A magyar esetrendszer Adámi Mihály grammatikájában kontrasztív és nyelvtanítás-elméleti szempontból

Szerzők

  • Dóra Nagy

DOI:

https://doi.org/10.51139/monye.2022.3-4.27.48

Kulcsszavak:

esetrendszer, kontrasztív tipológia, magyar mint idegen nyelv, nyelvtanítás-történet, Adámi Mihály

Absztrakt

A magyar mint idegen nyelv oktatásának kezdeti korszakát 1720 és 1800 közé tehetjük (Éder 1983, p. 309). Ebben az időszakban kezdődik a magyar mint anyanyelv és a magyar mint idegen nyelv oktatásának tudatos elkülönítése. A korszak egyik meghatározó nyelvtanírója Adámi Mihály, akinek nyelvészeti munkásságába az utókor az Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst… vizsgálatán keresztül nyerhet mélyebb betekintést. Adámi behatóan tárgyalja a magyar névszókhoz kapcsolható esetragokat és esetragértékű posztpozíciókat. 

A magyar nyelvben a névszóragok bősége egy olyan sajátos jegy, amelynek tanítása módszertani nehézséget okozhat a nem dominánsan agglutináló anyanyelvű tanulóknak, ezért a német ajkúaknak írt nyelvkönyvekben való megjelenítésüket mindenképp érdemes alapos vizsgálódás tárgyává tenni. Bár Adámi még a Debreceni Grammatikától és Verseghy 1816-os nyelvtanától eltérően német–latin terminológiai keretben (hol négy, hol pedig a vokatívusszal együtt hat esetet említve) vizsgálja a magyar névszói paradigmát, valójában szinte minden esetragot és esetragfunkciójú névutót is számba vesz.

Kutatásaim során az Adámi-mű vizsgálata jó előkészítő esettanulmánynak bizonyult. A korpusz kontrasztív, azaz a magyar és a német esetrendszer közötti különbségekre és hasonlóságokra fókuszáló vizsgálata grammatika- és nyelvtanítás-történeti szempontból egyaránt sokat ígérő.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-15

Hogyan kell idézni

Nagy, D. (2022). A magyar esetrendszer Adámi Mihály grammatikájában kontrasztív és nyelvtanítás-elméleti szempontból. Modern Nyelvoktatás, 28(3–4), 27–48. https://doi.org/10.51139/monye.2022.3-4.27.48

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok