. Ez félreértésekhez és a generációk közötti komoly szakadék kialakulásához vezet.

Hivatkozások

 1. “‘Koltŭmisŭ’ twie karyŏjin ‘shilbŏmisŭ’” ‘골드미스’ 뒤에 가려진 ‘실버미스’ [Silver miss unseen behind gold miss]. 헤럴드경제 Herald Economics. 2010.04.05. http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20070724000096 (accessed: 28.03.2020.)
 2. “‘Namp'yŏn ŏpsŏdo kwaench'ana’ Nahollo kyŏrhonhanŭn ‘shinggŭrwedingjok’” 남편 없어도 괜찮아" 나홀로 결혼하는 '싱글웨딩족' [“I am okay without a husband” single wedding people marrying themselves]. Money today. 2015.07.10. https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2015070914453931110 (accessed: 29.03.2020.)
 3. “‘Nanŭn nawa kyŏrhonhanda’… shinggŭrweding sŏnt'aek'anŭn ‘sollogomijok’” 나는 나와 결혼한다"…싱글웨딩 선택하는 '솔로고미족' [I’m married to myself… sologomy people who choose single weddings]. 아시아경제 Asian Economy. 2018.03.22. https://www.asiae.co.kr/article/2018032210454155706 (accessed: 29.03.2020.)
 4. “‘Pihaengsonyŏ’ Kim Wansŏn, tebwi 33nyŏn mane chip ilsang ch'ŏt konggae ‘pihon sam koengjanghi haengbok manjok’” ‘비행소녀’ 김완선, 데뷔 33년 만에 집·일상 첫 공개 “비혼 삶 굉장히 행복·만족” [Not married, but happy Kim Wansun: 33 years after the debut, first reveal about home and everyday life: “quite happy and satisfied with unmarried life”]. 중앙일보 Joongang Ilbo. 2018.04.02. https://news.joins.com/article/22500908 (accessed: 29.03.2020.)
 5. “[Kŭraep'ik] Honin'gŏnsu mit ch'ohonyŏllyŏng ch'ui” [그래픽]혼인건수 및 초혼연령 추이 [Graphic] Number of marriages and progress of age at first marriage]. Joongang Ilbo중앙일보. 2016.12.13. https://news.joins.com/article/20996204 (accessed: 30.03.2020.)
 6. “[Pihon ŭi kyŏngjehak] Kyŏrhon? chashik? nae salmi chungyohajyo” [비혼(非婚)의 경제학] 결혼? 자식? 내 삶이 중요하죠 [Economy of unmarried status: Marriage? Children? My life is rather important]. 중앙일보 Joongang Ilbo. 2016.07.10. https://news.joins.com/article/20285439 (accessed: 29.03.2020.)
 7. “[T'onggyero pon yŏsŏng] 'kyŏrhon p'ilsu' mihon yŏ 6nyŏnsae 47%→3%” [통계로 본 여성] '결혼 필수' 미혼女 6년새 47%→31%. [Women seen through statistics] Unmarried women seeing marriage as a must decrease in 6 years from 47% to 31%]. Yonhap News Online. 2017.06.27. https://www.yna.co.kr/view/AKR20170627057600005 (accessed: 25.03.2020.)
 8. “Chok'aege p'uk ppajin shinggŭltŭl, chok'ababo shindŭrom” 조카에게 푹 빠진 싱글들, 조카바보 신드롬! [Singles fallen in love with their nieces and nephews, craziness for nephews syndrome]. Life and talk. 2016.06.20. https://www.lifentalk.com/1243 (accessed: 29.03.2020.)
 9. “Honsu” 혼수(婚需). Encyclopedia of Korean Culture. Academy of Korean Studies. http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0063906 (accessed: 27.03.2020.)
 10. “Namjanŭn chip, yŏjanŭn honsu? ’olbarŭn kyŏrhon chunbi’e taehan saenggakŭn” 남자는 집, 여자는 혼수? ‘올바른 결혼 준비’에 대한 생각은… [House from the man, honsu from the women? Thoughts about the proper marriage preparation…]. dongA.com. 2018.06.14. http://www.donga.com/news/article/all/20180614/90584926/1 (accessed: 27.03.2020.)
 11. “Namŭn chip, yŏnŭn honsu? mihonnamnyŏ modu ‘twaetkŏdŭnyo’” 男은 집, 女는 혼수? 미혼남녀 모두 "됐거든요" [House from the man, honsu from the woman? Unmarried women all say: no thanks]. Chosun. 2016.07.13. https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/07/13/2016071300278.html (accessed: 28.03.2020.)
 12. “Ŏrininal” 어린이날 Encyclopedia of Korean Culture. Academy of Korean Studies. https://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0035938 (accessed: 27.04.2020.)
 13. “Pihaengsonyŏ” 비행소녀 [Happily unmarried young women]. https://www.mbn.co.kr/vod/programMain/746 (accessed: 29.03.2020.)
