Egy másik világ lehetősége

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.2.10

Kulcsszavak:

Überhaupt, forradalom, politikai episztemológia, ideális elmélet

Absztrakt

A Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? egyik központi állítása, hogy a Marx-féle kritikai elméletnek mint elméleti és politikai programnak csak az adhat értelmet, ha legalább általános vonásaiban megadható az az alternatív társadalmi rendszer, amelyre e program a fennállót lecserélné. Az érv egy általános elvet feltételez: a fennálló társadalmi rend radikális átalakításának pártolása, esetleg tevőleges elősegítése csakis akkor jogosult, ha – legalább általános vonásaiban – meg tudjuk adni azt az alternatív társadalmi rendszert, amely a fennállót felváltaná, és meg tudjuk mutatni, hogy ez az alternatíva képes lenne a fennálló patológiáinak megszűntetésére újabb és rosszabb patológiák létrehozása nélkül. Aki ki akarja forgatni sarkaiból a világot, annak legalábbis meg kell tudnia mutatni, hogy egy másik világ lehetséges. A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, igaz-e ez az elv. Amellett érvelek, hogy az elv nem bír általános érvénnyel: bizonyos helyzetekben akkor is jogosult a radikális társadalmi változásra való felhívás, ha nem tudjuk megmutatni, milyen lenne a másik világ, amelyre a jelenlegit felváltanánk. Sőt, bizonyos esetekben ez akkor is jogosult lehet, ha tudjuk, egy másik világ nem lehetséges.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-29

Hogyan kell idézni

Kapelner, Z. (2023). Egy másik világ lehetősége. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(2), 133–147. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.2.10