A munkamemória és a numerikus képesség összefüggése koraszülött gyermekek vizsgálatában

Szerzők

  • Enikő Györkő PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet
  • Beatrix Lábadi PTE BTK Pszichológia Intézet
  • Anna Beke Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika
  • Szilvia Szeszák Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készégfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégium és Gyermekotthona

Kulcsszavak:

számérzék, mennyiség összehasonlítás, számtani távolság, téri-vizuális munkamemória, koraszülöttség

Absztrakt

Absztrakt

Háttér és célok: A megelőző fejlődés-neuropszichológiai eredmények egyértelművé tették, hogy összefüggés mutatható ki a munkamemória és a területspecifikus ismeretek között. A kapcsolat a specifikus ismeretek hozzáférését, tárolását és az előhívás kapacitásnövekedését befolyásolja. Ennek egyik leginkább kutatott területe a numerikus ismeretek és az emlékezeti funkciók interakciója. A fejlődéslélektani vizsgálatok, amelyek átívelnek az iskoláskoron hangsúlyosan kiállnak amellett, hogy kölcsönös viszony igazolható az emlékezet, a tanulás és a numerikus tudás között. Kutatásunk célja, hogy feltárja a számérzék és a téri-vizuális munkamemória atipikus fejlődésének jellegzetes vonásait koraszülött gyermekek csoportjában, illetve összefüggést keressen a gesztációs változók, a numerikus képességek és a téri-vizuális munkamemória fejlődése között.

Módszer: A kutatásunkba neurológiai tünetektől mentes, 1700 g alatt és 26-30 gesztációs hétre született, 5 éves koraszülött gyermekeket válogattunk, illesztett mintával. Vizsgáltuk a gyermekek számérzékének működését, a téri-munkamemória teljesítményét és bevontuk az intelligenciakomponenst, kontroll változóként.

Eredmények: Tapasztalataink szerint a koraszülöttség szelektív hatást gyakorol a számérzék fejlődésére, amely érinti a mennyiségek összehasonlításának képességét, megnehezíti a kisebb/nagyobb numerikus nagyságok egybevetését. További a kutatási tapasztalataink arra utalnak, hogy az idő előtt született gyermekek és a kontroll csoportba válogatott óvodáskorúak munkamemória teljesítménye között jelentős különbség nem igazolható.

Következtetések: Mivel az ötéves koraszülöttek számottevően nem mutatnak deficites működést a számérzék fejlődésben, a munkamemóriában pedig megközelítő teljesítményt nyújtanak az időre született gyermekek teljesítményéhez képest, úgy tűnik, hogy az atipikus biológiai érés csupán részleges érintettséggel jár együtt a numerikus képességek területén.

Kulcsszavak: számérzék, mennyiség összehasonlítás, számtani távolság, téri-vizuális munkamemória, koraszülöttség

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-15

Hogyan kell idézni

Györkő, E., Lábadi, B., Beke, A., & Szeszák, S. (2020). A munkamemória és a numerikus képesség összefüggése koraszülött gyermekek vizsgálatában. Gyógypedagógiai Szemle, 48(1-2), 43–62. Elérés forrás https://ojs.elte.hu/gyogypedszemle/article/view/7468

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények