Szerkesztőbizottság

Alapító: SZÉPE GYÖRGY (1995–2011)

Főszerkesztők 2012–2017: MEDGYES PÉTER (2012–2014), DRÓTH JÚLIA (2015–2017)

Főszerkesztő: NÁDOR ORSOLYA (2018–)
Szerkesztő: SEIDL-PÉCH OLÍVIA (2022–)
                       M. PINTÉR TIBOR (2022–)

Szerkesztőbizottság: BÁRDOS JENŐ /Eszterházy Károly Egyetem/, CSIZÉR KATA /Eötvös Loránd Tudományegyetem/, DRÓTH JÚLIA /Károli Gáspár Református Egyetem/, EINHORN ÁGNES /Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/, FÓRIS ÁGOTA /Károli Gáspár Református Egyetem/, HORVÁTH JÓZSEF /Pécsi Tudományegyetem/, MEDGYES PÉTER /Eötvös Loránd Tudományegyetem/, NIKOLOV MARIANNE /Pécsi Tudományegyetem/, TÕNU SEILENTHAL Tartu Ülikool, PETER SHERWOOD /University of North Carolina at Chapel Hill (USA)/

Tanácsadó Testület: FÓRIS ÁGOTA, HIDASI JUDIT, KÁROLY KRISZTINA, KLAUDY KINGA, KONTRA MIKLÓS, TÓDOR ERIKA-MÁRIA

Interjú: FISCHER ANDREA /Károli Gáspár Református Egyetem/
Műhelytitkok:
Könyvszemle: BAKTI MÁRIA /Szegedi Tudományegyetem/
Szótárszemle: GAÁL PÉTER /Maribori Egyetem/
Szoftverszemle: SZLÁVIK SZILÁRD /Eötvös Loránd Tudományegyetem/
Hírek: KURTÁN ZSUZSA /Pannon Egyetem/

Az angol szövegeket ellenôrizte: PETER SHERWOOD

Szerkesztőség: modernnyelvoktatas@gmail.com
Kiadó: Gondolat Kiadó, Budapest, Szentkirályi u. 16.
e-mail: info@gondolatkiado.hu
tel.: 06-1-486-1528

www.gondolatkiado.hu

A folyóirat repozitóriuma: EPA OSzK