Beszédfeldolgozási folyamatok vizsgálata egy eltérő tantervű általános iskola első osztályában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.9

Kulcsszavak:

anyanyelvi kommunikációs kulcskompetencia, beszédfeldolgozás, beszédészlelés, beszédmegértés

Absztrakt

ABSZTRAKT

A tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók esetében az anyanyelvi kompetencia elsajátítása kiemelten fontos a lemorzsolódás megelőzésében. A terület diagnosztikus feltárása nélkül a differenciálás és egyéni tanulási programok használata nem lehet sikeres. Az anyanyelv-elsajátítás során a beszédpercepció minden életkorban megelőzi a beszédprodukció működésének szintjét, így biztosítva a nyelvi mintákhoz való hozzáférést. A beszédfeldolgozás működésének jelentős szerepe van az írott anyanyelv megtanulásában. Kérdésként merül fel, hogy milyen beszédpercepciós működésekre számíthatunk a beiskolázás idején enyhén értelmi fogyatékos gyermekeknél. Ebben a kibővített absztraktban hat, eltérő tantervű általános iskolában tanuló gyermek szó-, szószerkezet-, mondat- és szövegszintű beszédfeldolgozási folyamatai kerülnek bemutatásra.

Kulcsszavak: anyanyelvi kommunikációs kulcskompetencia, beszédfeldolgozás, beszédészlelés, beszédmegértés

Megjelent

2022-12-15

Hogyan kell idézni

Macher, M. (2022). Beszédfeldolgozási folyamatok vizsgálata egy eltérő tantervű általános iskola első osztályában. Gyógypedagógiai Szemle, 50(4), 224–227. https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.9

Folyóirat szám

Rovat

Bővített összefoglalók a MAGYE konferencia szakosztályi előadásaiból