Rovatok

Modern Nyelvoktatás rovatleírása

 

A Modern Nyelvoktatás folyóirat jelenlegi rovatstruktúrája az alábbi rovatokat tartalmazza:

Tanulmányok, Műhely, Interjú, Szoftver, Könyvszemle, Szótárszemle, Projektszemle, Hírek, Emlékezés. Az Interjú, a Hírek és az Emlékezés rovat tartalmát a folyóirat szerkesztőbizottsága készíti, írásokat a Tanulmányok, a Műhely, a Szoftver, a Könyvszemle, a Szótárszemle, illetve a Projektszemle rovatba várjuk.

A Tanulmány és Műhely rovatba beérkezett tanulmányokat két független lektor (a könyvszemle és szótárszemle esetében a rovat felelőse, szoftverszemle esetében a rovat felelőse és egy független lektor) véleményezi az alábbi űrlapon.

Kérjük szerzőinket, hogy a beküldött írások címoldalán tüntessék fel az alábbi adatokat:

 • szerző neve: vezetéknév, keresztnév
 • kézirat címe magyarul és angolul
 • absztrakt és kulcsszavak angolul és magyarul
 • szerző e-mail-címe (amennyiben lehetséges, intézményi e-mail-címet kérünk)
 • szerző affiliációja: munkahely, egyetem esetén tanszékig bezáróan (az egyetem teljes nevének feltüntetésével)
 • szerző ORCID-azonosítója (amennyiben nem rendelkezik vele, az alábbi linken célszerű regisztrálni: https://orcid.org/register)

Tanulmány:

A Tanulmány rovat empirikus kutatási eredményeket, elméleti, szakirodalmi elemzéseket, illetve egy vagy több kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló összegzését közli magyar nyelven. A folyóirat profiljából adódóan elsősorban a nyelvtanítással és nyelvtanulással, nyelvhasználattal, emellett fordítástudománnyal, nyelvpolitikával, nyelvoktatáspolitikával kapcsolatos, empirikus kutatásokra épülő tanulmányokat várunk. Fontos, hogy a megjelentetett tanulmányok tükrözzék a modern nyelvtudományi elméleteket, valamint hogy a közlésre benyújtott írás más helyen ne jelenjen meg (másodközléseket nem publikálunk). A Tanulmány rovatban közölt írások terjedelme szóközzel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt 30–60 ezer karakter.

Formai követelmények:

 • absztrakt: 1 bekezdés, legfeljebb 1000 karakter magyarul és angolul
 • 3–5 kulcsszó magyarul és angolul
 • szakirodalmak DOI-számai (kérjük, a DOI https:// karaktersorral kezdődjön)
 • megfelelés a folyóirat szerkezeti és hivatkozási stílusának (hivatkozások és bibliográfia az APA7 rendszere szerint)

Műhely:

A Műhely rovatban a mindennapi pedagógiai gyakorlatot bemutató vagy azzal kapcsolatos írásokat közlünk a Tanulmány rovatban felsorolt témákban. A nyelvoktatás különböző színtereinek problémáit, jó gyakorlatait, különböző pedagógiai fejlesztések eredményeit, szakmai műhelyek bemutatkozását várjuk ebbe a rovatba. A Műhely rovatban közölt írások terjedelme 20–40 ezer karakter.

Formai követelmények:

 • absztrakt: 1 bekezdés, legfeljebb 1000 karakter magyarul és angolul
 • 3–5 kulcsszó magyarul és angolul
 • szakirodalmak DOI-számai (kérjük, a DOI https:// karaktersorral kezdődjön)
 • megfelelés a folyóirat szerkezeti és hivatkozási stílusának (hivatkozások és bibliográfia az APA7 rendszere szerint)

Interjú:

Az Interjú elsősorban a nyelvoktatásban, az oktatáskutatásban, valamint a nyelvoktatás-politika alakításában jelentős nyelvoktatói és kutatói életutakat mutat be. Célja, hogy személyes hitelességű jó gyakorlatokon keresztül mutassa be a nyelvoktatás jelentős személyeinek tapasztalatait, életük, munkásságuk egészét vagy egy-egy szeletét.

