Az óvodai integráció az érintettek szemszögéből

Szerzők

  • Katalin Radványi Apor Vilmos Katolikus Főiskola

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.5

Kulcsszavak:

integráció, SNI, óvoda, óvodapedagógus-képzés

Absztrakt

ABSZTRAKT

Jóllehet az intézményi integráció, inklúzió, mint a társadalmi beilleszkedés alapja elméletileg általánosan elfogadott, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor még akadályokba ütközik. Az AVKF hallgatóival az óvodai integráció megvalósulásának hátterét vizsgáltuk óvodapedagógus hallgatók, óvónők, illetve óvodába járó gyermekek szüleinek a véleménye alapján.

A vizsgálatok kitértek a három csoport véleményére az integráció jelenlegi helyzetével kapcsolatosan, az óvodapedagógusoknak az elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó elégedettségére, a szülők véleményére gyermekük intézményi jóllétével kapcsolatosan, illetve azokra a személyi és tárgyi feltételekre, amelyek megléte fontos az eltérő fejlődésű gyermekek sikeres óvodai inklúziója szempontjából. Jóllehet a vizsgálatok eredményei nem reprezentatívak és nem hoztak különösebben meglepő eredményeket, hozzájárulhatnak a teendők dokumentálásához.
Kulcsszavak: integráció, SNI, óvoda, óvodapedagógus-képzés

Megjelent

2022-12-15

Hogyan kell idézni

Radványi, K. (2022). Az óvodai integráció az érintettek szemszögéből. Gyógypedagógiai Szemle, 50(4), 212–214. https://doi.org/10.52092/gyosze.2022.4.5

Folyóirat szám

Rovat

Bővített összefoglalók a MAGYE konferencia szakosztályi előadásaiból