Használható és hatékony? – Az Alapozó Terápia evidenciái és alkalmazásának lehetősége értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésében

Szerzők

  • Noémi Förhécz
  • Éva Kiss
  • Felícia Beák-Faggyas
  • Anikó Czinkéné Gál
  • Adrienn Győri
  • Dorottya Fazekas
  • Bianka Kármán

DOI:

https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.2-3.3

Kulcsszavak:

Alapozó Terápia, értelmi akadályozottság, mozgásterápia, mozgásfejlesztés, evidenciaalapú gyakorlat

Absztrakt

Háttér és célok: A mozgásterápiák népszerűsége az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt, tehát tudományos hátterüknek vizsgálata elengedhetetlennek látszik. Összefoglaló tanulmányunk célja a mozgásterápiák közül az Alapozó Terápiát megalapozó szakmai elméletek, valamint az eljárással kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása, illetve az alkalmazás indikációinak és lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel értelmileg akadályozott gyermekek számára.

Módszer: Vizsgálatunkat átfogó szakirodalmi elemzéssel, az elérhető szakmai publikációk eredményeinek feltárásával, elemzésével és ezek összevetésével végeztük.

Eredmények: Magyar fejlesztésű eljárás lévén, nemzetközi kitekintésre nem volt lehetőség, így a feldolgozható szakirodalmak mennyisége korlátozott. Összesen kilenc releváns publikációt azonosítottunk és dolgoztunk fel, ezek közül kettő foglalkozik kifejezetten értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésével. A tanulmányok a minta mérete és az alkalmazott módszertanok tekintetében is sokszínű képet mutatnak. Az eljárás és a populáció sajátosságaiból adódóan is a megfelelő hatékonyságvizsgálathoz komplex módszertanra van szükség.

Következtetések: A feldolgozott szakirodalmak alapján az Alapozó Terápia hatékonyságát erős szakmai konszenzus övezi. Az Alapozó Terápia elősegíti a mozgás fejlődését és kiegészítő eljárásként hozzájárulhat az iskolai beváláshoz szükséges készségek terén elmaradást mutató gyermekek fejlesztéséhez. Az eljárás evidenciaalapú ajánlásához további, pontos és kontrollált módszertannal rendelkező, nagymintás vizsgálatokra lenne szükség. A célcsoport és a hatékonyság pontos meghatározása után, a jelenlegi vizsgálatok alapján az eljárás valószínűsíthetően jól adaptálható az értelmileg akadályozott gyermekek számára.

Kulcsszavak: Alapozó Terápia, értelmi akadályozottság, mozgásterápia, mozgásfejlesztés, evidenciaalapú gyakorlat

##submission.downloads##

Megjelent

2021-09-08

Hogyan kell idézni

Förhécz, N., Kiss, Éva, Beák-Faggyas, F., Czinkéné Gál, A., Győri, A., Fazekas, D., & Kármán, B. (2021). Használható és hatékony? – Az Alapozó Terápia evidenciái és alkalmazásának lehetősége értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésében. Gyógypedagógiai Szemle, 49(2-3.), 125–142. https://doi.org/10.52092/gyosze.2021.2-3.3

Folyóirat szám

Rovat

Tudományos közlemények