Hírek:

A rovat célja olyan figyelemfelkeltő és gondolatébresztő rövid írások (legfeljebb 10 ezer karakter terjedelemben), beszámolók közlése, amelyek az alkalmazott nyelvészet témaköreiben nyújtanak értékelő tájékoztatást szakmai eseményekről, konferenciákról.

A Hírek rovatába a magyarországi és a határon túli magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti kutatásokkal és a doktoranduszképzéssel kapcsolatos intézmények, szakmai egyesületek fórumainak közleményeit várjuk.

A merítés forrásai:

 • MANYE-honlap hírei
 • Nyelvtudományi Intézet alkalmazott nyelvészeti portál
 • hazai és külföldi alkalmazott nyelvészeti tanszékek, intézetek
 • hazai és külföldi doktori iskolák (nyelvtudomány és egyéb tudományterületek) kutatási témái, amelyek illeszkednek az alkalmazott nyelvészet témaköreihez
 • szakmai egyesületek alkalmazott nyelvészeti vonatkozású tevékenységei

Vita:

A rovat lehetőséget ad arra, hogy a folyóirat írásai vagy a nyelvoktatás tudományos kérdései, felvetései kapcsán olvasóink kifejthessék gondolataikat, felvázolhassák a téma további kutatási lehetőségeit, rávilágítsanak lehetséges egyéb szempontokra is. A rovat tudományos, elemző, szakirodalmi és kutatási érvekkel alátámasztott eszmecserének nyújt keretet.

Az írások terjedelme 8–15 ezer karakter.

Emlékezés:

A rovat a magyarországi alkalmazott nyelvtudomány elhalálozott képviselőiről, továbbá jeles alkalmakról, évfordulókról, eseményekről közöl felkérés alapján megemlékezéséket.

Könyvszemle:

A rovat a nyelvtudomány és nyelvpedagógia témakörében frissen megjelent magyar és idegen nyelvű, hazai és külföldi tudományos kötetek bemutatását vagy kritikus elemzését, recenzióját közli. Az ismertetett vagy recenzált kötetekhez az alábbi adatokat is kérjük:

 • kötet szerzője
 • kötet címe
 • kiadó neve
 • kiadás helye
 • ISBN-szám
 • a kötet terjedelme oldalszámban kifejezve

Az írások terjedelme 8–15 ezer karakter. A Könyvszemle elhelyezi a kötetet a szakirodalom rendszerében, a megközelítés elemző, értékelő, kritikai jellegű, nem felsorolás.

Projektszemle:

A rovat célja a nyelvoktatáshoz, nyelvpedagógiához kötődő projektek bemutatása, különös tekintettel azok gyakorlatban való alkalmazhatóságára.

Az írások terjedelme 8–15 ezer karakter.

Szótárszemle:

Szótárszemle rovatba hagyományos (offline) és online szótárakról, valamint szótári applikációkról írott recenziókat várunk. Kérjük, hogy az ismertetésben tartalmi és formai szempontból is elemezzék a szótárakat (mega-, makro-, mikro- és mezostruktúra), és mutassanak rá, hogy melyek a szótár előnyei (és esetleges hátrányai), és milyen célközönség számára ajánlanák. Az írások terjedelme 8–15 ezer karakter.

Szoftver:

A rovat célja a nyelvoktatásban, nyelvtanulásban használatos szoftver, weboldal vagy applikáció nyelvpedagógiai célú, a használatot segítő bemutatása. A bemutató a

bevezetés és kontextualizáció mellett az alábbi leírás mentén ismertesse a szoftvert, weboldalt:

 • szoftver/ weboldal/ applikáció bemutatása
 • elérhetőség és felhasználói felület használhatósága
 • nyelvtanítási felhasználási lehetőségek, kipróbált, gyakorlati alkalmazások
 • (ha van) feladatleírások
 • előnyök és korlátok
 • összefoglalás, ajánlás
 • illusztrációk (a képes illusztrációkat kérjük külön fájlként is elküldeni).

Az írások terjedelme legalább 8–15 ezer karakter. 

 

 

2021. 05. 31.