Negativitás és politikai cselekvés Žižeknél és Adornónál

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.8

Kulcsszavak:

Žižek, Adorno, Hegel, negativitás, politikai cselekvés, társadalomfilozófia

Absztrakt

Žižek és Adorno kritikai elméleti munkásságában egyaránt központi szerepet játszik a dialektika hegeli fogalmának újraértelmezése, annak alkalmazása a modern társadalom és az emancipáció lehetőségeinek elemzésére. Mindkét szerző a negativitás fogalmát helyezi dialektikafelfogása középpontjába. E lényegi párhuzamok ellenére – melyeket a szakirodalom ritkán tárgyal – Žižek és Adorno politikai cselekvésről vallott nézetei homlokegyenest szemben állnak egymással. Tanulmányomban azt a kérdést vizsgálom, mi magyarázza, hogy a két szerző munkáinak központi eleme – a dialektika értelmezése – közti olykor igen közeli párhuzamok ellenére szélsőségesen eltérő álláspontra jutnak a politikai cselekvés kérdésében. Amellett érvelek, hogy az ellentétet Žižek és Adorno eltérő negativitásfogalma magyarázza. Žižeknél a dialektika középpontjában álló negativitás tartalom nélküli, abszolút negativitás, amely gyökeres ellentétben áll a Negatív dialektikában leírt, konkrét tartalommal bíró meghatározott negativitással. E két negativitásfogalom és a hozzájuk kapcsolódó két dialektikafelfogás a politikai cselekvés eltérő elméleteit teszik elérhetővé a két filozófus számára.

##submission.downloads##

Megjelent

2018-04-01

Hogyan kell idézni

Kapelner, Z. (2018). Negativitás és politikai cselekvés Žižeknél és Adornónál. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 11(1), 95–106. https://doi.org/10.54310/Elpis.2018.1.8

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus