Motisták és konfuciánusok vitatémiái az ókori Kínában I.

Konfuciánus és más kritikák a motistákkal szemben

  • Gábor Kósa MTA–ELTE–SZTE
##semicolon## Mo Di, Konfuciusz, konfuciánusok, bölcseleti vita, motisták

Absztrakt

A kínai filozófiatörténetben közismert ténynek számít, hogy az i. e. V–IV. században a konfuciánusok és a motisták szemben álltak egymással. A két irányzat képviselőinek disputáiról összesen háromtípusú forrás tudósít: 1. A külső források, amelyek a két irányzat vitáiról külső szemlélőként tudósítanak. 2. A konfuciánus források, amelyek leginkább a motizmussal szembeni konfuciánus kritikákat tartalmazzák. 3. A motista források, amelyek hasonlóképpen elsősorban a konfuciánus nézetek motista kritikáit részletezik. Jelen tanulmányban az első és a második kategóriák vizsgálatára kerül sor.

Szerzői adatok

Szerző intézménye

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport, tudományos tanácsadó/ELTE BTK Távol-keleti Intézet, Kínai Tanszék, docens

Megjelent
2021-02-25
Hogyan kell idézni
Kósa, G. (2021). Motisták és konfuciánusok vitatémiái az ókori Kínában I. Távol-Keleti Tanulmányok, 12(2020/1), 1–26. https://doi.org/10.38144/TKT.2020.1.1
Rovat
Articles