 14. “Pihon mwŏgillae? ‘Pihaengsonyŏ’ ayumi·chomiryŏng·ch'oeyŏjin ‘kyŏrhon? an han kŏt’ 비혼(非婚) 뭐길래?…” ‘비행소녀’ 아유미·조미령·최여진 “결혼? 안 한 것” [What about not being married? Happy unmarried Ayumi, Cho Miryŏng and Ch’oe ŏjin sais: I didn’t want to]. dongA.com. 2017.09.05. http://www.donga.com/news/article/all/20170905/86169826/2 (accessed: 29.03.2020.)
 15. “Shinggŭlchogege nae chashikkat'ŭn kŭ aet't 'chok'ababo' shindŭrom” 싱글족에게 내 자식같은 그 애… '조카바보' 신드롬. [That child for the singles like their owns… craziness for nephews syndrome]. 아시아경제 Asian Economy. 2016.06.13. https://www.asiae.co.kr/article/2016061015545156853 (accessed: 29.03.2020.)
 16. Hwang, Jisoo 2015. “Housewife, ‘Gold Miss,’ and Equal: The Evolution of Educated Women's Role in Asia and the U.S.” Journal of Population Economics (Springer; European Society for Population Economics) 29.2: 529–570. https://doi.org/10.1007/s00148-015-0571-y
 17. Kim Cheong-Seok 김정석 2006. “Marriage Intention Among Never-Married Men and Women in Korea미혼남녀의 결혼의향 비교분석.” Korea Journal of Population Studies 한국인구학 29.1: 57–70.
 18. Kovács, Ramóna 2016. “A koreai konfuciánus női szerepek a Csoszon Királyság elzárkózásának időszakában (17–19. század) és a korabeli kereszténység hatása” [Korean Confucian female roles during the hermite era of Joseon (17–19th century)]. In: Birtalan Ágnes (editor in chief.) – Csáki Nelli – Takó Ferenc (eds.) Keleti kutatások. Tanulmányok az ELTE BTK Távol-keleti Intézet OTDK dolgozataiból. 2013–2015. [Eastern Researches. Studies from the papers of the National Scientific Students’ Conference, ELTE Faculty of Humanities. 2013–2015]. ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Budapest, 139–190.
 19. Lee Jae Kyung – Kim Bo Hwa이재경– 김보화 2015. “The Prospect and Meaning of Marriage among Unmarried Women in Korea: Heterogeneity across Educational Attainment Groups 2, 30대 비혼 여성의 결혼 전망과 의미 학력 집단 간 차이를 중심으로.” Journal of Korean Women's Studies 한국여성학 31.4: 41–85.
 20. Lee Ok-Kyung – An Young-Hea 이옥경 – 안영혜 2017. “Analysis of the State of Paternal Involvement and Barriers – The Case of the City of Busan – 아빠육아 참여 및 육아장애 요인에 대한 인식 부산광역시를 중심으로.” Korea Journal of Child Care and Education한국영유아보육학 107: 33–59.
 21. Lee Yean-Ju 이연주 2008. “Implications of Cohabitation for the Korean Family: Cohabiter Characteristics Based on National Survey Data 동거와 한국가족 전국조사에서 나타난 동거자의 특성.” Korea Journal of Population Studies 한국인구학 31.2: 77–100.
 22. Lee, Mijeong 1998. Women’s Education, Work and Marriage in Korea. Seoul National University Press.
 23. Lee, Mijeong 2008. “Dual earners call for family-friendly society.” In: Kim Kyong-dong – The Korea Herald (eds.) Social Change in Korea. Insight into Korea Series Vol. 2. Jimoondang, 175–183.
 24. Marriage, statistical index, KOSIS. http://kosis.kr/search/search.do?query=%ED%98%BC%EC%9D%B8# (30.03.2020.)
 25. National Assembly Budget Office 2018. The reasons and the economic effects of the low birth rate in Korea (우리나라 저출산의 원인과 경제적 영향).
 26. Ok, Kyung Yang 2003. “Family Structure and Relations.” Social Indicators Research 62/63 (The Quality of Life in Korea: Comparativeand Dynamic Perspectives) 119: 121–148. https://doi.org/10.1023/A:1022689016039
 27. Park Chul soon – Ko Eun mi 박철순 – 고은미 2018. “Analysis of Awareness and Needs for Paternal Involvement and Parenting Support Systems 아빠 육아 참여와 제도에 대한 인식 및 요구 분석.” 육아지원연구 13.1: 197–220. https://doi.org/10.16978/ecec.2018.13.1.008
 28. Park Eun-jeong – An Ka-yeong: “‘Gold Miss’: To Be or Not To Be?” The Korea Times. 2008.07.23. https://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2013/01/162_28061.html (accessed: 28.03.2020.)
 29. Park, Hyunjoon – Choi, Jaesung 2015. “Long-term trends in living alone among Korean adults Age, gender, and educational differences.” Demographic Research 32: 1177–1208. https://doi.org/10.4054/DemRes.2015.32.43
 30. Park, Hyunjoon 2013. “The Transition to Adulthood among Korean Youths: Transition Markers in Productive and Reproductive Spheres.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 646 (Transitioning to Adulthood in Asia: School, Work, and Family Life): 129–148. https://doi.org/10.1177/0002716212467947
 31. Unni network. http://www.unninetwork.net/ (accessed: 30.04.2020.)
 32. Work and Life Balance. http://www.worklife.kr/website/index/ (accessed: 27.03.2020.)